Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Muzułmański Związek Religijny

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 8)

25 lutego 2020
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2018–2019.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 6)

11 lutego 2020
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat nauczania języków mniejszości w kontekście przeprowadzonej reformy edukacji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 73)

02 lipca 2018
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą skarg i wniosków oraz interwencji podejmowanych w latach 2015–2017 w sprawach zachowań antymuzułmańskich i islamofobicznych
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą postępowań wszczętych w 2017 r. w sprawach w których motywacją sprawcy było wyznanie muzułmańskie
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 68)

24 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 68)

24 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 58)

07 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 56)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości tatarskiej w Polsce
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat edukacji mniejszości tatarskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 47)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Kategorie
kościoły i związki wyznaniowe
Zatrudnieni
Tomasz Miśkiewicz
Tomasz Miśkiewicz
Sprawy

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 8)

25 lutego 2020
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2018–2019.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 6)

11 lutego 2020
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat nauczania języków mniejszości w kontekście przeprowadzonej reformy edukacji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 73)

02 lipca 2018
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą skarg i wniosków oraz interwencji podejmowanych w latach 2015–2017 w sprawach zachowań antymuzułmańskich i islamofobicznych
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą postępowań wszczętych w 2017 r. w sprawach w których motywacją sprawcy było wyznanie muzułmańskie
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 68)

24 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 68)

24 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 58)

07 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 56)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości tatarskiej w Polsce
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat edukacji mniejszości tatarskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 47)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Kategorie
kościoły i związki wyznaniowe
Zatrudnieni
Tomasz Miśkiewicz
Tomasz Miśkiewicz