Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 14)

07 stycznia 2020
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na temat wstępnych wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skali nieprawidłowości i zaniechań instytucji publicznych w tym GPW i KNF w związku z aferą GetBack S.A.”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 14)

07 stycznia 2020
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na temat wstępnych wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skali nieprawidłowości i zaniechań instytucji publicznych w tym GPW i KNF w związku z aferą GetBack S.A.”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 14)

07 stycznia 2020
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na temat wstępnych wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skali nieprawidłowości i zaniechań instytucji publicznych w tym GPW i KNF w związku z aferą GetBack S.A.”.
Lobbysta: Rafał Momot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 440)

14 maja 2019
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Minister Finansów Teresę Czerwińską oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie bieżącej sytuacji w spółce Getback S.A., w szczególności protestu obligatariuszy droczącego postępowania układowego przyjętego przez Radę Wierzycieli, które ma zostać ostatecznie zatwierdzone 29.05.2019 roku”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 440)

14 maja 2019
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Minister Finansów Teresę Czerwińską oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie bieżącej sytuacji w spółce Getback S.A., w szczególności protestu obligatariuszy droczącego postępowania układowego przyjętego przez Radę Wierzycieli, które ma zostać ostatecznie zatwierdzone 29.05.2019 roku”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 421)

12 marca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 2 w sprawie nadużyć i nieprawidłowości zidentyfikowanych w toku postępowania w sprawie GetBack S.A.
Lobbysta: Rafał Momot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 421)

12 marca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 2 w sprawie nadużyć i nieprawidłowości zidentyfikowanych w toku postępowania w sprawie GetBack S.A.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 412)

17 stycznia 2019
Temat: „Posiedzenie w sprawie poszkodowanych obligatariuszy i akcjonariuszy spółki GetBack S.A. w związku z podejrzeniem skupowania przez spółkę portfeli wierzytelności powyżej wyceny”.
Lobbysta: Rafał Momot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 412)

17 stycznia 2019
Temat: „Posiedzenie w sprawie poszkodowanych obligatariuszy i akcjonariuszy spółki GetBack S.A. w związku z podejrzeniem skupowania przez spółkę portfeli wierzytelności powyżej wyceny”.
Lobbysta: Mariusz Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 364)

02 października 2018
Temat: Podjęte przez organy państwa czynności zmierzających do wyjaśnienia tak zwanej afery GetBack
Temat: Zabezpieczenie majątku GetBack Spółka Akcyjna
Temat: Ustalenie liczby poszkodowanych obligatariuszy w wyniku działania GetBack SA
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 364)

02 października 2018
Temat: Podjęte przez organy państwa czynności zmierzających do wyjaśnienia tak zwanej afery GetBack
Temat: Zabezpieczenie majątku GetBack Spółka Akcyjna
Temat: Ustalenie liczby poszkodowanych obligatariuszy w wyniku działania GetBack SA
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 364)

02 października 2018
Temat: Podjęte przez organy państwa czynności zmierzających do wyjaśnienia tak zwanej afery GetBack
Temat: Zabezpieczenie majątku GetBack Spółka Akcyjna
Temat: Ustalenie liczby poszkodowanych obligatariuszy w wyniku działania GetBack SA
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 124)

19 września 2018
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.;
Temat: informację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 124)

19 września 2018
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.;
Temat: informację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 124)

19 września 2018
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.;
Temat: informację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 326)

05 czerwca 2018
Temat: Omówienie sytuacji firmy GetBack S.A. oraz ponad 9 tys. inwestorów, którzy nabyli obligacje tej spółki oraz nadzoru nad działalnością emitenta realizowanego przez KNF i MF.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne
Zatrudnieni
Joanna Gajewska
Ewelina Kitlińska
Artiom Bujan
Mariusz Wójcik
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 14)

07 stycznia 2020
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na temat wstępnych wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skali nieprawidłowości i zaniechań instytucji publicznych w tym GPW i KNF w związku z aferą GetBack S.A.”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 14)

07 stycznia 2020
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na temat wstępnych wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skali nieprawidłowości i zaniechań instytucji publicznych w tym GPW i KNF w związku z aferą GetBack S.A.”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 14)

07 stycznia 2020
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na temat wstępnych wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skali nieprawidłowości i zaniechań instytucji publicznych w tym GPW i KNF w związku z aferą GetBack S.A.”.
Lobbysta: Rafał Momot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 440)

14 maja 2019
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Minister Finansów Teresę Czerwińską oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie bieżącej sytuacji w spółce Getback S.A., w szczególności protestu obligatariuszy droczącego postępowania układowego przyjętego przez Radę Wierzycieli, które ma zostać ostatecznie zatwierdzone 29.05.2019 roku”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 440)

14 maja 2019
Temat: „Posiedzenie w celu przedstawienia informacji przez Minister Finansów Teresę Czerwińską oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie bieżącej sytuacji w spółce Getback S.A., w szczególności protestu obligatariuszy droczącego postępowania układowego przyjętego przez Radę Wierzycieli, które ma zostać ostatecznie zatwierdzone 29.05.2019 roku”.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 421)

12 marca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 2 w sprawie nadużyć i nieprawidłowości zidentyfikowanych w toku postępowania w sprawie GetBack S.A.
Lobbysta: Rafał Momot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 421)

12 marca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 2 w sprawie nadużyć i nieprawidłowości zidentyfikowanych w toku postępowania w sprawie GetBack S.A.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 412)

17 stycznia 2019
Temat: „Posiedzenie w sprawie poszkodowanych obligatariuszy i akcjonariuszy spółki GetBack S.A. w związku z podejrzeniem skupowania przez spółkę portfeli wierzytelności powyżej wyceny”.
Lobbysta: Rafał Momot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 412)

17 stycznia 2019
Temat: „Posiedzenie w sprawie poszkodowanych obligatariuszy i akcjonariuszy spółki GetBack S.A. w związku z podejrzeniem skupowania przez spółkę portfeli wierzytelności powyżej wyceny”.
Lobbysta: Mariusz Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 364)

02 października 2018
Temat: Podjęte przez organy państwa czynności zmierzających do wyjaśnienia tak zwanej afery GetBack
Temat: Zabezpieczenie majątku GetBack Spółka Akcyjna
Temat: Ustalenie liczby poszkodowanych obligatariuszy w wyniku działania GetBack SA
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 364)

02 października 2018
Temat: Podjęte przez organy państwa czynności zmierzających do wyjaśnienia tak zwanej afery GetBack
Temat: Zabezpieczenie majątku GetBack Spółka Akcyjna
Temat: Ustalenie liczby poszkodowanych obligatariuszy w wyniku działania GetBack SA
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 364)

02 października 2018
Temat: Podjęte przez organy państwa czynności zmierzających do wyjaśnienia tak zwanej afery GetBack
Temat: Zabezpieczenie majątku GetBack Spółka Akcyjna
Temat: Ustalenie liczby poszkodowanych obligatariuszy w wyniku działania GetBack SA
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 124)

19 września 2018
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.;
Temat: informację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 124)

19 września 2018
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.;
Temat: informację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 124)

19 września 2018
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.;
Temat: informację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 326)

05 czerwca 2018
Temat: Omówienie sytuacji firmy GetBack S.A. oraz ponad 9 tys. inwestorów, którzy nabyli obligacje tej spółki oraz nadzoru nad działalnością emitenta realizowanego przez KNF i MF.
Lobbysta: Artiom Bujan
 • Obecność na posiedzeniu
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne
Zatrudnieni
Joanna Gajewska
Ewelina Kitlińska
Artiom Bujan
Mariusz Wójcik