Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Enea S.A.

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 151)

11 czerwca 2019
Temat: Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat inwestycji i perspektyw rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA,
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji,
Temat: Informacja Ministra Energii na temat inwestycji i perspektyw rozwoju spółek elektroenergetycznych.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 144)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Energii dotyczącą projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”,
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju energetyki jądrowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 127)

12 grudnia 2018
Temat: Informacja o bezpieczeństwie energetycznym kraju w kontekście wzrostu cen na energię elektryczną oraz problemów związanych z inwestycją spółek Skarbu Państwa w elektrownię „Ostrołęka C”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 115)

02 października 2018
Temat: Przedstawienie przez Ministra Energii informacji na temat perspektywy rozwoju (polityka inwestycyjna, polityka handlowa) polskich firm energetycznych (PGE S.A., TAURON S.A., Enea S.A., Energa S.A.) w kontekście zabezpieczenia energii dla polskiego przemysłu i gospodarstw domowych oraz informację o przyczynach wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.
Lobbysta: Piotr Adamczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC128

14 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC128

14 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz przez operatora stacji gazu ziemnego

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz przez operatora stacji gazu ziemnego

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 77)

26 października 2017
Temat: Informacja w sprawie realizacji inwestycji w sektorze energetycznym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 72)

12 września 2017
Temat: Informacja Ministra Energii na temat działań firm energetycznych w związku z usuwaniem skutków spowodowanych przez nawałnice w sierpniu 2017 r.
Lobbysta: Piotr Adamczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 65)

05 października 2016
Temat: Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Prawo energetyczne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Skarbu Państwa – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie planów nie udzielenia dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacyjnego dla miasta stołecznego Warszawy na rok 2016”
Temat: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałego doradcy Komisji
Temat: Rozpatrzenie informacji o aktualnej sytuacji i perspektywach rozwoju spółek energetycznych: Enea S A Energa S A PGE S A Tauron S A ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w elektrownie wiatrowe
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii

Numer projektu z wykazu: 27.1.15

18 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii

Numer projektu z wykazu: 27.1.15

18 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
21.05.2001
Nr KRS: 0000012483
Siedziba: ul. Górecka 1 60-201, Poznań
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie, spółki skarbu państwa i przedsiębiorstwa państwowe
Sprawy

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 151)

11 czerwca 2019
Temat: Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat inwestycji i perspektyw rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA,
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji,
Temat: Informacja Ministra Energii na temat inwestycji i perspektyw rozwoju spółek elektroenergetycznych.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 144)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Energii dotyczącą projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”,
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju energetyki jądrowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 127)

12 grudnia 2018
Temat: Informacja o bezpieczeństwie energetycznym kraju w kontekście wzrostu cen na energię elektryczną oraz problemów związanych z inwestycją spółek Skarbu Państwa w elektrownię „Ostrołęka C”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 115)

02 października 2018
Temat: Przedstawienie przez Ministra Energii informacji na temat perspektywy rozwoju (polityka inwestycyjna, polityka handlowa) polskich firm energetycznych (PGE S.A., TAURON S.A., Enea S.A., Energa S.A.) w kontekście zabezpieczenia energii dla polskiego przemysłu i gospodarstw domowych oraz informację o przyczynach wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.
Lobbysta: Piotr Adamczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC128

14 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC128

14 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz przez operatora stacji gazu ziemnego

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz przez operatora stacji gazu ziemnego

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 77)

26 października 2017
Temat: Informacja w sprawie realizacji inwestycji w sektorze energetycznym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 72)

12 września 2017
Temat: Informacja Ministra Energii na temat działań firm energetycznych w związku z usuwaniem skutków spowodowanych przez nawałnice w sierpniu 2017 r.
Lobbysta: Piotr Adamczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 65)

05 października 2016
Temat: Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Prawo energetyczne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Skarbu Państwa – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie planów nie udzielenia dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacyjnego dla miasta stołecznego Warszawy na rok 2016”
Temat: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałego doradcy Komisji
Temat: Rozpatrzenie informacji o aktualnej sytuacji i perspektywach rozwoju spółek energetycznych: Enea S A Energa S A PGE S A Tauron S A ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w elektrownie wiatrowe
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii

Numer projektu z wykazu: 27.1.15

18 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii

Numer projektu z wykazu: 27.1.15

18 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
21.05.2001
Nr KRS: 0000012483
Siedziba: ul. Górecka 1 60-201, Poznań
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie, spółki skarbu państwa i przedsiębiorstwa państwowe