Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 143)

12 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku” (druk nr 3148),
Temat: Informacja o wsparciu innowacyjności w sektorze chemicznym, z uwzględnieniem nowych programów dofinansowania badań i rozwoju do 2030 roku.
Numer druku sejmowego: 3148
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Numer projektu z wykazu: 457

10 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych z rejestru oraz wskazania danych podlegających tej analizie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD395

20 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

15 maja 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 86)

21 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722)
Numer druku sejmowego: 1722
Lobbysta: Renata Auchimik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Rozporządzenie Ministra Środowiska, ws. sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Środowiska

01 stycznia 2016
Rozporządzenie Ministra Środowiska, ws. sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
 • Przedmiot zgłoszenia: Na spotkaniu MŚ z przedstawicielami przemysłu, PIPC występował przeciwko przepisom projektu w/w rozporządzenia, dotyczącym zaostrzenia norm dla chlorków.
  Efekt: Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie. (Dz. U., z dnia 5 sierpnia 2016 r.,poz. 1187.) Uwagi PIPC nie zostały uwzględnione. Przyjęte zostały zaostrzone normy dla chlorków, tak jak przewidywał projekt.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Numer projektu z wykazu: MZ220

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Numer projektu z wykazu: RD 424

15 kwietnia 2015
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

13 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
06.07.2001
Nr KRS: 0000015704
Siedziba: Śniadeckich 17 00-654, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 143)

12 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku” (druk nr 3148),
Temat: Informacja o wsparciu innowacyjności w sektorze chemicznym, z uwzględnieniem nowych programów dofinansowania badań i rozwoju do 2030 roku.
Numer druku sejmowego: 3148
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Numer projektu z wykazu: 457

10 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych z rejestru oraz wskazania danych podlegających tej analizie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD395

20 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

15 maja 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 86)

21 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722)
Numer druku sejmowego: 1722
Lobbysta: Renata Auchimik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Rozporządzenie Ministra Środowiska, ws. sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Środowiska

01 stycznia 2016
Rozporządzenie Ministra Środowiska, ws. sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
 • Przedmiot zgłoszenia: Na spotkaniu MŚ z przedstawicielami przemysłu, PIPC występował przeciwko przepisom projektu w/w rozporządzenia, dotyczącym zaostrzenia norm dla chlorków.
  Efekt: Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie. (Dz. U., z dnia 5 sierpnia 2016 r.,poz. 1187.) Uwagi PIPC nie zostały uwzględnione. Przyjęte zostały zaostrzone normy dla chlorków, tak jak przewidywał projekt.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Numer projektu z wykazu: MZ220

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Numer projektu z wykazu: RD 424

15 kwietnia 2015
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

13 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
06.07.2001
Nr KRS: 0000015704
Siedziba: Śniadeckich 17 00-654, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby