Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Wojciech Wiśniewski

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Branże
 • Zatrudnienie
 • Klienci
 • Przepustki do sejmu
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 161)

19 lutego 2019
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 155)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017).
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 148)

23 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 147)

23 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2919).
Numer druku sejmowego: 2919
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 142)

13 września 2018
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 r. (druk nr 1825);
Temat: Rozpatrzenie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833);
Numer druku sejmowego: 2833
Numer druku sejmowego: 2832
Numer druku sejmowego: 2793
Numer druku sejmowego: 1825
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2556
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 123)

11 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 114)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 102)

23 listopada 2017
Temat: Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 98)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 1813-A i 1940)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 67)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 90)

28 września 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowych dokumentów:
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 87)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druki nr 1820 i 1824)
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. (druk nr 1798)
Numer druku sejmowego: 1798
Numer druku sejmowego: 1820
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 82)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1687)
Numer druku sejmowego: 1687
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319)
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 58)

25 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098)
Numer druku sejmowego: 1098
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 56)

15 grudnia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 161)

19 lutego 2019
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 155)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017).
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 148)

23 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 147)

23 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2919).
Numer druku sejmowego: 2919
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 142)

13 września 2018
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 r. (druk nr 1825);
Temat: Rozpatrzenie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833);
Numer druku sejmowego: 2833
Numer druku sejmowego: 2832
Numer druku sejmowego: 2793
Numer druku sejmowego: 1825
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2556
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 123)

11 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 114)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 102)

23 listopada 2017
Temat: Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 98)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 1813-A i 1940)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 67)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 90)

28 września 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowych dokumentów:
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 87)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druki nr 1820 i 1824)
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. (druk nr 1798)
Numer druku sejmowego: 1798
Numer druku sejmowego: 1820
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 82)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1687)
Numer druku sejmowego: 1687
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319)
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 58)

25 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098)
Numer druku sejmowego: 1098
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 56)

15 grudnia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
21 lutego 2019 -
Nr w rejestrze: 132
Wpis usunięty z rejestru: Nie
25 maja 2016 - 08 lipca 2016
Nr w rejestrze: 377
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Tak
Sygnatura: DAP-WAR-0234-24/2016
Powód usunięcia: Art. 11 ust. 9 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Przepustki do sejmu
22.01.2015 - 31.12.2015
Przedmiot lobbingu: Prawo energetyczne, obrona narodowa, ochrona zdrowia, ochrona środowiska
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 161)

19 lutego 2019
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 155)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017).
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 148)

23 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 147)

23 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2919).
Numer druku sejmowego: 2919
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 142)

13 września 2018
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 r. (druk nr 1825);
Temat: Rozpatrzenie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833);
Numer druku sejmowego: 2833
Numer druku sejmowego: 2832
Numer druku sejmowego: 2793
Numer druku sejmowego: 1825
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2556
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 123)

11 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 114)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 102)

23 listopada 2017
Temat: Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 98)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 1813-A i 1940)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 67)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 90)

28 września 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowych dokumentów:
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 87)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druki nr 1820 i 1824)
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. (druk nr 1798)
Numer druku sejmowego: 1798
Numer druku sejmowego: 1820
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 82)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1687)
Numer druku sejmowego: 1687
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319)
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 58)

25 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098)
Numer druku sejmowego: 1098
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 56)

15 grudnia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 161)

19 lutego 2019
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 155)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017).
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 148)

23 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 147)

23 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2919).
Numer druku sejmowego: 2919
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 142)

13 września 2018
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 r. (druk nr 1825);
Temat: Rozpatrzenie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833);
Numer druku sejmowego: 2833
Numer druku sejmowego: 2832
Numer druku sejmowego: 2793
Numer druku sejmowego: 1825
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2556
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 123)

11 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 114)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 102)

23 listopada 2017
Temat: Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 98)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 1813-A i 1940)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 67)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 90)

28 września 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowych dokumentów:
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A)
Numer druku sejmowego: 1813
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 87)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druki nr 1820 i 1824)
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. (druk nr 1798)
Numer druku sejmowego: 1798
Numer druku sejmowego: 1820
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 82)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1687)
Numer druku sejmowego: 1687
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 78)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
Numer druku sejmowego: 1583
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319)
Numer druku sejmowego: 1319
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 58)

25 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098)
Numer druku sejmowego: 1098
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 56)

15 grudnia 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
21 lutego 2019 -
Nr w rejestrze: 132
Wpis usunięty z rejestru: Nie
25 maja 2016 - 08 lipca 2016
Nr w rejestrze: 377
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Tak
Sygnatura: DAP-WAR-0234-24/2016
Powód usunięcia: Art. 11 ust. 9 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Przepustki do sejmu
22.01.2015 - 31.12.2015
Przedmiot lobbingu: Prawo energetyczne, obrona narodowa, ochrona zdrowia, ochrona środowiska