Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Izba Gospodarki Elektronicznej

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
 • Klienci
Sprawy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Numer projektu z wykazu: UC101

29 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 870
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1958
Numer druku sejmowego: 1974
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2004
Numer druku sejmowego: 1779
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1884
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
Lobbysta: Magdalena Piech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.09.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.09.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • Przedmiot zgłoszenia: Pozytywnie oceniono, jako zmianę korzystną dla podatników, rozszerzenie możliwości zastosowania zwolnienia do wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (poz. 26 załącznika) w przypadku otrzymania całości zapłaty za czynność na rachunek w banku lub SKOK-u oraz prowadzenia ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, z których jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła ( 2 ust. 3). Dotychczas podatnik musiał udokumentować te usługi fakturą, aby podlegać zwolnieniu. Negatywnie oceniono wprowadzenie uzależnienia zastosowania zwolnienia w stosunku do czynności wskazanych w poz. 38 i 39 załącznika, w tym sprzedaży wysyłkowej towarów, od traktujące je jako moment zapłaty i co za tym idzie moment fiskalizacji na zasadzie analogii do przelewów batikowych.
  Efekt: Nie udzielono odpowiedzi, ponieważ podmiot, mimo skutecznie doręczonego w dniu 14.11.2016 r. wezwania ( 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw), nie uzupełnił zgłoszenia na urzędowym formularzu. W związku z tym, zgodnie z 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, należało uznać rezygnację z udziału w pracach nad projektem.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Tomasz Kotłoń
 • Obecność na posiedzeniu

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymaganej przepływności łącza dla szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 11)

14 stycznia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
Numer druku sejmowego: 154
Lobbysta: Łukasz Kiczma
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 10)

13 stycznia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
Numer druku sejmowego: 154
Lobbysta: Łukasz Kiczma
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Numer projektu z wykazu: UD213

08 maja 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
21.08.2013
Nr KRS: 0000474028
Siedziba: Pańska 96/4 00-837, Warszawa
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
2016 -
Nr w rejestrze: 362
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP-WAR-0234- 8/2016
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Numer projektu z wykazu: UC101

29 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 870
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1958
Numer druku sejmowego: 1974
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2004
Numer druku sejmowego: 1779
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1884
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
Lobbysta: Magdalena Piech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.09.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.09.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • Przedmiot zgłoszenia: Pozytywnie oceniono, jako zmianę korzystną dla podatników, rozszerzenie możliwości zastosowania zwolnienia do wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (poz. 26 załącznika) w przypadku otrzymania całości zapłaty za czynność na rachunek w banku lub SKOK-u oraz prowadzenia ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, z których jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła ( 2 ust. 3). Dotychczas podatnik musiał udokumentować te usługi fakturą, aby podlegać zwolnieniu. Negatywnie oceniono wprowadzenie uzależnienia zastosowania zwolnienia w stosunku do czynności wskazanych w poz. 38 i 39 załącznika, w tym sprzedaży wysyłkowej towarów, od traktujące je jako moment zapłaty i co za tym idzie moment fiskalizacji na zasadzie analogii do przelewów batikowych.
  Efekt: Nie udzielono odpowiedzi, ponieważ podmiot, mimo skutecznie doręczonego w dniu 14.11.2016 r. wezwania ( 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw), nie uzupełnił zgłoszenia na urzędowym formularzu. W związku z tym, zgodnie z 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, należało uznać rezygnację z udziału w pracach nad projektem.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Tomasz Kotłoń
 • Obecność na posiedzeniu

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymaganej przepływności łącza dla szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 11)

14 stycznia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
Numer druku sejmowego: 154
Lobbysta: Łukasz Kiczma
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 10)

13 stycznia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
Numer druku sejmowego: 154
Lobbysta: Łukasz Kiczma
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Numer projektu z wykazu: UD213

08 maja 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
21.08.2013
Nr KRS: 0000474028
Siedziba: Pańska 96/4 00-837, Warszawa
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
2016 -
Nr w rejestrze: 362
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP-WAR-0234- 8/2016
Kategorie
organizacje branżowe i izby