Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 45)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 763).
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

14 sierpnia 2020
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk nr 546).
Numer druku sejmowego: 546
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 24)

21 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie i rozparzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk nr 483).
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 23)

20 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Funduszu Medycznym (druk nr 457).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

14 lipca 2020
Temat: „Informacji ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego, w sprawie aktualnego stanu szpitali jednoimiennych zakaźnych oraz stanu ich przygotowania na ewentualną drugą falę zakażeń SARS-CoV-2”.
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

12 lutego 2020
Temat: Informacja na temat transplantologii w latach 2014–2018 w Polsce;
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji stałych.
Lobbysta: Janina Przastek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172-A
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja na temat stanu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

09 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druk nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2020-2030.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 192)

30 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 3719).
Numer druku sejmowego: 3719
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 191)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk  nr 3762).
Numer druku sejmowego: 3762
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 188)

17 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 3618).
Numer druku sejmowego: 3618
Lobbysta: Danuta Adamek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 186)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (druk nr 3620).
Numer druku sejmowego: 3620
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 185)

04 lipca 2019
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 184)

03 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3520).
Numer druku sejmowego: 3520
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 184)

03 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3520).
Numer druku sejmowego: 3520
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 183)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 182)

25 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3490
Numer druku sejmowego: 3539
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 180)

11 czerwca 2019
Temat: Wybór przewodniczącego Komisji;
Temat: Rozpatrzenie dokumentu „Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017” (druk nr 3149).
Numer druku sejmowego: 3149
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 178)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji Zdrowia.
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 175)

25 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3385).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3385
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 174)

24 kwietnia 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3176).
Numer druku sejmowego: 3176
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 172)

11 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej (druk nr 3266).
Numer druku sejmowego: 3266
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 170)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 178)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk nr 3297).
Numer druku sejmowego: 3297
Lobbysta: Halina Nowik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 170)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 178)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk nr 3297).
Numer druku sejmowego: 3297
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 168)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie.
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 166)

13 marca 2019
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat systemu opieki geriatrycznej”.
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 165)

21 lutego 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie zgłoszone drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druki nr 3106 i 3221),
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201 i 3244).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 154)

21 listopada 2018
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806)
Numer druku sejmowego: 2806
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 151)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 161)

08 listopada 2018
Temat: Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 2796).
Numer druku sejmowego: 2796
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 150)

07 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903).
Numer druku sejmowego: 2903
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 135)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 144)

05 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548),
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 123)

11 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 120)

21 marca 2018
Temat: Informacja na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi
Lobbysta: Maria Matusiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 117)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264)
Numer druku sejmowego: 2264
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 118)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2222)
Temat: Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212)
Numer druku sejmowego: 2222
Numer druku sejmowego: 2212
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 116)

27 lutego 2018
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 115)

08 lutego 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 118)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz stanowiskiem Ministra Zdrowia
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji Ministra Zdrowia na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji Ministra Zdrowia na temat – Model prozdrowotnego odżywiania dzieci i młodzieży
Lobbysta: Mariola Kler
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 106)

13 grudnia 2017
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wypowiadania klauzul opt-out oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom po realizacji wypowiedzianych klauzul”
Lobbysta: Mariola Kler
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 101)

22 listopada 2017
Temat: Uchwała Senatu we sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2011)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1976 i 1993)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2011
Numer druku sejmowego: 1976
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1993
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 98)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 1813-A i 1940)
Numer druku sejmowego: 1813
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1940
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 97)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 97)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 96)

24 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813A)
Numer druku sejmowego: 1813
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 96)

24 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813A)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 95)

13 października 2017
Temat: „Informacja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat postępu negocjacji z protestującymi lekarzami rezydentami”
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 94)

12 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1847)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką (druki nr 1631 i 1631-A)
Numer druku sejmowego: 1847
Numer druku sejmowego: 1631
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 93)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 90)

28 września 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowych dokumentów:
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 83)

19 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk nr 1651)
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie
Numer druku sejmowego: 1651
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 82)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1687)
Numer druku sejmowego: 1687
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1675
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 76)

24 maja 2017
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie drastycznej podwyżki cen leków dla pacjentów po przeszczepach”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 73)

19 kwietnia 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319)
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 68)

21 marca 2017
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat negatywnych skutków dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy której ma zostać utworzony system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 69)

21 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów (druk nr 1332)
Numer druku sejmowego: 1332
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 67)

09 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1326)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1326
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 65)

24 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu formularza notyfikacyjnego w sprawie notyfikacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druki nr 812 812-A i 1270)
Numer druku sejmowego: 812
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1270
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 64)

23 lutego 2017
Temat: Projekt formularza notyfikacyjnego w sprawie notyfikacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druki nr 812 812-A i 1270)
Numer druku sejmowego: 812
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1270
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 62)

09 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1098 i nr 1240)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1218)
Numer druku sejmowego: 1098
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1240
Numer druku sejmowego: 1218
Lobbysta: Mariola Kler
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 58)

25 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098)
Numer druku sejmowego: 1098
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 53)

01 grudnia 2016
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Zdrowia w sprawie okoliczności wykrycia nieprawidłowości w dystrybucji leku kardiologicznego Altram”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 47)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r. ”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 41)

23 września 2016
Temat: „Informacja Rządu na temat sytuacji związanej z protestem środowisk medycznych zaplanowanych na 24 września 2016 roku”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 96)

21 lipca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Energii w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Rezerw Materiałowych na rok 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz 89) w ustawie budżetowej na rok 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 669 i 738)
Numer druku sejmowego: 669
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 738
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 35)

20 lipca 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 711)
Numer druku sejmowego: 711
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat zmian kompetencyjnych w nadzorze Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w odniesieniu do informacji medialnych dotyczących wiceministra Krzysztofa Łandy”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

05 lipca 2016
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

05 lipca 2016
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 29)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku (druk nr 617)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 618) w zakresie działania Komisji Zdrowia
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
Numer druku sejmowego: 618
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 24)

31 maja 2016
Temat: Informacja na temat aktualnej sytuacji w Szpitalu Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 10)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 9)

16 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

13 stycznia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 4)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
Lobbysta: Teresa Kuziara
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 45)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 763).
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

14 sierpnia 2020
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk nr 546).
Numer druku sejmowego: 546
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 24)

21 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie i rozparzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk nr 483).
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 23)

20 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Funduszu Medycznym (druk nr 457).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 22)

14 lipca 2020
Temat: „Informacji ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego, w sprawie aktualnego stanu szpitali jednoimiennych zakaźnych oraz stanu ich przygotowania na ewentualną drugą falę zakażeń SARS-CoV-2”.
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

12 lutego 2020
Temat: Informacja na temat transplantologii w latach 2014–2018 w Polsce;
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji stałych.
Lobbysta: Janina Przastek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172-A
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja na temat stanu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

09 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druk nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2020-2030.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 192)

30 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 3719).
Numer druku sejmowego: 3719
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 191)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk  nr 3762).
Numer druku sejmowego: 3762
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 188)

17 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 3618).
Numer druku sejmowego: 3618
Lobbysta: Danuta Adamek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 186)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (druk nr 3620).
Numer druku sejmowego: 3620
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 185)

04 lipca 2019
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 184)

03 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3520).
Numer druku sejmowego: 3520
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 184)

03 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3520).
Numer druku sejmowego: 3520
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 183)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 182)

25 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3490
Numer druku sejmowego: 3539
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 180)

11 czerwca 2019
Temat: Wybór przewodniczącego Komisji;
Temat: Rozpatrzenie dokumentu „Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017” (druk nr 3149).
Numer druku sejmowego: 3149
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 178)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji Zdrowia.
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 175)

25 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3385).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3385
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 174)

24 kwietnia 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3176).
Numer druku sejmowego: 3176
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 172)

11 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej (druk nr 3266).
Numer druku sejmowego: 3266
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 170)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 178)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk nr 3297).
Numer druku sejmowego: 3297
Lobbysta: Halina Nowik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 170)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 178)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk nr 3297).
Numer druku sejmowego: 3297
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 168)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie.
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 166)

13 marca 2019
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat systemu opieki geriatrycznej”.
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 165)

21 lutego 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie zgłoszone drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druki nr 3106 i 3221),
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201 i 3244).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 154)

21 listopada 2018
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806)
Numer druku sejmowego: 2806
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 151)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 161)

08 listopada 2018
Temat: Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 2796).
Numer druku sejmowego: 2796
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 150)

07 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903).
Numer druku sejmowego: 2903
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 135)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 144)

05 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548),
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 123)

11 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 120)

21 marca 2018
Temat: Informacja na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi
Lobbysta: Maria Matusiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 117)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264)
Numer druku sejmowego: 2264
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 118)

28 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2222)
Temat: Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212)
Numer druku sejmowego: 2222
Numer druku sejmowego: 2212
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 116)

27 lutego 2018
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 115)

08 lutego 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 118)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz stanowiskiem Ministra Zdrowia
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji Ministra Zdrowia na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji Ministra Zdrowia na temat – Model prozdrowotnego odżywiania dzieci i młodzieży
Lobbysta: Mariola Kler
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 106)

13 grudnia 2017
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wypowiadania klauzul opt-out oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom po realizacji wypowiedzianych klauzul”
Lobbysta: Mariola Kler
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 101)

22 listopada 2017
Temat: Uchwała Senatu we sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2011)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1976 i 1993)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2011
Numer druku sejmowego: 1976
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1993
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 98)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 1813-A i 1940)
Numer druku sejmowego: 1813
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1940
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 97)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 97)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 96)

24 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813A)
Numer druku sejmowego: 1813
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 96)

24 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813A)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 95)

13 października 2017
Temat: „Informacja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat postępu negocjacji z protestującymi lekarzami rezydentami”
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 94)

12 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1847)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką (druki nr 1631 i 1631-A)
Numer druku sejmowego: 1847
Numer druku sejmowego: 1631
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 93)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 90)

28 września 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowych dokumentów:
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 83)

19 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk nr 1651)
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie
Numer druku sejmowego: 1651
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 82)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1687)
Numer druku sejmowego: 1687
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1675
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 76)

24 maja 2017
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie drastycznej podwyżki cen leków dla pacjentów po przeszczepach”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 73)

19 kwietnia 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319)
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 68)

21 marca 2017
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat negatywnych skutków dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy której ma zostać utworzony system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 69)

21 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów (druk nr 1332)
Numer druku sejmowego: 1332
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 67)

09 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1326)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1326
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 65)

24 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu formularza notyfikacyjnego w sprawie notyfikacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druki nr 812 812-A i 1270)
Numer druku sejmowego: 812
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1270
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 64)

23 lutego 2017
Temat: Projekt formularza notyfikacyjnego w sprawie notyfikacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druki nr 812 812-A i 1270)
Numer druku sejmowego: 812
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1270
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 62)

09 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1098 i nr 1240)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1218)
Numer druku sejmowego: 1098
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1240
Numer druku sejmowego: 1218
Lobbysta: Mariola Kler
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 58)

25 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098)
Numer druku sejmowego: 1098
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 53)

01 grudnia 2016
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Zdrowia w sprawie okoliczności wykrycia nieprawidłowości w dystrybucji leku kardiologicznego Altram”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 47)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r. ”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 43)

05 października 2016
Temat: Informacja na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce System kształcenia diagnostów zmiany prawne dotyczące ww tematu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 41)

23 września 2016
Temat: „Informacja Rządu na temat sytuacji związanej z protestem środowisk medycznych zaplanowanych na 24 września 2016 roku”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 96)

21 lipca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Energii w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Rezerw Materiałowych na rok 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz 89) w ustawie budżetowej na rok 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 669 i 738)
Numer druku sejmowego: 669
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 738
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 35)

20 lipca 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
Lobbysta: Ewa Janiuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 711)
Numer druku sejmowego: 711
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat zmian kompetencyjnych w nadzorze Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w odniesieniu do informacji medialnych dotyczących wiceministra Krzysztofa Łandy”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

05 lipca 2016
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

05 lipca 2016
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 29)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku (druk nr 617)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 618) w zakresie działania Komisji Zdrowia
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
Numer druku sejmowego: 618
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 24)

31 maja 2016
Temat: Informacja na temat aktualnej sytuacji w Szpitalu Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 10)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 9)

16 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
Lobbysta: Zofia Małas
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

13 stycznia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 4)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
Lobbysta: Teresa Kuziara
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu
Kategorie
organizacje branżowe i izby