Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Polska Izba Paliw Płynnych

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 38)

29 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622).
Numer druku sejmowego: 3622
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 296)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 446)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3474).
Numer druku sejmowego: 3474
Lobbysta: Adam Toczyski
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 143)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii na temat sytuacji oraz kierunków rozwoju rynku paliw w Polsce.
Lobbysta: Adam Toczyski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 416)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk nr 3192);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503);
Temat: Sprawy bieżące.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3192
Numer druku sejmowego: 2503
Lobbysta: Adam Toczyski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2914
Lobbysta: Iwona Osińska
 • Obecność na posiedzeniu

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UA39

05 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 28)

12 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293)
Numer druku sejmowego: 2293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 167)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 308)

27 lutego 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2156)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 87)

22 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1973 i 1991)
Numer druku sejmowego: 1973
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1991
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
Lobbysta: Piotr Pelc
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Piotr Pelc
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 68)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 177)

08 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1329)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1329
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 41)

15 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 999) – kontynuacja
Temat: Raport o ekonomicznych finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2015 (druk nr 909)
Numer druku sejmowego: 999
Numer druku sejmowego: 909
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 39)

15 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 999)
Numer druku sejmowego: 999
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Numer projektu z wykazu: UD96

24 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 66)

21 czerwca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego na 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 554)
Numer druku sejmowego: 513
Numer druku sejmowego: 554
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
01.08.2002
Nr KRS: 0000120987
Siedziba: ul. Słomińskiego 19/521 00-195, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 38)

29 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622).
Numer druku sejmowego: 3622
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 296)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 446)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3474).
Numer druku sejmowego: 3474
Lobbysta: Adam Toczyski
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 143)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii na temat sytuacji oraz kierunków rozwoju rynku paliw w Polsce.
Lobbysta: Adam Toczyski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 416)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk nr 3192);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503);
Temat: Sprawy bieżące.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3192
Numer druku sejmowego: 2503
Lobbysta: Adam Toczyski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2914
Lobbysta: Iwona Osińska
 • Obecność na posiedzeniu

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UA39

05 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 28)

12 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293)
Numer druku sejmowego: 2293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 167)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 308)

27 lutego 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2156)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 87)

22 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1973 i 1991)
Numer druku sejmowego: 1973
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1991
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
Lobbysta: Piotr Pelc
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Piotr Pelc
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 68)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 177)

08 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1329)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1329
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 41)

15 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 999) – kontynuacja
Temat: Raport o ekonomicznych finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2015 (druk nr 909)
Numer druku sejmowego: 999
Numer druku sejmowego: 909
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 39)

15 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 999)
Numer druku sejmowego: 999
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Numer projektu z wykazu: UD96

24 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 66)

21 czerwca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego na 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 554)
Numer druku sejmowego: 513
Numer druku sejmowego: 554
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Halina Pupacz
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
01.08.2002
Nr KRS: 0000120987
Siedziba: ul. Słomińskiego 19/521 00-195, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby