Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Konfederacja Lewiatan

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Poprzednie nazwy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 czerwca 2022
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2290).
Lobbysta: Robert Lisicki
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 111)

07 kwietnia 2022
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2147).
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 102)

08 marca 2022
Temat: rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z autopoprawką (druki  nr 2069 i 2069-A).
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 82)

15 listopada 2021
Temat: pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1681).
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 82)

15 listopada 2021
Temat: pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1681).
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 7)

24 marca 2021
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899);
Temat: rozpatrzenie wniosku o skierowanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 584) do podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego;
Temat: uzupełnienie składu podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 143)

24 marca 2021
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 1005).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 45)

24 marca 2021
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 1005).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 64)

16 marca 2021
Temat: informację Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego na temat bezpieczeństwa farmakologicznego Polaków oraz sytuacji na rynku farmakologicznym w Polsce.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 52)

15 marca 2021
Temat: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 867 i 867-A).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 32)

25 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wpływie pandemii Covid-19 na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2020 r. oraz o efektach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju,
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o propozycjach dalszej pomocy państwa dla firm dotkniętych kryzysem Covid-19 oraz rządowych planach odbudowy gospodarki po zniesieniu lockdownu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 135)

11 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860),
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 833),
Temat: uzupełnienie składu Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 134)

10 lutego 2021
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 909).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 123)

15 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 828 i 828-A).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 31)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 772);
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 773).
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 115)

19 listopada 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk nr 718);
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 720).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 12)

13 lutego 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 210).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 12)

13 lutego 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 210).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 34)

29 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 114).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 114
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 12)

29 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 114).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 114
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45 i 45-A).
Numer druku sejmowego: 45
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 45-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 4)

19 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61).
Numer druku sejmowego: 61
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 9)

12 grudnia 2019
Temat: Przedstawienie informacji przez ministra finansów na temat oceny wpływu likwidacji górnej granicy składek na ZUS na stan finansów publicznych, a zwłaszcza na budżet FUS w ciągu najbliższych 50 lat.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 2)

12 grudnia 2019
Temat: Przedstawienie informacji przez ministra finansów na temat oceny wpływu likwidacji górnej granicy składek na ZUS na stan finansów publicznych, a zwłaszcza na budżet FUS w ciągu najbliższych 50 lat.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 486)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 3761).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3671
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 40)

21 sierpnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) – kontynuacja,
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3625).
Numer druku sejmowego: 3625
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 38)

29 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622).
Numer druku sejmowego: 3622
Lobbysta: Magdalena Piech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 158)

18 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3656).
Numer druku sejmowego: 3656
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 473)

17 lipca 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku ministra sportu i turystyki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2019,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3602).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 471)

16 lipca 2019
Temat: Zmiany w składzie osobowym podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego;
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk 3255).
Numer druku sejmowego: 3255
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 186)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (druk nr 3620).
Numer druku sejmowego: 3620
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 187)

16 lipca 2019
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat drastycznego obniżenia dostępności leków dla pacjentów”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 187)

16 lipca 2019
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat drastycznego obniżenia dostępności leków dla pacjentów”.
Lobbysta: Michał Morek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 470)

04 lipca 2019
Temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli „Analizą wykonania w 2018 r. budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej” (druk nr 3539) oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.
Numer druku sejmowego: 3490
Numer druku sejmowego: 3539
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 469)

04 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1863 i 3247);
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3499, 3500 i 3557);
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3481);
Numer druku sejmowego: 1863
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3247
Numer druku sejmowego: 3499
Numer druku sejmowego: 3500
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3557
Numer druku sejmowego: 3481
Numer druku sejmowego: 3551
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3591
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 137)

03 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3484 i 3545).
Numer druku sejmowego: 3484
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3545
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 136)

26 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484).
Numer druku sejmowego: 3484
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 136)

26 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484).
Numer druku sejmowego: 3484
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 152)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 3497)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk nr 3498)
Numer druku sejmowego: 3497
Numer druku sejmowego: 3498
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 439)

14 maja 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 3410),
Temat: Zaopiniowanie wniosku dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 3410
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 66)

11 kwietnia 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy o przedłożonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 1653);
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3288);
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 2830);
Numer druku sejmowego: 1653
Numer druku sejmowego: 3288
Numer druku sejmowego: 2830
Numer druku sejmowego: 3144
Lobbysta: Karolina Kot
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 180)

10 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3363);
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Numer druku sejmowego: 3363
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 432)

10 kwietnia 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o podatku od niektórych kopalin oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2936),
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 3312).
Numer druku sejmowego: 2936
Numer druku sejmowego: 3312
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 420)

21 lutego 2019
Temat: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863) – kontynuacja;
Temat: sprawy bieżące;
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3205).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 166)

13 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 3027).
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136).
Numer druku sejmowego: 3027
Numer druku sejmowego: 3136
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
Lobbysta: Tomasz Grześko
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD528

25 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD528

25 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 119)

17 stycznia 2019
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3116).
Numer druku sejmowego: 3116
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Numer projektu z wykazu: UC146

07 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Numer projektu z wykazu: UC146

07 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 37)

05 grudnia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 116)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat: „Zagrożenia wynikające z wykorzystania botów i fake newsów do manipulacji w Internecie (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych)”.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 165)

29 listopada 2018
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 115)

22 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o otwieraniu danych publicznych w ramach projektu POPC „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”,
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o projekcie dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Lobbysta: Melanie Raczek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

21 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

21 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 158)

20 listopada 2018
Temat: Informacja nt. działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza i likwidacji smogu;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami;
Temat: Informacja Ministra Środowiska oraz Pełnomocnika Ministra ds. Organizacji COP24 nt. przygotowań do 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) w Katowicach wraz z omówieniem polskiego stanowiska.
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

14 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

14 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 155)

22 października 2018
Temat: Wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Magdaleny Kochan.
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 370)

17 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860).
Numer druku sejmowego: 2860
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 370)

17 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860).
Numer druku sejmowego: 2860
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 367)

05 października 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w poz. 33 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2854).
Numer druku sejmowego: 2854
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 115)

02 października 2018
Temat: Przedstawienie przez Ministra Energii informacji na temat perspektywy rozwoju (polityka inwestycyjna, polityka handlowa) polskich firm energetycznych (PGE S.A., TAURON S.A., Enea S.A., Energa S.A.) w kontekście zabezpieczenia energii dla polskiego przemysłu i gospodarstw domowych oraz informację o przyczynach wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.
Lobbysta: Michał Mikula
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 144)

02 października 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556).
Numer druku sejmowego: 2556
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 361)

26 września 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 360)

25 września 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 360)

25 września 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

20 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

20 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: 735

31 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: 735

31 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Numer projektu z wykazu: UD421

16 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Numer projektu z wykazu: UD421

16 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Numer projektu z wykazu: 457

03 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Numer projektu z wykazu: 457

03 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

20 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

20 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 104)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 130)

17 lipca 2018
Temat: Informacja o skutkach wprowadzenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016) 593 final) w kontekście wolności słowa.
Lobbysta: Marcin Olender
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2656
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 142)

02 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2661) – kontynuacja.
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 130)

07 czerwca 2018
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 54)

07 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk  nr 1912)
Numer druku sejmowego: 1912
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD374

05 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD374

05 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD374

05 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD374

05 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw

projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyższej wartości minimalnej średniej wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyższej wartości minimalnej średniej wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD357

25 maja 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD357

25 maja 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 127)

10 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2536)
Numer druku sejmowego: 2386
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2536
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 126)

09 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Numer druku sejmowego: 2386
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 111)

09 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 2431)
Numer druku sejmowego: 2431
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 320)

08 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2291 i 2291-A)
Numer druku sejmowego: 2291
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Numer projektu z wykazu: UD370

27 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Numer projektu z wykazu: UD370

27 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Numer projektu z wykazu: UC123

27 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Numer projektu z wykazu: UC123

27 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Numer projektu z wykazu: UC123

27 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Numer projektu z wykazu: UC123

27 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 116)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus” wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 123)

11 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2386
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 114)

11 kwietnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Numer druku sejmowego: 1933
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 122)

10 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2347)
Numer druku sejmowego: 2137
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2245
Numer druku sejmowego: 2347
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 122)

10 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2347)
Numer druku sejmowego: 2137
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2245
Numer druku sejmowego: 2347
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

05 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

05 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

05 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

05 kwietnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy − Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Projekt ustawy o zmianie ustawy − Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Projekt ustawy o zmianie ustawy − Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Projekt ustawy o zmianie ustawy − Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 86)

22 marca 2018
Temat: Poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2229 i 2363)
Numer druku sejmowego: 2229
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2363
Lobbysta: Marcin Konarski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 128)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 313)

21 marca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (druk nr 2287)
Numer druku sejmowego: 2287
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 125)

21 marca 2018
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat przebiegu prac związanych z uruchamianiem zbiornika wodnego Świnna Poręba
Temat: Informacja Ministra Energii na temat planu rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 84)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
Lobbysta: Marcin Konarski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 221)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 123)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2331)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2331
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 120)

27 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk nr 2250)
Numer druku sejmowego: 2250
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 124)

27 lutego 2018
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2155)
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru uzupełniającego na członka Trybunału Stanu (druk nr 2262)
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o komornikach sądowych (druki nr 1582 i 2032)
Numer druku sejmowego: 2155
Numer druku sejmowego: 2262
Numer druku sejmowego: 1582
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2032
Numer druku sejmowego: 1581
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2030
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 306)

21 lutego 2018
Temat: Uzupełnienie składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729) przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytów i pożyczek (druk nr 811) poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursów walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233)
Numer druku sejmowego: 729
Numer druku sejmowego: 811
Numer druku sejmowego: 877
Numer druku sejmowego: 2233
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Numer projektu z wykazu: UD321

15 lutego 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Numer projektu z wykazu: UD321

15 lutego 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Numer projektu z wykazu: UD321

15 lutego 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Numer projektu z wykazu: UD321

15 lutego 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 184)

07 lutego 2018
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2017) 792 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 812 COM(2018) 1 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 785 JOIN(2018) 1 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017) 797 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej
Temat: W trybie art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku jak najpowszechniejszego wykorzystania paliw alternatywnych – plan działania dotyczący infrastruktury paliw alternatywnych przyjęty na podstawie art 10 ust 6 dyrektywy 2014/94/UE uwzględniający ocenę krajowych ram polityki na podstawie art 10 ust 2 dyrektywy 2014/94/UE (COM(2017) 652 – wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
Lobbysta: Ignacy Baumberg
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
Lobbysta: Zbigniew Żyła
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 82)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat polityki rozwoju inteligentnych miast
Temat: Informacja Ministra Finansów o barierach i ograniczeniach prawnych utrudniających rozwój FinTech oraz o sposobach ich eliminacji
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
Lobbysta: Krzysztof Kajda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
Lobbysta: Krzysztof Kajda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 81)

10 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Energii o nowoczesnych technologiach w energetyce
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 92)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 158)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 2147)
Numer druku sejmowego: 2147
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 22)

10 stycznia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druki nr: 1995 i 2119)
Numer druku sejmowego: 1995
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2119
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 80)

09 stycznia 2018
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach w usuwaniu problemów powstałych podczas wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
Lobbysta: Piotr Paprota
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 113)
Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 93)

09 stycznia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk nr 2136)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2120)
Numer druku sejmowego: 2136
Numer druku sejmowego: 2120
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 109)

09 stycznia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 21)

13 grudnia 2017
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad harmonogramem prac nad rządowymi projektami ustaw:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995)
Numer druku sejmowego: 1995
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 103)

12 grudnia 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2108)
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw polityki społecznej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2095
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2108
Numer druku sejmowego: 1888
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 298)

12 grudnia 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963 i 2093)
Numer druku sejmowego: 1963
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2093
Lobbysta: Wojciech Krok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD309

28 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD309

28 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 870
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1958
Numer druku sejmowego: 1974
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2004
Numer druku sejmowego: 1779
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1884
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 173)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 103)

22 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 2014)
Numer druku sejmowego: 2014
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Numer projektu z wykazu: UD277

20 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Numer projektu z wykazu: UD277

20 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1963
Numer druku sejmowego: 1964
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 101)

09 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Energii dotyczącą oceny skutków wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat nadzoru nad zasobami naturalnymi Skarbu Państwa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 18)

08 listopada 2017
Temat: Wniosek przewodniczącego Komisji o uzupełnienie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustaw: Prawo o adwokaturze o radcach prawnych Prawo o notariacie
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druki nr 1891 i 1941)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druki nr 1934 i 1981)
Numer druku sejmowego: 1891
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1941
Numer druku sejmowego: 1934
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1981
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 17)

07 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934)
Numer druku sejmowego: 1934
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Numer projektu z wykazu: UD31

02 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Numer projektu z wykazu: UD31

02 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 268)

26 października 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego na rok 2017 r.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864)
Numer druku sejmowego: 1864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 268)

26 października 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego na rok 2017 r.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864)
Numer druku sejmowego: 1864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Numer projektu z wykazu: UD 308

20 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Numer projektu z wykazu: UD 308

20 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 117)

10 października 2017
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780)
Numer druku sejmowego: 1835
Numer druku sejmowego: 1780
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Numer projektu z wykazu: UC101

14 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Numer projektu z wykazu: UC101

14 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 84)

14 września 2017
Temat: Informacja o realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
Lobbysta: Marek Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 78)

14 września 2017
Temat: Informacja na temat sytuacji na rynku książki i kwestii wprowadzenia jednolitej ceny książki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 77)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 1604)
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 1793)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 1604
Numer druku sejmowego: 1793
Lobbysta: Krzysztof Kajda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 142)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 87)

11 września 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1730)
Numer druku sejmowego: 1730
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Numer projektu z wykazu: UD286

05 września 2017
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Numer projektu z wykazu: UD286

05 września 2017
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD275

05 lipca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD275

05 lipca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1675
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 142)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 132)

04 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636)
Numer druku sejmowego: 1636
 • Obecność na posiedzeniu

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

28 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

28 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

28 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

28 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 66)

22 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1630)
Numer druku sejmowego: 1630
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD263

21 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD263

21 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 138)

08 czerwca 2017
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Środowiska (19 czerwca 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 482 COM(2016) 479 COM(2015) 593 594 595 596)
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Gospodarczych i Finansowych (16 czerwca 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 758 COM(2016) 811 COM(2016) 853 COM(2016) 850 COM(2016) 854 COM(2016) 852 COM(2016) 851 COM(2015) 586)
Temat: W trybie art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Banku Centralnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty (COM(2017) 139 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 137)

08 czerwca 2017
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Zatrudnienia Polityki Społecznej Zdrowia i Spraw Konsumenckich (15 i 16 czerwca 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach COM(2008) 426 COM(2012) 614 COM(2015) 615 COM(2016) 128 COM(2016) 815 COM(2017) 11
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Rolnictwa i Rybołówstwa (12 i 13 czerwca 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2014) 180 COM(2014) 558)
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 134)

07 czerwca 2017
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017) 253 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 135)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2017) 170 199 207 214 215 216 221 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) JOIN(2017) 17 COM(2017) 217 225 228 229 233 234 235 236 237 240 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy Refleksje i scenariusze dla UE-27 do 2025 r. (COM(2017) 2025 wersja ostateczna) i odnoszące się do niej stanowisko rządu
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ogólnych (20 czerwca 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2015) 303)
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 76)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 212)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 136)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja na temat Zaleceń dla Polski w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2017 r.
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 77)

07 czerwca 2017
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494)
Numer druku sejmowego: 936
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1557
Numer druku sejmowego: 1494
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 84)

02 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1563)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)
Numer druku sejmowego: 1563
Numer druku sejmowego: 1491
 • Obecność na posiedzeniu

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 204

01 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 204

01 czerwca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 75)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o strategii podatkowej rządu wobec przedsiębiorców
Lobbysta: Rafał Iniewski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 83)

24 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania pn „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819)
Numer druku sejmowego: 819
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 83)

24 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania pn „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819)
Numer druku sejmowego: 819
Lobbysta: Anna Tuszyńska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 120)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 89)

24 maja 2017
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat założeń projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat zmian w przepisach rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Lobbysta: Jakub Gontarek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 75)

11 maja 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1319 i 1488)
Numer druku sejmowego: 1319
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1488
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 13)

11 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat aktualnych i planowanych regulacji prawnych oraz uproszczeń przepisów dotyczących prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw
Temat: Dyskusja na temat barier w prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC81

10 maja 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC81

10 maja 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 201)

10 maja 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 1516)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 55)

10 maja 2017
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1480)
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 rok
Numer druku sejmowego: 1480
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 68)

10 maja 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 rok
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 128)

10 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości (druk nr 1515)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1515
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Numer projektu z wykazu: UD 225

28 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Numer projektu z wykazu: UD 225

28 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

27 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

27 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Numer projektu z wykazu: 95

19 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Numer projektu z wykazu: 95

19 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 73)

19 kwietnia 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1319
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 56)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kompetencjach i strategiach innowacyjnych polskich firm na podstawie wyników badań agencji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 56)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kompetencjach i strategiach innowacyjnych polskich firm na podstawie wyników badań agencji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 70)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1256 1306 i 1398)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1398
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319)
Numer druku sejmowego: 1319
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 12)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1413)
Numer druku sejmowego: 1126
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1413
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 62)

05 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1334) – kontynuacja
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1361)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Środowiska – wniosku Klubu Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie skutków poniesionych i spodziewanych ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o ochronie przyrody oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach”
Numer druku sejmowego: 1334
Numer druku sejmowego: 1361
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 69)

05 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1274 i 1397)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1350) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1274
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1397
Numer druku sejmowego: 1350
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: UD160

04 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: UD160

04 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 189)

04 kwietnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092) oraz poprawki Rady Ministrów
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 68)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie zmiany przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 68)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie zmiany przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 11)

23 marca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie w trybie art 46 ust 2 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Temat: Dokonanie zmian w składzie Prezydium Komisji
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 56)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o działaniach podjętych w związku z instrukcją szefa niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer dla polskich dziennikarzy pracujących w tym wydawnictwie
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o planowanych zapisach dekoncentracyjnych w związku z dominacją kapitału zagranicznego na polskich rynkach medialnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 61)

22 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1334)
Numer druku sejmowego: 1334
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
Lobbysta: Jacek Męcina
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 60)

22 marca 2017
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 1127 i 1318)
Numer druku sejmowego: 1127
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1318
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 68)

21 marca 2017
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat negatywnych skutków dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy której ma zostać utworzony system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

Numer projektu z wykazu: UC51

17 marca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

Numer projektu z wykazu: UC51

17 marca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 43)

08 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego oraz badania sprawozdania finansowego tego Projektu
Lobbysta: Jarosław Sroka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 65)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą domową
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 176)

07 marca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185)
Numer druku sejmowego: 1185
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 62)

07 marca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185)
Numer druku sejmowego: 1185
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 71)

21 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1186)
Numer druku sejmowego: 1186
Lobbysta: Krzysztof Kajda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 65)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 95)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po 1 stycznia 2017 r.
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 167)

08 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 1210)
Numer druku sejmowego: 1210
Lobbysta: Paweł Pytel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 162)

25 stycznia 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia:
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 57)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja o przewidywanych skutkach proponowanych rozwiązań w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126) dla rynku aptecznego
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 58)

25 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098)
Numer druku sejmowego: 1098
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 161)

24 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 1213)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 1210)
Temat: Uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092)
Numer druku sejmowego: 1213
Numer druku sejmowego: 1210
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków

Numer projektu z wykazu: UD28

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków

Numer projektu z wykazu: UD28

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 45)

15 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji o potrzebie i możliwości utworzenia sądu ochrony własności intelektualnej w Polsce
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad propozycją powołania podkomisji stałej do spraw polityki inteligentnych miast
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 44)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja o zwalczaniu wezwania do zapłaty za domniemane naruszenie praw autorskich głównie w Internecie „copyright trolling” i wykorzystywaniu służb państwowych do zbierania danych wykorzystywanych w masowych pozwach cywilnych
Lobbysta: Anna Słoboda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Numer projektu z wykazu: UC66

06 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Numer projektu z wykazu: UC66

06 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Numer projektu z wykazu: UC66

06 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Numer projektu z wykazu: UC66

06 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Numer projektu z wykazu: UC66

06 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Numer projektu z wykazu: UC66

06 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 45)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 61)

06 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1055)
Numer druku sejmowego: 1055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 45)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 61)

06 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1055)
Numer druku sejmowego: 1055
Lobbysta: Roman Rewald
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o rynku mocy

Numer projektu z wykazu: UD178

05 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o rynku mocy

Numer projektu z wykazu: UD178

05 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 45)

30 listopada 2016
Temat: Informacja o zagranicznym kapitale na rynku medialnym w Polsce
Lobbysta: Krzysztof Kajda
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

Projekt ustawy o komornikach sądowych

Numer projektu z wykazu: UD146

25 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o komornikach sądowych

Numer projektu z wykazu: UD146

25 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

23 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

23 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 46)

16 listopada 2016
Temat: Informacja nt wdrożenia i funkcjonowania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (sprawozdawczość elektroniczna o odpadach wielkość wytwarzanych odpadów weryfikacja potencjału instalacji do przetwarzania odpadów spalanie i współspalanie odpadów budowa spalarni ew aktualizacja Krajowego i Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami)
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 46)

16 listopada 2016
Temat: Informacja nt wdrożenia i funkcjonowania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (sprawozdawczość elektroniczna o odpadach wielkość wytwarzanych odpadów weryfikacja potencjału instalacji do przetwarzania odpadów spalanie i współspalanie odpadów budowa spalarni ew aktualizacja Krajowego i Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 132)

14 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 969) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 969
Lobbysta: Marek Kolibski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków aukcji interwencyjnej w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków aukcji interwencyjnej w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
Lobbysta: Krzysztof Kajda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 43)

03 listopada 2016
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 47)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r. ”
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 47)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 46)

25 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 890)
Numer druku sejmowego: 890
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 47)

20 października 2016
Temat: Informacja o rozwiązaniach zawartych w pierwszym pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców realizowanym w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Lobbysta: Marek Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA 21

23 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA 21

23 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 41)

23 września 2016
Temat: „Informacja Rządu na temat sytuacji związanej z protestem środowisk medycznych zaplanowanych na 24 września 2016 roku”
Lobbysta: Maciej Piróg
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 109)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 49)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 32)

22 września 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789)
Numer druku sejmowego: 789
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 41)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 45)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 63)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 33)

22 września 2016
Temat: Rządowy „Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym regionalnym oraz przestrzennym” (druk nr 684)
Numer druku sejmowego: 684
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 105)

21 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795)
Numer druku sejmowego: 795
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 106)

21 września 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji klientów instytucji finansowych którzy nabyli produkty finansowe o charakterze polis lokacyjnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 43)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 40)

21 września 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 630)
Numer druku sejmowego: 630
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD107

08 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD107

08 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 44)

05 września 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD106

22 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD106

22 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy - Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy - Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, dokumentów, które należy załączyć do wniosku, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe oraz wykazu dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, dokumentów, które należy załączyć do wniosku, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe oraz wykazu dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 31)

19 lipca 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 653 i 694)
Numer druku sejmowego: 653
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 694
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 92)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 706)
Numer druku sejmowego: 706
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 33)

06 lipca 2016
Temat: Poprawka i wniosek zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druki nr 600 i 687)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 687
Numer druku sejmowego: 564
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 39)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 27)

06 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 630)
Numer druku sejmowego: 630
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 77)

05 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615)
Numer druku sejmowego: 615
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 32)

05 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Numer druku sejmowego: 600
Lobbysta: Marek Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 56)

05 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 660)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 672)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 673)
Numer druku sejmowego: 660
Numer druku sejmowego: 672
Numer druku sejmowego: 673
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 608)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 608
Numer druku sejmowego: 564
Lobbysta: Marek Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 66)

21 czerwca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego na 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 554)
Numer druku sejmowego: 513
Numer druku sejmowego: 554
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnianie kanału technologicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnianie kanału technologicznego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA12

13 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA12

13 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 31)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 32)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja na temat dostosowania szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 38)

07 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 37)

20 maja 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 57)

19 maja 2016
Temat: Wybór przewodniczącego Komisji
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druki nr 215 i 502)
Numer druku sejmowego: 215
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 502
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 52)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 19)

13 maja 2016
Temat: Informacja wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej komisarza ds jednolitego rynku cyfrowego pana Andrusa Ansipa o stanie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 18)

12 maja 2016
Temat: Informacja Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce na tle UE na podstawie wyników Global Entrepreneurship Monitor
Temat: Prezentacja raportu Polityki Insight „Czas na przyspieszenie Cyfryzacja gospodarki Polski”
Lobbysta: Marta Poślad
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 21)

11 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rodziny o senackim projekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 370)
Numer druku sejmowego: 408
Numer druku sejmowego: 370
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 27)

10 maja 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr366)
Numer druku sejmowego: 366
Lobbysta: Marek Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planu naprawy banku

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planu naprawy banku

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planu naprawy banku

Numer projektu z wykazu: 127

29 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planu naprawy banku

Numer projektu z wykazu: 127

29 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 53)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 37)

28 kwietnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303)
Numer druku sejmowego: 303
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 14)

28 kwietnia 2016
Temat: Prezentacja projektu założeń do „Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030”
Temat: Prezentacja założeń rządowego projektu ustawy o pracy na statkach żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Numer projektu z wykazu: UC2

25 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Numer projektu z wykazu: UC2

25 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Numer projektu z wykazu: UC46

11 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Numer projektu z wykazu: UC46

11 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Numer projektu z wykazu: UC46

11 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Numer projektu z wykazu: UC46

11 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Numer projektu z wykazu: RD76

11 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Numer projektu z wykazu: RD76

11 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 13)

31 marca 2016
Temat: Informacja na temat przyjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN)
Temat: Informacja na temat Odrzańskiej Drogi Wodnej i perspektyw dla projektu Kanału Odra-Dunaj-Łaba
Temat: Informacja na temat realizacji umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa warunki przepływu żegluga)
Lobbysta: Roman Rogalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 40)

30 marca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18 230 i 250)
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiego Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Numer druku sejmowego: 18
Numer druku sejmowego: 230
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 250
Lobbysta: Robert Lisicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
Lobbysta: Jaromir Peconka
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB2

24 marca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB2

24 marca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 23)

17 marca 2016
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 14)

16 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o rozwoju e-administracji i społeczeństwa informacyjnego w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji
Lobbysta: Cezary Albrecht
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 12)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
Lobbysta: Daria Kulczycka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 10)

10 marca 2016
Temat: Informacja na temat budowy zbiornika Racibórz Dolny
Temat: Informacja o wynikach kontroli „Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej”
Lobbysta: Jarosław Sroka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 16)

10 marca 2016
Temat: Informacja na temat głównych problemów rozbudowy infrastruktury dla uprawiania sportów zimowych
Temat: Informacja na temat efektów akcji „Stop zwolnieniom z WF-u”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 13)

10 marca 2016
Temat: Informacja o konsekwencjach prawnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-362/14 Schrems wpływie wyroku na prawa podstawowe obywateli UE oraz funkcjonowanie transatlantyckiego rynku handlu i usług elektronicznych i działaniach podjętych przez GIODO w celu wdrożenia postanowień wyroku w zakresie przekazywania danych osobowych z terytorium Polski do USA
Lobbysta: Magdalena Piech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 42)

09 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druki nr 277 i 282)
Numer druku sejmowego: 277
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 282
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 8)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
Lobbysta: Katarzyna Dubno
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 8)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 14)

25 lutego 2016
Temat: Informacja na temat organizacji zajęć z wychowania fizycznego z uwzględnieniem planu korekty ilości godzin z tego przedmiotu w przyszłości
Temat: Informacja na temat warunków tworzenia organizacji oraz działania oddziałów sportowych szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Numer projektu z wykazu: ZA1

15 lutego 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Numer projektu z wykazu: ZA1

15 lutego 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 8)

10 lutego 2016
Temat: Dyskusja na temat barier w sprawowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i legalności zatrudnienia
Temat: Rozpatrzenie informacji Głównego Inspektora Pracy o działaniach nadzorczo-kontrolnych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie eliminowania zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 9)

10 lutego 2016
Temat: Informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kluczowych danych na temat innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce na podstawie badania PARP
Lobbysta: Jacek Adamski
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 8)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli o wspieraniu rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw środkami Unii Europejskiej w ramach Działań 4 3 i 4 5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz ze stanowiskiem ministra rozwoju
Lobbysta: Łukasz Dyba
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 5)

13 stycznia 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju o zamierzeniach resortu w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

13 stycznia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Lobbysta: Tomasz Jaworski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 5)

13 stycznia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 19)

12 stycznia 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 169)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 169
Lobbysta: Paweł Pytel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA9

29 grudnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA9

29 grudnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 10)

22 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 136)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75)
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 136
Numer druku sejmowego: 75
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 147
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 10)

22 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 136)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75)
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 136
Numer druku sejmowego: 75
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 147
Lobbysta: Paweł Pytel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UC3)

Numer projektu z wykazu: UC3

21 grudnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UC3)

Numer projektu z wykazu: UC3

21 grudnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 4)

15 grudnia 2015
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
Lobbysta: Magdalena Piech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
Lobbysta: Dobrawa Biadun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu obliczania wynagrodzenia prowizyjnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu obliczania wynagrodzenia prowizyjnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Numer projektu z wykazu: 11.51

02 listopada 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Numer projektu z wykazu: 11.51

02 listopada 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 10.70

29 października 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 10.70

29 października 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Numer projektu z wykazu: UD229

29 października 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Numer projektu z wykazu: UD229

29 października 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 583

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 583

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Numer projektu z wykazu: 582

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Numer projektu z wykazu: 582

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 584

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 584

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Numer projektu z wykazu: 159

22 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Numer projektu z wykazu: 159

22 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Numer projektu z wykazu: UD228

16 września 2015
Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Numer projektu z wykazu: UD228

16 września 2015
Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Projekt założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Numer projektu z wykazu: RC58

13 sierpnia 2015
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Numer projektu z wykazu: RC58

13 sierpnia 2015
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Numer projektu z wykazu: 54

11 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Numer projektu z wykazu: 54

11 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Numer projektu z wykazu: 53

10 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Numer projektu z wykazu: 53

10 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Numer projektu z wykazu: 70

06 sierpnia 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Numer projektu z wykazu: 70

06 sierpnia 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Numer projektu z wykazu: 551

03 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Numer projektu z wykazu: 551

03 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

Numer projektu z wykazu: 11.46

27 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

Numer projektu z wykazu: 11.46

27 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

Numer projektu z wykazu: ZA35

23 lipca 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

Numer projektu z wykazu: ZA35

23 lipca 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Numer projektu z wykazu: RD 467

17 lipca 2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
 • Przesłanie opinii

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Numer projektu z wykazu: RD 467

17 lipca 2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
 • Przesłanie opinii

projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: ZC41

07 lipca 2015
projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: ZC41

07 lipca 2015
projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego

Numer projektu z wykazu: 149

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego

Numer projektu z wykazu: 149

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Numer projektu z wykazu: 150

02 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Numer projektu z wykazu: 150

02 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Numer projektu z wykazu: MZ216

19 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Numer projektu z wykazu: MZ216

19 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 1

Numer projektu z wykazu: RC69

19 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 1
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 1

Numer projektu z wykazu: RC69

19 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 1
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD219

18 czerwca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD219

18 czerwca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer projektu z wykazu: 501

18 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer projektu z wykazu: 501

18 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Numer projektu z wykazu: 73

08 czerwca 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Numer projektu z wykazu: 73

08 czerwca 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD222

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD222

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD223

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD223

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

Numer projektu z wykazu: 22.2.14

21 maja 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

Numer projektu z wykazu: 22.2.14

21 maja 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

Numer projektu z wykazu: 22.2.14

21 maja 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

Numer projektu z wykazu: 22.2.14

21 maja 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Numer projektu z wykazu: UD215

15 maja 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Numer projektu z wykazu: UD215

15 maja 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 10.40

06 maja 2015
Projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 10.40

06 maja 2015
Projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 10.41

06 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 10.41

06 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 7.32

06 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Numer projektu z wykazu: 7.32

06 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Numer projektu z wykazu: 11.42

04 maja 2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w