Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 37)

17 listopada 2020
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 37)

17 listopada 2020
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 202).
Numer druku sejmowego: 202
Lobbysta: Beata Rorant
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

12 lutego 2020
Temat: Informacja na temat transplantologii w latach 2014–2018 w Polsce;
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji stałych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2020-2030.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 180)

10 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3363);
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Numer druku sejmowego: 3363
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 169)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3303).
Numer druku sejmowego: 3303
Lobbysta: Krzysztof Góra
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 168)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 144)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Energii dotyczącą projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”,
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju energetyki jądrowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 417)

20 lutego 2019
Temat: Sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863).
Numer druku sejmowego: 1863
 • Obecność na posiedzeniu

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 361)

26 września 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Antoni Kołek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 108)

07 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Numer druku sejmowego: 2307
Lobbysta: Paweł Tynel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 28)

12 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293)
Numer druku sejmowego: 2293
Lobbysta: Jerzy Bar
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 104)

11 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do sp raw deregulacji rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293)
Numer druku sejmowego: 2307
Numer druku sejmowego: 2293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 122)

10 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2347)
Numer druku sejmowego: 2137
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2245
Numer druku sejmowego: 2347
Lobbysta: Ireneusz Weryk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 86)

22 marca 2018
Temat: Poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2229 i 2363)
Numer druku sejmowego: 2229
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2363
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 84)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 117)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264)
Numer druku sejmowego: 2264
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 117)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264)
Numer druku sejmowego: 2264
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 115)

08 lutego 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 114)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych
Lobbysta: Marcin Pakulski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
Lobbysta: Tomasz Rogala
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
Lobbysta: Marek Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 102)

23 listopada 2017
Temat: Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 87)

22 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1973 i 1991)
Numer druku sejmowego: 1973
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1991
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 100)

21 listopada 2017
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1963
Numer druku sejmowego: 1964
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 261)

11 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1836)
Numer druku sejmowego: 1836
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 70)

11 października 2017
Temat: Informacja na temat propozycji rozwiązania problemów związanych z opodatkowaniem usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 70)

11 października 2017
Temat: Informacja na temat propozycji rozwiązania problemów związanych z opodatkowaniem usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 92)

10 października 2017
Temat: „Informacja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz p o prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny na temat działań jakie zamierzają podjąć w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń z zakresu kardiologii po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jak również w sprawie zmiany wycen tych świadczeń”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1675
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 57)

24 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 57)

24 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 201)

10 maja 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 1516)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 69)

05 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1274 i 1397)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1350) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1274
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1397
Numer druku sejmowego: 1350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 189)

04 kwietnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092) oraz poprawki Rady Ministrów
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 68)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie zmiany przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 70)

23 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1384)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1322 i 1362)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1384
Numer druku sejmowego: 1322
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1362
Lobbysta: Maciej Siwiec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 70)

23 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1384)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1322 i 1362)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1384
Numer druku sejmowego: 1322
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1362
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 67)

22 marca 2017
Temat: Informacja ministra rozwoju i finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 65)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą domową
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Maciej Siwiec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Jan Baran
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 55)

14 grudnia 2016
Temat: Rządowy dokument „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 r. ” (druk nr 976)
Temat: Informacja na temat problemów w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (nakłady finansowe kształcenie kadry dostępność leczenia i warunki leczenia niezaspokojone potrzeby)
Numer druku sejmowego: 976
Lobbysta: Wiktor Pałys
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Marcin Pakulski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 51)

15 listopada 2016
Temat: Informacja o strategii promocyjnej kraju w zakresie proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki z uwzględnieniem Marki Polskiej na świecie i roli biur radców handlowych w promocji polskich przedsiębiorstw produktów i usług
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Promocja gospodarcza Polski”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 132)

14 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 969) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 969
Lobbysta: Piotr Kamiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 47)

20 października 2016
Temat: Informacja o rozwiązaniach zawartych w pierwszym pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców realizowanym w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 116)

18 października 2016
Temat: O Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)
Temat: Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)
Numer druku sejmowego: 826
Numer druku sejmowego: 827
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
Lobbysta: Barbara Kopeć
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
Lobbysta: Ewa Małkowska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 41)

23 września 2016
Temat: „Informacja Rządu na temat sytuacji związanej z protestem środowisk medycznych zaplanowanych na 24 września 2016 roku”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 44)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 72)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 105)

21 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795)
Numer druku sejmowego: 795
Lobbysta: Tomasz Maniecki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 29)

13 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską”
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 2 Komisji w sprawie morskiej infrastruktury dostępowej do portów w Świnoujściu i Szczecinie
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 29)

13 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską”
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 2 Komisji w sprawie morskiej infrastruktury dostępowej do portów w Świnoujściu i Szczecinie
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 3)

13 września 2016
Temat: Informacja na temat planów Ministerstwa Rozwoju w zakresie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 711)
Numer druku sejmowego: 711
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat zmian kompetencyjnych w nadzorze Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w odniesieniu do informacji medialnych dotyczących wiceministra Krzysztofa Łandy”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 77)

05 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615)
Numer druku sejmowego: 615
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 32)

05 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Numer druku sejmowego: 600
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 51)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432)
Numer druku sejmowego: 432
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 19)

21 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej”
Temat: Informacja na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 19)

21 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej”
Temat: Informacja na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 19)

21 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej”
Temat: Informacja na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
Lobbysta: Michał Modro
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

17 maja 2016
Temat: Poselskie projekty ustaw: – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285), – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 478).
Numer druku sejmowego: 285
Numer druku sejmowego: 478
Lobbysta: Anna Jarosz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

17 maja 2016
Temat: Poselskie projekty ustaw: – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285), – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 478).
Numer druku sejmowego: 285
Numer druku sejmowego: 478
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

17 maja 2016
Temat: Poselskie projekty ustaw: – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285), – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 478).
Numer druku sejmowego: 285
Numer druku sejmowego: 478
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 27)

10 maja 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr366)
Numer druku sejmowego: 366
Lobbysta: Jakub Pawelec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 53)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 37)

28 kwietnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303)
Numer druku sejmowego: 303
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 14)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 50)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie przedłożonej przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli „Informacji o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne” – potrzeby przeprowadzania debaty w tej sprawie na posiedzeniu Sejmu
Lobbysta: Robert Oliwa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 20)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat narzędzi prawnych służących przeciwdziałaniu nielegalnemu hazardowi w Internecie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 13)

31 marca 2016
Temat: Informacja na temat przyjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN)
Temat: Informacja na temat Odrzańskiej Drogi Wodnej i perspektyw dla projektu Kanału Odra-Dunaj-Łaba
Temat: Informacja na temat realizacji umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa warunki przepływu żegluga)
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 27)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 17)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343)
Numer druku sejmowego: 343
Lobbysta: Jakub Pawelec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
Lobbysta: Piotr Wołejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 10)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 9)

16 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 10)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 9)

16 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
Lobbysta: Robert Mołdach
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 13)

25 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce oraz planowanych działaniach zmierzających do likwidacji zagrożeń dla tego sektora
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
Lobbysta: Malwina Kiepiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 12)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 7)

10 lutego 2016
Temat: Informacja na temat badań lekarskich w sporcie oraz informację na temat współpracy resortów w zakresie medycyny sportowej i badań naukowych
Lobbysta: Marek Jeziorski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
Lobbysta: Maciej Jakubiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

13 stycznia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 73)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 73
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 73)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 73
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 7)

09 grudnia 2015
Temat: Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy europejskich przez Polskę
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 3)

09 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 72)
Numer druku sejmowego: 72
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestry
Rejestr KRS
05.10.2001
Nr KRS: 0000047928
Siedziba: ul. Brukselska 7 03-973, Warszawa
Kategorie
związki pracodawców
Zatrudnieni
Andrzej Mądrala
Andrzej Mądrala
Andrzej Mądrala
Sprawy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 37)

17 listopada 2020
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 37)

17 listopada 2020
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 202).
Numer druku sejmowego: 202
Lobbysta: Beata Rorant
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

12 lutego 2020
Temat: Informacja na temat transplantologii w latach 2014–2018 w Polsce;
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji stałych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2020-2030.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 180)

10 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3363);
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Numer druku sejmowego: 3363
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 169)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3303).
Numer druku sejmowego: 3303
Lobbysta: Krzysztof Góra
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 168)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 144)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Energii dotyczącą projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”,
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju energetyki jądrowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 417)

20 lutego 2019
Temat: Sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863).
Numer druku sejmowego: 1863
 • Obecność na posiedzeniu

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 361)

26 września 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Antoni Kołek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 108)

07 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Numer druku sejmowego: 2307
Lobbysta: Paweł Tynel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 28)

12 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293)
Numer druku sejmowego: 2293
Lobbysta: Jerzy Bar
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 104)

11 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do sp raw deregulacji rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293)
Numer druku sejmowego: 2307
Numer druku sejmowego: 2293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 122)

10 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2347)
Numer druku sejmowego: 2137
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2245
Numer druku sejmowego: 2347
Lobbysta: Ireneusz Weryk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 86)

22 marca 2018
Temat: Poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2229 i 2363)
Numer druku sejmowego: 2229
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2363
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 84)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 117)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264)
Numer druku sejmowego: 2264
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 117)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264)
Numer druku sejmowego: 2264
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 115)

08 lutego 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 114)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych
Lobbysta: Marcin Pakulski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
Lobbysta: Tomasz Rogala
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
Lobbysta: Marek Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 102)

23 listopada 2017
Temat: Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 87)

22 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1973 i 1991)
Numer druku sejmowego: 1973
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1991
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 100)

21 listopada 2017
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1963
Numer druku sejmowego: 1964
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 261)

11 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1836)
Numer druku sejmowego: 1836
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 70)

11 października 2017
Temat: Informacja na temat propozycji rozwiązania problemów związanych z opodatkowaniem usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 70)

11 października 2017
Temat: Informacja na temat propozycji rozwiązania problemów związanych z opodatkowaniem usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 92)

10 października 2017
Temat: „Informacja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz p o prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny na temat działań jakie zamierzają podjąć w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń z zakresu kardiologii po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jak również w sprawie zmiany wycen tych świadczeń”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1675
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 57)

24 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 57)

24 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 201)

10 maja 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 1516)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 69)

05 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1274 i 1397)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1350) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1274
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1397
Numer druku sejmowego: 1350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 189)

04 kwietnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092) oraz poprawki Rady Ministrów
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 68)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie zmiany przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 70)

23 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1384)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1322 i 1362)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1384
Numer druku sejmowego: 1322
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1362
Lobbysta: Maciej Siwiec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 70)

23 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1384)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1322 i 1362)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1384
Numer druku sejmowego: 1322
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1362
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 67)

22 marca 2017
Temat: Informacja ministra rozwoju i finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 65)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą domową
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Maciej Siwiec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Jan Baran
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 55)

14 grudnia 2016
Temat: Rządowy dokument „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 r. ” (druk nr 976)
Temat: Informacja na temat problemów w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (nakłady finansowe kształcenie kadry dostępność leczenia i warunki leczenia niezaspokojone potrzeby)
Numer druku sejmowego: 976
Lobbysta: Wiktor Pałys
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Marcin Pakulski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 51)

15 listopada 2016
Temat: Informacja o strategii promocyjnej kraju w zakresie proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki z uwzględnieniem Marki Polskiej na świecie i roli biur radców handlowych w promocji polskich przedsiębiorstw produktów i usług
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Promocja gospodarcza Polski”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 132)

14 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 969) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 969
Lobbysta: Piotr Kamiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 47)

20 października 2016
Temat: Informacja o rozwiązaniach zawartych w pierwszym pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców realizowanym w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 116)

18 października 2016
Temat: O Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)
Temat: Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)
Numer druku sejmowego: 826
Numer druku sejmowego: 827
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
Lobbysta: Barbara Kopeć
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
Lobbysta: Ewa Małkowska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 41)

23 września 2016
Temat: „Informacja Rządu na temat sytuacji związanej z protestem środowisk medycznych zaplanowanych na 24 września 2016 roku”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 44)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 72)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 105)

21 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795)
Numer druku sejmowego: 795
Lobbysta: Tomasz Maniecki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 29)

13 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską”
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 2 Komisji w sprawie morskiej infrastruktury dostępowej do portów w Świnoujściu i Szczecinie
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 29)

13 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską”
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 2 Komisji w sprawie morskiej infrastruktury dostępowej do portów w Świnoujściu i Szczecinie
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 3)

13 września 2016
Temat: Informacja na temat planów Ministerstwa Rozwoju w zakresie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 711)
Numer druku sejmowego: 711
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat zmian kompetencyjnych w nadzorze Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w odniesieniu do informacji medialnych dotyczących wiceministra Krzysztofa Łandy”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 77)

05 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615)
Numer druku sejmowego: 615
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 32)

05 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Numer druku sejmowego: 600
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 51)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432)
Numer druku sejmowego: 432
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 19)

21 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej”
Temat: Informacja na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 19)

21 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej”
Temat: Informacja na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 19)

21 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej”
Temat: Informacja na temat opodatkowania usług realizowanych na zlecenie urzędów morskich w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
Lobbysta: Michał Modro
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

17 maja 2016
Temat: Poselskie projekty ustaw: – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285), – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 478).
Numer druku sejmowego: 285
Numer druku sejmowego: 478
Lobbysta: Anna Jarosz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

17 maja 2016
Temat: Poselskie projekty ustaw: – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285), – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 478).
Numer druku sejmowego: 285
Numer druku sejmowego: 478
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

17 maja 2016
Temat: Poselskie projekty ustaw: – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285), – o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 478).
Numer druku sejmowego: 285
Numer druku sejmowego: 478
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 27)

10 maja 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr366)
Numer druku sejmowego: 366
Lobbysta: Jakub Pawelec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 53)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 37)

28 kwietnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303)
Numer druku sejmowego: 303
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 14)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 50)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie przedłożonej przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli „Informacji o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne” – potrzeby przeprowadzania debaty w tej sprawie na posiedzeniu Sejmu
Lobbysta: Robert Oliwa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 20)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat narzędzi prawnych służących przeciwdziałaniu nielegalnemu hazardowi w Internecie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 13)

31 marca 2016
Temat: Informacja na temat przyjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN)
Temat: Informacja na temat Odrzańskiej Drogi Wodnej i perspektyw dla projektu Kanału Odra-Dunaj-Łaba
Temat: Informacja na temat realizacji umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa warunki przepływu żegluga)
Lobbysta: Mariusz Korzeb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 27)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 17)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343)
Numer druku sejmowego: 343
Lobbysta: Jakub Pawelec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
Lobbysta: Piotr Wołejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 10)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 9)

16 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 10)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 9)

16 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
Lobbysta: Robert Mołdach
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 13)

25 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce oraz planowanych działaniach zmierzających do likwidacji zagrożeń dla tego sektora
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
Lobbysta: Malwina Kiepiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 12)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 7)

10 lutego 2016
Temat: Informacja na temat badań lekarskich w sporcie oraz informację na temat współpracy resortów w zakresie medycyny sportowej i badań naukowych
Lobbysta: Marek Jeziorski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
Lobbysta: Maciej Jakubiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

13 stycznia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 73)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 73
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 73)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 73
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 7)

09 grudnia 2015
Temat: Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy europejskich przez Polskę
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 3)

09 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 72)
Numer druku sejmowego: 72
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestry
Rejestr KRS
05.10.2001
Nr KRS: 0000047928
Siedziba: ul. Brukselska 7 03-973, Warszawa
Kategorie
związki pracodawców
Zatrudnieni
Andrzej Mądrala
Andrzej Mądrala
Andrzej Mądrala