Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Projekt ustawy budżetowej na rok 2017

  • Sprawy
  • Pełna nazwa
  • Branże
  • Informacje o dokumencie
13
stycznia
2017

Podpisanie przez Prezydenta RP

11
stycznia
2017

Opinia Senatu

16
grudnia
2016

Informacja o zakończonych pracach nad projektem (Zaakceptowany)

16
grudnia
2016

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu

14
grudnia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany planu finansowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na 2016 r., Zaopiniowanie wniosku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na 2016 r., Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 1129), Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 1130), Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 881 i 1094)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Wojciech Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Marek Drzewiecki

zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Energii wraz ze współpracownikami
14
grudnia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
13
grudnia
2016

Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu

01
grudnia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2016 r., Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) – głosowanie poprawek
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Jarosław Sachajko

Poseł, (Kukiz15) – spoza składu Komisji

Wojciech Białończyk

Legislator

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
01
grudnia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
17
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Maciej Chorowski

dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Jan Szewczak

Przewodniczący poseł, /PiS/

Andrzej Szlachta

Poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
17
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2016, Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jan Paziewski

dyrektor departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Edyta Bielak-Jomaa

generalny inspektor ochrony danych osobowych

Jarosław Szarek

prezes Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze współpracownikami

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Iwona Michałek

Poseł, /PiS/

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), Opinia Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki o:, Opinia Komisji Spraw Zagranicznych o:, Opinia Komisji do Spraw Unii Europejskiej o:
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Joanna Mucha

Poseł, /PO/

Ireneusz Raś

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 965 i 1035) – opinia Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) o: 1) części budżetowej 01 – Kancelaria Prezydenta RP:
Uczestnicy

Włodzimierz Nykiel

Poseł, /PO/

Agnieszka Kaczmarska

szefowa Kancelarii Sejmu RP, Szefowa Kancelarii Sejmu RP

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jolanta Baran

dyrektor generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wraz ze współpracownikami

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Jarosław Zembrzuski

dyrektor Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Agnieszka Zawadzka

główna księgowa Transportowego Dozoru Technicznego

Mirosława Wnuk

główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) o:
Uczestnicy

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Grzegorz Wojciechowski

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
15
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), Programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał nr 10
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Zdzisława Wasążnik

dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami

Jolanta Osiak

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Dariusz Myrcha

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Muszyńska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
15
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 969 i 1005), Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Agata Wiśniewska-Półtorak

dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz ze współpracownikami

Janina Pszczółkowska

zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
04
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) o:
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 623 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 640 641 642 643 644 645 648 649 651 653 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 510 584 585 639 646 650 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (8 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2013) 71 COM(2016) 452 COM(2016) 682 683 686 i 687), W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (16 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 300), Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Rolnictwa i Rybołówstwa (14 i 15 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2014) 001) COM(2016) 418 COM(2016) 493 COM(2014) 180), W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016) 589 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Agnieszka Kapciak

radca ministra w Ministerstwie Rozwoju

Zofia Szpringer

kierownik zespołu z BAS, Kierownik zespołu w Biurze Analiz Sejmowych

Dorota Grodzka

specjaliści ds. systemu gospodarczego z BAS

Janusz Korwin-Mikke

poseł do Parlamentu Europejskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017(druki nr 917 i 949), Zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rok 2016, Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Beata Kempa

szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Ryszard Zajączkowski

zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Muszyńska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli – kontynuacja, Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotycząc analizy struktury wynagrodzeń oraz nagród w Najwyższej Izbie Kontroli w latach 2011-2015 w szczególności w aspekcie ich motywacyjnego oddziaływania
Uczestnicy

Dorota Grodzka

specjalista z Biura Analiz Sejmowych

Tomasz Kaczyński

przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli

Wojciech Kutyła

wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Wiceprezes NIK

Tadeusz Dziuba

Przewodniczący poseł, /PiS/

Tomasz Cieśluk

03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Marcin Cichy

prezes

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jerzy Bielecki

Poseł, /PiS/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Ministra Energii w sprawie zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych na 2016 r., Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):, Opinia Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o:
Uczestnicy

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki wraz ze współpracownikami

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej wraz ze współpracownikami

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Mariusz Paczkowski

zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju Ministerstwa Skarbu Państwa wraz ze współpracownikami
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 r., Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Maciej Szustowicz

zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jan Szewczak

Przewodniczący poseł, /PiS/

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) 1) część budżetowa 20 – Gospodarka:
Uczestnicy

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Marek Niechciał

prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Agnieszka Krupa

Zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych MIB

Anna Paluch

Poseł, /PiS/

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Adrian Furgalski

wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rozpatrzenie spraw bieżących, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Agnieszka Kaczmarska

p.o. szefa Kancelarii Sejmu, P.o. Szefa Kancelarii Sejmu

Krystyna Skowrońska

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Dariusz Pietruszka

asystent przewodniczącego Komisji

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Andrzej Trzęsiara

Zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA

Elżbieta Milewska

Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Dariusz Myrcha

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zdzisława Wasążnik

dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Wojciech Fedyk

prezes Polskiej Organizacji Turystycznej wraz ze współpracownikami

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/

Joanna Mucha

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Monika Jakóbczyk

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Sportu i Turystki

Tomasz Kosior

przedstawiciel sieci eksperckiej „Lepsza Polska” partii Nowoczesna, Przedstawiciel sieci eksperckiej „Lepsza Polska” partii Nowoczesna
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Tomasz Maruszewski

zastępca prezesa zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Kneć

zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Magdalena Kochan

Poseł, /PO/

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Ewa Molska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), w zakresie: 1) części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 31 i 62; 3) dotacji podmiotowych z zał. nr 9; 4) planu finansowego państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Poseł, /PiS/

Małgorzata Wierzejska

Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ

Grzegorz Jędras

zastępca dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Katarzyna Czochara

Poseł, /PiS/

Adam Szłapka

Poseł, /N/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jerzy Chróścikowski

przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Krzysztof Tołwiński

przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych, Przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych

Jan Lisowski

p.o. dyrektora Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych, P.o. dyrektora Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych

Anna Stachera

główny specjalista w Departamencie Handlu i Usług Ministerstwa Rozwoju

Mirosław Borowski

wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
zmiany w składzie prezydium Komisji, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Lech Oniszczenko

doradca ekonomiczny w Najwyższej Izbie Kontroli

Andrzej Czerwiński

Poseł, /PO/

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Anna Klukowska

Naczelnik w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Dariusz Myrcha

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Jakubczak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ryszard Zajączkowski

zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zastępca przewodniczącego KRRIO

Barbara Chrobak

Poseł, /Kukiz 15/

Ewa Wójcik

starszy specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów, Starszy specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej MF
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Włodzimierz Gurba

Zastępca dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej w MF

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Jolanta Misiak

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jolanta Osiak

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Małgorzata Chmiel

Poseł, /PO/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Dorota Grodzka

specjalistki z Biura Analiz Sejmowych

Paweł Dubiński

główny specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Janusz Śniadek

Przewodniczący poseł, /PiS/

Tomasz Kaczyński

Przewodniczący Zarządu Głównego ZZP NIK

Tadeusz Dziuba

Poseł, /PiS/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Cecylia Zarębska

Zastępca dyrektora Departamentu Służby Celnej MF
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Paweł Majewski

podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Ewa Gast

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Florkiewicz

główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Barbara Bubula

Poseł, /PiS/

Michał Widelski

Dyrektor generalny w Ministerstwie Cyfryzacji
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jolanta Ostrowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Krzywda

Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Artur Szałabawka

Poseł, /PiS/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 769 i 898), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jarosław Pinkas

sekretarz stanu oraz Katarzyna Głowala podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Katarzyna Głowala

Podsekretarz stanu w MZ

Alicja Chybicka

Poseł, /PO/

Lidia Gądek

Poseł, /PO/

Elżbieta Jazgarska

Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji MZ
20
października
2016

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu

30
września
2016

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017
Branże
Finanse publiczne
Informacje o dokumencie
8. kadencja
Projekt rządowy
Zobacz proces legislacyjny w Sejmie
13
stycznia
2017

Podpisanie przez Prezydenta RP

11
stycznia
2017

Opinia Senatu

16
grudnia
2016

Informacja o zakończonych pracach nad projektem (Zaakceptowany)

16
grudnia
2016

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu

14
grudnia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany planu finansowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na 2016 r., Zaopiniowanie wniosku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na 2016 r., Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 1129), Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 1130), Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 881 i 1094)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Wojciech Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Marek Drzewiecki

zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Energii wraz ze współpracownikami
14
grudnia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
13
grudnia
2016

Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu

01
grudnia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2016 r., Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) – głosowanie poprawek
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Jarosław Sachajko

Poseł, (Kukiz15) – spoza składu Komisji

Wojciech Białończyk

Legislator

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
01
grudnia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
17
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Maciej Chorowski

dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Jan Szewczak

Przewodniczący poseł, /PiS/

Andrzej Szlachta

Poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
17
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2016, Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jan Paziewski

dyrektor departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Edyta Bielak-Jomaa

generalny inspektor ochrony danych osobowych

Jarosław Szarek

prezes Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze współpracownikami

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Iwona Michałek

Poseł, /PiS/

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), Opinia Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki o:, Opinia Komisji Spraw Zagranicznych o:, Opinia Komisji do Spraw Unii Europejskiej o:
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Joanna Mucha

Poseł, /PO/

Ireneusz Raś

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 965 i 1035) – opinia Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) o: 1) części budżetowej 01 – Kancelaria Prezydenta RP:
Uczestnicy

Włodzimierz Nykiel

Poseł, /PO/

Agnieszka Kaczmarska

szefowa Kancelarii Sejmu RP, Szefowa Kancelarii Sejmu RP

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jolanta Baran

dyrektor generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wraz ze współpracownikami

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Jarosław Zembrzuski

dyrektor Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Agnieszka Zawadzka

główna księgowa Transportowego Dozoru Technicznego

Mirosława Wnuk

główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli
16
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) o:
Uczestnicy

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Grzegorz Wojciechowski

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
15
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), Programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał nr 10
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Zdzisława Wasążnik

dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami

Jolanta Osiak

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Dariusz Myrcha

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Muszyńska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
15
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 969 i 1005), Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Agata Wiśniewska-Półtorak

dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz ze współpracownikami

Janina Pszczółkowska

zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
04
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) o:
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 623 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 640 641 642 643 644 645 648 649 651 653 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 510 584 585 639 646 650 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (8 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2013) 71 COM(2016) 452 COM(2016) 682 683 686 i 687), W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (16 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 300), Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Rolnictwa i Rybołówstwa (14 i 15 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2014) 001) COM(2016) 418 COM(2016) 493 COM(2014) 180), W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016) 589 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Agnieszka Kapciak

radca ministra w Ministerstwie Rozwoju

Zofia Szpringer

kierownik zespołu z BAS, Kierownik zespołu w Biurze Analiz Sejmowych

Dorota Grodzka

specjaliści ds. systemu gospodarczego z BAS

Janusz Korwin-Mikke

poseł do Parlamentu Europejskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017(druki nr 917 i 949), Zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rok 2016, Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Beata Kempa

szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Ryszard Zajączkowski

zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Muszyńska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli – kontynuacja, Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotycząc analizy struktury wynagrodzeń oraz nagród w Najwyższej Izbie Kontroli w latach 2011-2015 w szczególności w aspekcie ich motywacyjnego oddziaływania
Uczestnicy

Dorota Grodzka

specjalista z Biura Analiz Sejmowych

Tomasz Kaczyński

przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli

Wojciech Kutyła

wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Wiceprezes NIK

Tadeusz Dziuba

Przewodniczący poseł, /PiS/

Tomasz Cieśluk

03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Marcin Cichy

prezes

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jerzy Bielecki

Poseł, /PiS/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Ministra Energii w sprawie zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych na 2016 r., Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881):, Opinia Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o:
Uczestnicy

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki wraz ze współpracownikami

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej wraz ze współpracownikami

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Mariusz Paczkowski

zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju Ministerstwa Skarbu Państwa wraz ze współpracownikami
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 r., Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Maciej Szustowicz

zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jan Szewczak

Przewodniczący poseł, /PiS/

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) 1) część budżetowa 20 – Gospodarka:
Uczestnicy

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Marek Niechciał

prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Agnieszka Krupa

Zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych MIB

Anna Paluch

Poseł, /PiS/

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Adrian Furgalski

wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rozpatrzenie spraw bieżących, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Agnieszka Kaczmarska

p.o. szefa Kancelarii Sejmu, P.o. Szefa Kancelarii Sejmu

Krystyna Skowrońska

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Dariusz Pietruszka

asystent przewodniczącego Komisji

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Andrzej Trzęsiara

Zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA

Elżbieta Milewska

Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Dariusz Myrcha

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zdzisława Wasążnik

dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Wojciech Fedyk

prezes Polskiej Organizacji Turystycznej wraz ze współpracownikami

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/

Joanna Mucha

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Monika Jakóbczyk

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Sportu i Turystki

Tomasz Kosior

przedstawiciel sieci eksperckiej „Lepsza Polska” partii Nowoczesna, Przedstawiciel sieci eksperckiej „Lepsza Polska” partii Nowoczesna
03
listopada
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Tomasz Maruszewski

zastępca prezesa zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Kneć

zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Magdalena Kochan

Poseł, /PO/

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Ewa Molska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881), w zakresie: 1) części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 31 i 62; 3) dotacji podmiotowych z zał. nr 9; 4) planu finansowego państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Poseł, /PiS/

Małgorzata Wierzejska

Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ

Grzegorz Jędras

zastępca dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Katarzyna Czochara

Poseł, /PiS/

Adam Szłapka

Poseł, /N/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jerzy Chróścikowski

przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Krzysztof Tołwiński

przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych, Przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych

Jan Lisowski

p.o. dyrektora Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych, P.o. dyrektora Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych

Anna Stachera

główny specjalista w Departamencie Handlu i Usług Ministerstwa Rozwoju

Mirosław Borowski

wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
zmiany w składzie prezydium Komisji, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Lech Oniszczenko

doradca ekonomiczny w Najwyższej Izbie Kontroli

Andrzej Czerwiński

Poseł, /PO/

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Anna Klukowska

Naczelnik w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Dariusz Myrcha

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Jakubczak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ryszard Zajączkowski

zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zastępca przewodniczącego KRRIO

Barbara Chrobak

Poseł, /Kukiz 15/

Ewa Wójcik

starszy specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów, Starszy specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej MF
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Włodzimierz Gurba

Zastępca dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej w MF

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Jolanta Misiak

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jolanta Osiak

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Małgorzata Chmiel

Poseł, /PO/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Dorota Grodzka

specjalistki z Biura Analiz Sejmowych

Paweł Dubiński

główny specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Janusz Śniadek

Przewodniczący poseł, /PiS/

Tomasz Kaczyński

Przewodniczący Zarządu Głównego ZZP NIK

Tadeusz Dziuba

Poseł, /PiS/
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Cecylia Zarębska

Zastępca dyrektora Departamentu Służby Celnej MF
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Paweł Majewski

podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Ewa Gast

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Florkiewicz

główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Barbara Bubula

Poseł, /PiS/

Michał Widelski

Dyrektor generalny w Ministerstwie Cyfryzacji
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jolanta Ostrowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Krzywda

Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Artur Szałabawka

Poseł, /PiS/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
20
października
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 769 i 898), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Uczestnicy

Jarosław Pinkas

sekretarz stanu oraz Katarzyna Głowala podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Katarzyna Głowala

Podsekretarz stanu w MZ

Alicja Chybicka

Poseł, /PO/

Lidia Gądek

Poseł, /PO/

Elżbieta Jazgarska

Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji MZ
20
października
2016

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu

30
września
2016

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017
Informacje o dokumencie
8. kadencja
Projekt rządowy
Zobacz proces legislacyjny w Sejmie