Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 277)

20 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla soi GM w żywieniu zwierząt”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce. Krajowy bilans pasz;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997).
Numer druku sejmowego: 2997
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 225)

22 marca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 185)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 184)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt
Temat: „Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych” – referat
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 121)

22 lutego 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu związanych z występowaniem kolejnych ognisk grypy ptaków na terenie Polski
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 114)

26 stycznia 2017
Temat: Wniosek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków na terenie Polski z uwzględnieniem informacji na temat:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 113)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne
Temat: Informacja Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 108)

14 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu niewłaściwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 1110)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1110
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 93)

15 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druki nr 791 i 956)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838)
Numer druku sejmowego: 791
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 956
Numer druku sejmowego: 469
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 838
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 86)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o paszach (druk nr 734)
Numer druku sejmowego: 734
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 44)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 72)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 68)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 76)

21 września 2016
Temat: Informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 41)

19 maja 2016
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych na temat umów CETA i TTIP oraz ich wpływ na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 43)

19 maja 2016
Temat: Informacja Ministrów: Energii Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju oraz Zdrowia na temat ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wykorzystania mączki mięsno-kostnej w produkcji zwierzęcej
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

27 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących:
Temat: Prezentacja opinii:
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
01.06.2011
Nr KRS: 0000388031
Siedziba: ul. Rzemieślnicza 4 87-162, Lubicz Górny
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 277)

20 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla soi GM w żywieniu zwierząt”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce. Krajowy bilans pasz;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997).
Numer druku sejmowego: 2997
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 225)

22 marca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 185)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 184)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt
Temat: „Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych” – referat
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 121)

22 lutego 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu związanych z występowaniem kolejnych ognisk grypy ptaków na terenie Polski
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 114)

26 stycznia 2017
Temat: Wniosek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków na terenie Polski z uwzględnieniem informacji na temat:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 113)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne
Temat: Informacja Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 108)

14 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu niewłaściwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 1110)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1110
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 93)

15 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druki nr 791 i 956)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838)
Numer druku sejmowego: 791
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 956
Numer druku sejmowego: 469
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 838
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 86)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o paszach (druk nr 734)
Numer druku sejmowego: 734
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 44)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 72)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 68)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 76)

21 września 2016
Temat: Informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 41)

19 maja 2016
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych na temat umów CETA i TTIP oraz ich wpływ na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 43)

19 maja 2016
Temat: Informacja Ministrów: Energii Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju oraz Zdrowia na temat ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wykorzystania mączki mięsno-kostnej w produkcji zwierzęcej
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

27 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących:
Temat: Prezentacja opinii:
Lobbysta: Maciej Bujnik
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
01.06.2011
Nr KRS: 0000388031
Siedziba: ul. Rzemieślnicza 4 87-162, Lubicz Górny
Kategorie
organizacje branżowe i izby