Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Mirosław Suchoń

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 217)

11 września 2019
Temat: Projekt sprawozdania Komisji z działalności w VIII kadencji Sejmu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 216)

30 sierpnia 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie (druki nr 3763 i 3770).
Numer druku sejmowego: 3763
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 310)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 3722).
Numer druku sejmowego: 3722
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 215)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie (druk nr 3763).
Numer druku sejmowego: 3763
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 312)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i przebiegu procesu przejęcia przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego systemu poboru opłat oraz funkcjonowania systemu po dniu 2 listopada 2018 roku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 309)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 3668).
Numer druku sejmowego: 3668
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 214)

31 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3716).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 210)

17 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3619).
Numer druku sejmowego: 3619
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 307)

17 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (druk nr 3629).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 304)

16 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości na drogach województwa śląskiego, w szczególności: 1. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie; 2. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Ustroniu; 3. przebiegu inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Mysłowice i Przybędza – Milówka (tzw. Obejście Węgierskiej Górki); 4. postępów w przygotowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S52 (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 305)

16 lipca 2019
Temat: „Informacja Ministra Infrastruktury na temat realizacji zadań inwestycyjnych w ramach podstawowych programów infrastrukturalnych w Polsce (drogowego i kolejowego) w świetle licznych w ostatnim czasie przypadków unieważniania przetargów oraz zrywania kontraktów.”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 306)

16 lipca 2019
Temat: Zmiana w składzie Prezydium Komisji
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.” (druk nr 3585).
Numer druku sejmowego: 3585
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 206)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 301)

02 lipca 2019
Temat: Informacja na temat funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących rowerzystów i innych użytkowników jednośladów elektrycznych w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa i rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 300)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 298)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 291)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539), w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3490
Numer druku sejmowego: 3539
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 299)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3539
Numer druku sejmowego: 3490
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 297)

18 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (druk nr 3454).
Numer druku sejmowego: 3454
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 296)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 446)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3474).
Numer druku sejmowego: 3474
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 294)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 285)

12 czerwca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3478).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 283)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 291)

15 maja 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druki nr 3411 i 3461).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 280)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 289)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3364
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 290)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 282)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 3411).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 202)

15 maja 2019
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3428);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druki nr 3347 i 3429).
Numer druku sejmowego: 3347
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 201)

14 maja 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347).
Numer druku sejmowego: 3347
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 130)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 285)

25 kwietnia 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3368 i 3395).
Numer druku sejmowego: 3368
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 145)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 200)

24 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. (druk nr 3392).
Numer druku sejmowego: 3392
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 282)

12 kwietnia 2019
Temat: Propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 197)

10 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185),
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Numer druku sejmowego: 2185
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 196)

03 kwietnia 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 3296 i 3333);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 3261 i 3332).
Numer druku sejmowego: 3261
Numer druku sejmowego: 3296
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 280)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 276)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 175)

02 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3310);
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (druk nr 3313);
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji.
Numer druku sejmowego: 3313
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 278)

14 marca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 3259 i 3273),
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druki nr 2878 i 3250).
Numer druku sejmowego: 2878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 277)

13 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 3259).
Numer druku sejmowego: 3259
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 274)

12 marca 2019
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat zarządzania tzw. drugorzędną infrastrukturą kolejową.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 273)

12 marca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie obowiązku stosowania zasady projektowania uniwersalnego;
Temat: Projekt dezyderatu dotyczącego rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
Temat: Informacja na temat Raportu o uwarunkowaniach, skutkach i kosztach chaosu przestrzennego w Polsce.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 270)

21 lutego 2019
Temat: Poprawka zgłoszoną w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 3120 i 3214),
Temat: Informacja na temat raportu o stanie technicznym budownictwa wielkopłytowego.
Numer druku sejmowego: 3120
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 268)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury – wniosku Koła Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji w sprawie funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg viaTOLL i planowanego znaczącego wzrostu kosztów obsługi ww. systemu, w związku z przejęciem zarządzania przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 267)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat: przebiegu procesu przejęcia KSPO przez GITD od firmy Kapsch, – funkcjonowania systemu od 3 listopada 2018 roku po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym operatorem, – planów funkcjonowania i eksploatacji systemu poboru opłat w dalszej perspektywie w szczególności w zakresie ponoszonych kosztów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 262)

19 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3120).
Numer druku sejmowego: 3120
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 192)

19 lutego 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3210).
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli użytkowania samochodów przez funkcjonariuszy Policji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 257)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat przebiegu i efektów negocjacji Pakietu Mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu na wypadek ostatecznego przyjęcia niekorzystnych dla polskich przewoźników rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 258)

17 stycznia 2019
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 189)

17 stycznia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3045).
Numer druku sejmowego: 3045
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 256)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 264)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108).
Numer druku sejmowego: 3108
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 132)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 409)

28 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 3112 i 3112-A).
Numer druku sejmowego: 3112
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 186)

13 grudnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druki nr 2989 i 3089).
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3088).
Numer druku sejmowego: 2989
Numer druku sejmowego: 3088
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 255)

13 grudnia 2018
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2985 i 3066).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 183)

10 grudnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989).
Numer druku sejmowego: 2989
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 246)

04 grudnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988).
Numer druku sejmowego: 2988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 244)

21 listopada 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat: a. Stanu bezpieczeństwa podróżujących Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A., b. Działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmierzających do rozwiązania kryzysu panującego w PLL LOT S.A., którego skutkiem jest strajk pracowników tychże linii oraz zwolnienia dyscyplinarne kilkudziesięciu pracowników PLL LOT S.A., c. Strat finansowych PLL LOT S.A. poniesionych w związku z przedmiotowym strajkiem; – Informację p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Janiszewskiego na temat utrudnień w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z przypadkami odwoływania operacji lotniczych przez PLL LOT S.A; – Informację prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona na temat pogorszenia bezpieczeństwa operacji lotniczych wynikającego ze zmniejszenia stanu liczbowego personelu latającego PLL LOT S.A., będącego skutkiem bezprawnego rozwiązania umów o pracę z pracownikami”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 238)

07 listopada 2018
Temat: Informacja ministra inwestycji i rozwoju na temat rządowego programu „Dostępność Plus 2018-2025”, ze szczególnym uwzględnieniem działań i wyzwań w obszarze dostępności architektoniczno-budowlanej oraz transportowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 174)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 124)

07 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 2933).
Numer druku sejmowego: 2933
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 172)

06 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905);
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o dokumentach publicznych (druk 2953);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk  nr 2828).
Numer druku sejmowego: 2905
Numer druku sejmowego: 2828
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 173)

06 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantów podległych mu służb na temat przygotowań do zabezpieczenia organizowanego w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ: 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), 14. Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz Konferencji sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA1).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 235)

24 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat okoliczności oraz procedury ustalenia obecnego planu przebiegu drogi ekspresowej S12 w okolicach Radomia, czynników branych pod uwagę przy jej wytyczaniu oraz celowości zmiany jej uprzedniej lokalizacji, a także powiązań polityków PiS z właścicielami gruntów, na terenie których ma przebiegać droga ekspresowa S12.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 234)

24 października 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat zasad obowiązujących podczas podejmowania decyzji o przebiegu dróg krajowych, dokumentowania procesu decyzyjnego, spotkań wewnętrznych i zewnętrznych w procesie decyzyjnym oraz szczegółowej informacji na temat zmiany przebiegu drogi S12 na terenie gminy Kowala (woj. mazowieckie), przyczyn zmian w lokalizacji przebiegu ww. drogi, dokonywanych w latach 2016-2018, treści protokołów ze spotkań odbytych z interesariuszami, a także treści notatek służbowych w tym zakresie będących w posiadaniu Ministerstwa Infrastruktury oraz jednostek podległych ministerstwu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 233)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 244)

23 października 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druki nr 2859 i 2898).
Numer druku sejmowego: 2859
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 231)

22 października 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2906).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 230)

22 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Infrastruktury na temat:
Temat: Informacja na temat aktualnych kosztów jednostkowych realizacji inwestycji”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 229)

22 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 171)

22 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019–2021; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83– Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 69 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020, – 70 – Uzupełnienie wydatków na realizację zadań przez Służbę Ochrony Państwa, – 74 – Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, – 82 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, – 83 – Uzupełnienie wydatków na dowody osobiste, – 88 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna, – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 228)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 241)

09 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 170)

04 października 2018
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828).
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2828
Numer druku sejmowego: 2789
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 169)

01 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2853).
Numer druku sejmowego: 2853
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 226)

01 października 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Numer druku sejmowego: 819
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 227)

01 października 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 225)

01 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (druk nr 2808).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 168)

18 września 2018
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153);
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym                  oraz niektórych innych ustaw.
Numer druku sejmowego: 2789
Numer druku sejmowego: 2153
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 105)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 166)

17 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przyczyn, przebiegu, skutków awarii Centralnych Systemów Teleinformatycznych w dniu 12.06.2018 r., która sparaliżowała życie obywateli chcących dokonać istotnych czynności urzędowych”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 147)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 215)

17 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 214)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury w zakresie zaawansowania prac Głównego Inspektora Transportu Drogowego do funkcji operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 68)

13 lipca 2018
Temat: „Dokonanie oceny i wyjaśnienie okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18.04.2018–27.05.2018”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 229)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 213)

12 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 212)

05 lipca 2018
Temat: Rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”
Numer druku sejmowego: 2595
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 208)

04 lipca 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat analizy stanu przygotowań (m in projekt i warianty znaczenie lokalne krajowe i międzynarodowe stanowiska samorządów projekcja ruchu finansowanie postępowania administracyjne kwestie środowiskowe grunty kwestie sporne oraz kluczowe problemy i rozwiązania) do realizacji zadania inwestycyjnego pt „Budowa drogi S52 Bielsko-Biała-Głogoczów” tj „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej” oraz perspektywy budowy tej drogi”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 226)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 210)

04 lipca 2018
Temat: Dla Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk nr 2667).
Numer druku sejmowego: 2667
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 205)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 222)

02 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (druk nr 2651) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2651
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 210)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 200)

07 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 2425)
Numer druku sejmowego: 2425
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 197)

06 czerwca 2018
Temat: Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 198)

06 czerwca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przekazywania dworców kolejowych jednostkom samorządu terytorialnego w celu ich przebudowy lub remontu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 199)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 327)

06 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 196)

05 czerwca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459 i 2539)
Numer druku sejmowego: 2459
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 195)

05 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej ds transportu drogowego drogownictwa i lotnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 348)
Numer druku sejmowego: 348
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 192)

30 maja 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stanu przygotowań, realizacji i koordynacji inwestycji drogowych i kolejowych w perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2017-2023 oraz planów do 2030 roku. Wymiana doświadczeń polsko-słowackich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 148)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działalności państwa i podmiotów państwowych w zakresie ochrony zapobiegania i koordynacji bezpieczeństwa komputerowego i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w tym system monitorowania incydentów i zdarzeń oraz reagowania na zagrożenia
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 181)

11 kwietnia 2018
Temat: Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 176)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury oraz ministra finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stawek podatku od towarów i usług
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 147)

20 marca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji w resortowej służbie zdrowia warunków dostępu do leczenia i rehabilitacji oceny systemu badań okresowych funkcjonariuszy
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu pomocy funkcjonariuszom którzy ponoszą szkody w tym uszczerbek na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań służbowych w tym kompleksowa pomoc medyczna prawna i socjalna
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 173)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 310)

20 marca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2156 i 2308)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 169)

28 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 170)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat działalności Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz rozwoju bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 168)

27 lutego 2018
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 2244)
Temat: Odpowiedź ministra infrastruktury na dezyderat nr 8 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu na rzece San w miejscowości Munina-Sobiecin” w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim
Numer druku sejmowego: 1714
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 144)

26 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2236)
Numer druku sejmowego: 2236
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 192)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2192 i 2243)
Numer druku sejmowego: 2192
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 142)

06 lutego 2018
Temat: Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185)
Numer druku sejmowego: 2185
Numer druku sejmowego: 2059
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 161)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 187)

26 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192)
Numer druku sejmowego: 2192
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 97)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji olimpijskiej do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji paraolimpijskiej do XII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 140)

24 stycznia 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat ustaleń poczynionych w trakcie analizy zapisów wideo i innych materiałów dokumentujących niezgodne z prawem zachowania uczestników i organizatorów Marszu Niepodległości które polegały na propagowaniu faszyzmu nawoływaniu do nienawiści na tle rasowym oraz na publicznym znieważeniu grupy ludności ze względu na jej przynależność rasową”
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie interwencji Policji z użyciem tzw taserów śledztwa dotyczącego śmierci Igora Stachowiaka i braku ujawnienia policyjnych raportów w tej sprawie”
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie godzących w wolność słowa oraz będących próbą zastraszenia działań policji oraz prokuratury wymierzonych przeciwko:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 159)

10 stycznia 2018
Temat: Informacja prezesa zarządu PKP Informatyka Sp z o o na temat zagrożeń incydentów oraz monitorowania bezpieczeństwa kolejowej krytycznej infrastruktury IT
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 54)

09 stycznia 2018
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika reprezentowanego przez radcę prawnego Dariusza Lasockiego z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. – o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 154)

13 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1714)
Numer druku sejmowego: 1714
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 180)

13 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych jednostek pomocniczych gminy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 2115)
Numer druku sejmowego: 2115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 112)

06 grudnia 2017
Temat: Wniosek oraz poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2002 i 2070)
Temat: Wniosek oraz poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2003 i 2071)
Numer druku sejmowego: 2003
Numer druku sejmowego: 2002
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 149)

05 grudnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
Numer druku sejmowego: 2048
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 78)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 148)

05 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 2038)
Numer druku sejmowego: 2038
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 146)

23 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
Numer druku sejmowego: 2048
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 143)

22 listopada 2017
Temat: Projekt dezyderatu do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu na rzece San w miejscowości Munina-Sobiecin” w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 144)

22 listopada 2017
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju międzynarodowych połączeń kolejowych w tym transgranicznych wykonywanych przez PKP Intercity S A i pozostałych przewoźników kolejowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 128)

09 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1835 i 1984)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 126)

08 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie wejść policji do siedzib kobiecych organizacji pozarządowych dzień po „czarnym wtorku”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 123)

27 października 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatyw ustawodawczych w sprawie projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Etyki Poselskiej (Posiedzenie nr 42)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Mirosława Suchonia w dniu 5 lipca 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej stanowiącej podstawę wniosku posła Tomasza Jaskóły z dnia 13 lipca 2017 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Tomasza Lenza na sali plenarnej Sejmu podczas 46 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 lipca 2017 r. stanowiącej podstawę wniosku poseł Iwony Arent i posła Grzegorza Janika z dnia 20 lipca 2017 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Jacka Żalka w dniu 25 czerwca 2017 r. w programie „Woronicza 17” w stacji TVP Info stanowiącej podstawę wniosku Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita z dnia 26 czerwca 2017 r. – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 134)

25 października 2017
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat stopnia realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 wykorzystania środków unijnych oraz szczegółowego przedstawienia ilości kilometrów wybudowanych dróg krajowych i autostrad ilości rozstrzygniętych przetargów kosztów budowy 1 km dróg i autostrad za okres październik 2015 r. – październik 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 118)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1852)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 1815)
Numer druku sejmowego: 1815
Numer druku sejmowego: 1852
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 86)

11 października 2017
Temat: Informacja na temat planów związków sportów zimowych na sezon startowy 2017/18 ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie rozbudowy i modernizacji tras biegowych i biathlonowych wraz ze strzelnicą oraz zapleczem socjalnym na Kubalonce Wisła – Istebna
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 117)

10 października 2017
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780)
Numer druku sejmowego: 1780
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 116)

05 października 2017
Temat: Informacja na temat problematyki funkcjonowania wschodniej granicy państwa na odcinku polsko-ukraińskim (bezpieczeństwo na granicy rozbudowa drogowych i kolejowych przejść granicznych wraz z infrastrukturą)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 84)

27 września 2017
Temat: Uzupełnienie składu Podkomisji stałej do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
Temat: Informacja na temat działalności Polskiego Związku Golfa oraz planach działalności w najbliższej przyszłości
Temat: Informacja na temat działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz planach działalności w najbliższej przyszłości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 123)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 150)

27 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1632)
Numer druku sejmowego: 1632
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 66)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 118)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740)
Numer druku sejmowego: 1740
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 115)

20 lipca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 1766)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 114)

19 lipca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 1766)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 94)

19 lipca 2017
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727)
Numer druku sejmowego: 1727
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 110)

18 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla marszałka Sejmu RP wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat okoliczności zatrzymania Herberta Moravca i czynności podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z tym zatrzymaniem”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 111)

18 lipca 2017
Temat: Na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 109)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 138)

12 lipca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1712)
Numer druku sejmowego: 1712
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 108)

06 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666)
Numer druku sejmowego: 1624
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 108)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 135)

05 lipca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 102)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 231)

04 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 1637)
Numer druku sejmowego: 1637
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 107)

04 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka (druk nr 1629)
Numer druku sejmowego: 1629
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 101)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 133)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560)
Numer druku sejmowego: 1560
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 99)

21 czerwca 2017
Temat: Przeprowadzenie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1533)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624)
Temat: Rozpatrzenie projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1624
Numer druku sejmowego: 1533
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 100)

21 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r. ” (druk nr 1547)
Temat: Przyjęcie dezyderatu Komisji Infrastruktury do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie problemów infrastruktury drogowej i kolejowej w powiecie chojnickim
Numer druku sejmowego: 1547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 97)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 217)

20 czerwca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1561 i 1594)
Numer druku sejmowego: 1561
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 96)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1454)
Numer druku sejmowego: 1454
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 90)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 124)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560)
Numer druku sejmowego: 1560
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 60)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 89)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 1531)
Numer druku sejmowego: 1531
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 102)

25 maja 2017
Temat: Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 roku ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1462)
Numer druku sejmowego: 1462
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 87)

25 maja 2017
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie potrzeb inwestycyjnych związanych z rozprowadzeniem ruchu z trasy S14 poprzez budowę węzłów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 86)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 83)

24 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania pn „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819)
Numer druku sejmowego: 819
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 78)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 70)

11 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zadaniach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 1495)
Numer druku sejmowego: 1495
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 71)

11 maja 2017
Temat: Wybór składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 1410)
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wsparcia starań dotyczących wpisania obiektów w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Numer druku sejmowego: 1410
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 203)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 74)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 100)

11 maja 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 30 i 1521)
Numer druku sejmowego: 30
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 39)

10 maja 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 98)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 200)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 72)

09 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 97)

20 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 1412 i 1448)
Numer druku sejmowego: 1412
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 75)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat potencjału eksportowego polskiej branży transportowej ze szczególnym uwzględnieniem producentów taboru kolejowego w Polsce oraz polskich firm branży budowlanej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 93)

04 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 1412)
Numer druku sejmowego: 1412
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 73)

04 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 348)
Numer druku sejmowego: 348
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 72)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat ułatwień dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 84)

03 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planowanych inwestycji w bazę dydaktyczno-szkoleniową Policji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 83)

23 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 101)

23 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 65)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 95)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po 1 stycznia 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 80)

09 lutego 2017
Temat: Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat nr 1 w sprawie powołania Ogólnopolskiego Muzeum Policji
Temat: Informacja ministra cyfryzacji o stanie zaawansowania procesu informatyzacji administracji publicznej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 63)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 168)

08 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druki nr 1244 i 1269)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 56)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 78)

16 grudnia 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 1061 1146 i 1159)
Numer druku sejmowego: 1061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 77)

16 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie utworzenia Muzeum Policji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 76)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 55)

15 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061 i 1146)
Numer druku sejmowego: 1061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 73)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 52)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061)
Numer druku sejmowego: 1061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 72)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1116)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 71)

01 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 1044 i 1083)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 1062)
Numer druku sejmowego: 1044
Numer druku sejmowego: 1062
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 69)

30 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1044)
Numer druku sejmowego: 1044
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 79)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 68)

29 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 985)
Numer druku sejmowego: 985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 52)

23 listopada 2016
Temat: Informacja na temat możliwości przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Przemyśl – Lwów
Temat: Informacja na temat perspektyw poprawy infrastruktury drogowej po otwarciu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice
Temat: Informacja na temat perspektyw rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na pograniczu ukraińsko-polskim w kontekście rozbudowy Via Carpatia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 63)

15 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 773
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 49)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 41)

14 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 997)
Numer druku sejmowego: 997
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 56)

04 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratora Generalnego na temat narastającego problemu przestępstw na tle rasowym i etnicznym oraz aktów agresji wobec osób o odmiennych poglądach politycznych jak również działań jakie mają zamiar podjąć rząd i organy ścigania w celu przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

04 października 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459)
Numer druku sejmowego: 840
Numer druku sejmowego: 459
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 40)

21 września 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnych problemów polskich przewoźników w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych osób i towarów – stan przewozów oraz perspektywa ich funkcjonowania.
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat przestrzegania warunków bezpieczeństwa przewozów w transporcie.
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – wniosku Klubu Parlamentarnego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu w sprawie sytuacji związanej z planowanym od dnia 1 lipca 2016 r. rozpoczęciem stosowania przez Republikę Francuską szkodliwych dla polskiej branży transportowej przepisów dotyczących delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji oraz działań podjętych przez rząd w celu wstrzymania stosowania tych przepisów lub ich złagodzenia oraz form pomocy planowanych przez rząd dla polskich przewoźników mających na celu umożliwienie poprawnego stosowania nowych przepisów”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 53)

16 września 2016
Temat: Podsumowanie przeprowadzonej wizytacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Kaszubskiego Dywizjonu SG w Nowej Pasłęce oraz placówki SG w Krynicy Morskiej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 39)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku usług pocztowych w tym funkcjonowania ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
Temat: Informacja prezesa Poczty Polskiej S A na temat rozwoju procesu cyfryzacji na rynku usług pocztowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 48)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 767)
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773)
Numer druku sejmowego: 773
Numer druku sejmowego: 767
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 37)

21 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druki nr 710 i 745)
Numer druku sejmowego: 710
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 33)

19 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druki nr 644 i 721)
Numer druku sejmowego: 644
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 32)

18 lipca 2016
Temat: Rządowy projektu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk nr 644)
Numer druku sejmowego: 644
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 648 i 658)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 642 i 657)
Numer druku sejmowego: 648
Numer druku sejmowego: 642
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 26)

05 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558)
Numer druku sejmowego: 558
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 30)

23 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 648).
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642).
Numer druku sejmowego: 648
Numer druku sejmowego: 642
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 42)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą NIK (druk nr 617)
Numer druku sejmowego: 617
Numer druku sejmowego: 553
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 40)

09 czerwca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 516 i 567)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 41)

09 czerwca 2016
Temat: Dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyjaśnienia okoliczności towarzyszących zatrzymaniu Igora S przez funkcjonariuszy Policji na wrocławskim Rynku oraz jego późniejszej śmierci na komisariacie przy ul Trzemeskiej we Wrocławiu”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 21)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 323 i 540)
Numer druku sejmowego: 323
Numer druku sejmowego: 54
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 38)

07 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 37)

20 maja 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 23)

19 maja 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 515)
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 460
Numer druku sejmowego: 515
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 35)

17 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu bezpieczeństwa dokumentów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 34)

12 maja 2016
Temat: Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 391)
Numer druku sejmowego: 391
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 25)

12 maja 2016
Temat: Informacja na temat regulaminu rozgrywek Ekstraklasy S A w piłce nożnej w sezonie 2015/16 ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz planowanych zmian przepisów w sezonie 2016/17
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 21)

11 maja 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 472)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 18)

27 kwietnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw i senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 334 i 374)
Numer druku sejmowego: 334
Numer druku sejmowego: 374
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 21)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 30)

12 kwietnia 2016
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 398)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 29)

01 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wyników audytu przeprowadzonego w Biurze Ochrony Rządu w związku z wypadkiem z udziałem limuzyny przewożącej prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 4 marca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druki nr 189 i 330)
Numer druku sejmowego: 189
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 26)

17 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (druki nr 332 i 354)
Numer druku sejmowego: 332
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 11)

17 marca 2016
Temat: Wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 294)
Numer druku sejmowego: 294
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 23)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 302)
Numer druku sejmowego: 302
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 12)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 25)

16 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (druk nr 332)
Numer druku sejmowego: 332
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 41)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 15)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 22)

09 marca 2016
Temat: Obywatelski projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 20)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 14)

08 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 217 i 237)
Numer druku sejmowego: 217
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 9)

09 lutego 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 217)
Numer druku sejmowego: 217
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 15)

09 lutego 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 217)
Numer druku sejmowego: 217
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 14)

26 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 stycznia 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 154 i nr 183)
Numer druku sejmowego: 154
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 8)

30 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i 143)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 6)

30 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 7)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i nr 143)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Numer druku sejmowego: 141
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 6)

22 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119)
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

17 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 115)
Numer druku sejmowego: 115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 4)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 5)

15 grudnia 2015
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druki nr 74 i 90)
Numer druku sejmowego: 9
Numer druku sejmowego: 74
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 2)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 4)

10 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 74)
Numer druku sejmowego: 74
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

09 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68)
Numer druku sejmowego: 68
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 217)

11 września 2019
Temat: Projekt sprawozdania Komisji z działalności w VIII kadencji Sejmu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 216)

30 sierpnia 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie (druki nr 3763 i 3770).
Numer druku sejmowego: 3763
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 310)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 3722).
Numer druku sejmowego: 3722
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 215)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie (druk nr 3763).
Numer druku sejmowego: 3763
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 312)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i przebiegu procesu przejęcia przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego systemu poboru opłat oraz funkcjonowania systemu po dniu 2 listopada 2018 roku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 309)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 3668).
Numer druku sejmowego: 3668
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 214)

31 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3716).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 210)

17 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3619).
Numer druku sejmowego: 3619
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 307)

17 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (druk nr 3629).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 304)

16 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości na drogach województwa śląskiego, w szczególności: 1. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie; 2. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Ustroniu; 3. przebiegu inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Mysłowice i Przybędza – Milówka (tzw. Obejście Węgierskiej Górki); 4. postępów w przygotowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S52 (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 305)

16 lipca 2019
Temat: „Informacja Ministra Infrastruktury na temat realizacji zadań inwestycyjnych w ramach podstawowych programów infrastrukturalnych w Polsce (drogowego i kolejowego) w świetle licznych w ostatnim czasie przypadków unieważniania przetargów oraz zrywania kontraktów.”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 306)

16 lipca 2019
Temat: Zmiana w składzie Prezydium Komisji
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.” (druk nr 3585).
Numer druku sejmowego: 3585
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 206)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 301)

02 lipca 2019
Temat: Informacja na temat funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących rowerzystów i innych użytkowników jednośladów elektrycznych w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa i rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 300)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 298)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 291)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539), w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3490
Numer druku sejmowego: 3539
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 299)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3539
Numer druku sejmowego: 3490
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 297)

18 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (druk nr 3454).
Numer druku sejmowego: 3454
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 296)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 446)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3474).
Numer druku sejmowego: 3474
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 294)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 285)

12 czerwca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3478).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 283)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 291)

15 maja 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druki nr 3411 i 3461).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 280)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 289)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3364
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 290)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 282)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 3411).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 202)

15 maja 2019
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3428);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druki nr 3347 i 3429).
Numer druku sejmowego: 3347
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 201)

14 maja 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347).
Numer druku sejmowego: 3347
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 130)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 285)

25 kwietnia 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3368 i 3395).
Numer druku sejmowego: 3368
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 145)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 200)

24 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. (druk nr 3392).
Numer druku sejmowego: 3392
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 282)

12 kwietnia 2019
Temat: Propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 197)

10 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185),
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Numer druku sejmowego: 2185
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 196)

03 kwietnia 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 3296 i 3333);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 3261 i 3332).
Numer druku sejmowego: 3261
Numer druku sejmowego: 3296
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 280)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 276)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 175)

02 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3310);
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (druk nr 3313);
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji.
Numer druku sejmowego: 3313
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 278)

14 marca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 3259 i 3273),
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druki nr 2878 i 3250).
Numer druku sejmowego: 2878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 277)

13 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 3259).
Numer druku sejmowego: 3259
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 274)

12 marca 2019
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat zarządzania tzw. drugorzędną infrastrukturą kolejową.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 273)

12 marca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie obowiązku stosowania zasady projektowania uniwersalnego;
Temat: Projekt dezyderatu dotyczącego rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
Temat: Informacja na temat Raportu o uwarunkowaniach, skutkach i kosztach chaosu przestrzennego w Polsce.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 270)

21 lutego 2019
Temat: Poprawka zgłoszoną w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 3120 i 3214),
Temat: Informacja na temat raportu o stanie technicznym budownictwa wielkopłytowego.
Numer druku sejmowego: 3120
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 268)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury – wniosku Koła Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji w sprawie funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg viaTOLL i planowanego znaczącego wzrostu kosztów obsługi ww. systemu, w związku z przejęciem zarządzania przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 267)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat: przebiegu procesu przejęcia KSPO przez GITD od firmy Kapsch, – funkcjonowania systemu od 3 listopada 2018 roku po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym operatorem, – planów funkcjonowania i eksploatacji systemu poboru opłat w dalszej perspektywie w szczególności w zakresie ponoszonych kosztów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 262)

19 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3120).
Numer druku sejmowego: 3120
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 192)

19 lutego 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3210).
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli użytkowania samochodów przez funkcjonariuszy Policji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 257)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat przebiegu i efektów negocjacji Pakietu Mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu na wypadek ostatecznego przyjęcia niekorzystnych dla polskich przewoźników rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 258)

17 stycznia 2019
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 189)

17 stycznia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3045).
Numer druku sejmowego: 3045
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 256)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 264)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108).
Numer druku sejmowego: 3108
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 132)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 409)

28 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 3112 i 3112-A).
Numer druku sejmowego: 3112
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 186)

13 grudnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druki nr 2989 i 3089).
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3088).
Numer druku sejmowego: 2989
Numer druku sejmowego: 3088
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 255)

13 grudnia 2018
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2985 i 3066).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 183)

10 grudnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989).
Numer druku sejmowego: 2989
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 246)

04 grudnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988).
Numer druku sejmowego: 2988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 244)

21 listopada 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat: a. Stanu bezpieczeństwa podróżujących Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A., b. Działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmierzających do rozwiązania kryzysu panującego w PLL LOT S.A., którego skutkiem jest strajk pracowników tychże linii oraz zwolnienia dyscyplinarne kilkudziesięciu pracowników PLL LOT S.A., c. Strat finansowych PLL LOT S.A. poniesionych w związku z przedmiotowym strajkiem; – Informację p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Janiszewskiego na temat utrudnień w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z przypadkami odwoływania operacji lotniczych przez PLL LOT S.A; – Informację prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona na temat pogorszenia bezpieczeństwa operacji lotniczych wynikającego ze zmniejszenia stanu liczbowego personelu latającego PLL LOT S.A., będącego skutkiem bezprawnego rozwiązania umów o pracę z pracownikami”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 238)

07 listopada 2018
Temat: Informacja ministra inwestycji i rozwoju na temat rządowego programu „Dostępność Plus 2018-2025”, ze szczególnym uwzględnieniem działań i wyzwań w obszarze dostępności architektoniczno-budowlanej oraz transportowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 174)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 124)

07 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 2933).
Numer druku sejmowego: 2933
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 172)

06 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905);
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o dokumentach publicznych (druk 2953);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk  nr 2828).
Numer druku sejmowego: 2905
Numer druku sejmowego: 2828
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 173)

06 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantów podległych mu służb na temat przygotowań do zabezpieczenia organizowanego w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ: 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), 14. Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz Konferencji sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA1).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 235)

24 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat okoliczności oraz procedury ustalenia obecnego planu przebiegu drogi ekspresowej S12 w okolicach Radomia, czynników branych pod uwagę przy jej wytyczaniu oraz celowości zmiany jej uprzedniej lokalizacji, a także powiązań polityków PiS z właścicielami gruntów, na terenie których ma przebiegać droga ekspresowa S12.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 234)

24 października 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat zasad obowiązujących podczas podejmowania decyzji o przebiegu dróg krajowych, dokumentowania procesu decyzyjnego, spotkań wewnętrznych i zewnętrznych w procesie decyzyjnym oraz szczegółowej informacji na temat zmiany przebiegu drogi S12 na terenie gminy Kowala (woj. mazowieckie), przyczyn zmian w lokalizacji przebiegu ww. drogi, dokonywanych w latach 2016-2018, treści protokołów ze spotkań odbytych z interesariuszami, a także treści notatek służbowych w tym zakresie będących w posiadaniu Ministerstwa Infrastruktury oraz jednostek podległych ministerstwu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 233)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 244)

23 października 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druki nr 2859 i 2898).
Numer druku sejmowego: 2859
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 231)

22 października 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2906).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 230)

22 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Infrastruktury na temat:
Temat: Informacja na temat aktualnych kosztów jednostkowych realizacji inwestycji”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 229)

22 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 171)

22 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019–2021; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83– Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 69 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020, – 70 – Uzupełnienie wydatków na realizację zadań przez Służbę Ochrony Państwa, – 74 – Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, – 82 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, – 83 – Uzupełnienie wydatków na dowody osobiste, – 88 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna, – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 228)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 241)

09 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 170)

04 października 2018
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828).
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2828
Numer druku sejmowego: 2789
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 169)

01 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2853).
Numer druku sejmowego: 2853
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 226)

01 października 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Numer druku sejmowego: 819
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 227)

01 października 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 225)

01 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (druk nr 2808).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 168)

18 września 2018
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153);
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym                  oraz niektórych innych ustaw.
Numer druku sejmowego: 2789
Numer druku sejmowego: 2153
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 105)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 166)

17 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przyczyn, przebiegu, skutków awarii Centralnych Systemów Teleinformatycznych w dniu 12.06.2018 r., która sparaliżowała życie obywateli chcących dokonać istotnych czynności urzędowych”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 147)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 215)

17 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 214)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury w zakresie zaawansowania prac Głównego Inspektora Transportu Drogowego do funkcji operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 68)

13 lipca 2018
Temat: „Dokonanie oceny i wyjaśnienie okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18.04.2018–27.05.2018”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 229)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 213)

12 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 212)

05 lipca 2018
Temat: Rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”
Numer druku sejmowego: 2595
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 208)

04 lipca 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat analizy stanu przygotowań (m in projekt i warianty znaczenie lokalne krajowe i międzynarodowe stanowiska samorządów projekcja ruchu finansowanie postępowania administracyjne kwestie środowiskowe grunty kwestie sporne oraz kluczowe problemy i rozwiązania) do realizacji zadania inwestycyjnego pt „Budowa drogi S52 Bielsko-Biała-Głogoczów” tj „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej” oraz perspektywy budowy tej drogi”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 226)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 210)

04 lipca 2018
Temat: Dla Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk nr 2667).
Numer druku sejmowego: 2667
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 205)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 222)

02 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (druk nr 2651) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2651
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 210)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 200)

07 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 2425)
Numer druku sejmowego: 2425
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 197)

06 czerwca 2018
Temat: Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 198)

06 czerwca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przekazywania dworców kolejowych jednostkom samorządu terytorialnego w celu ich przebudowy lub remontu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 199)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 327)

06 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 196)

05 czerwca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459 i 2539)
Numer druku sejmowego: 2459
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 195)

05 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej ds transportu drogowego drogownictwa i lotnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 348)
Numer druku sejmowego: 348
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 192)

30 maja 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stanu przygotowań, realizacji i koordynacji inwestycji drogowych i kolejowych w perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2017-2023 oraz planów do 2030 roku. Wymiana doświadczeń polsko-słowackich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 148)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działalności państwa i podmiotów państwowych w zakresie ochrony zapobiegania i koordynacji bezpieczeństwa komputerowego i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w tym system monitorowania incydentów i zdarzeń oraz reagowania na zagrożenia
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 181)

11 kwietnia 2018
Temat: Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 176)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury oraz ministra finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stawek podatku od towarów i usług
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 147)

20 marca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji w resortowej służbie zdrowia warunków dostępu do leczenia i rehabilitacji oceny systemu badań okresowych funkcjonariuszy
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu pomocy funkcjonariuszom którzy ponoszą szkody w tym uszczerbek na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań służbowych w tym kompleksowa pomoc medyczna prawna i socjalna
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 173)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 310)

20 marca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2156 i 2308)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 169)

28 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 170)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat działalności Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz rozwoju bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 168)

27 lutego 2018
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 2244)
Temat: Odpowiedź ministra infrastruktury na dezyderat nr 8 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu na rzece San w miejscowości Munina-Sobiecin” w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim
Numer druku sejmowego: 1714
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 144)

26 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2236)
Numer druku sejmowego: 2236
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 192)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2192 i 2243)
Numer druku sejmowego: 2192
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 142)

06 lutego 2018
Temat: Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185)
Numer druku sejmowego: 2185
Numer druku sejmowego: 2059
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 161)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 187)

26 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192)
Numer druku sejmowego: 2192
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 97)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji olimpijskiej do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji paraolimpijskiej do XII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 140)

24 stycznia 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat ustaleń poczynionych w trakcie analizy zapisów wideo i innych materiałów dokumentujących niezgodne z prawem zachowania uczestników i organizatorów Marszu Niepodległości które polegały na propagowaniu faszyzmu nawoływaniu do nienawiści na tle rasowym oraz na publicznym znieważeniu grupy ludności ze względu na jej przynależność rasową”
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie interwencji Policji z użyciem tzw taserów śledztwa dotyczącego śmierci Igora Stachowiaka i braku ujawnienia policyjnych raportów w tej sprawie”
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie godzących w wolność słowa oraz będących próbą zastraszenia działań policji oraz prokuratury wymierzonych przeciwko:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 159)

10 stycznia 2018
Temat: Informacja prezesa zarządu PKP Informatyka Sp z o o na temat zagrożeń incydentów oraz monitorowania bezpieczeństwa kolejowej krytycznej infrastruktury IT
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 54)

09 stycznia 2018
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika reprezentowanego przez radcę prawnego Dariusza Lasockiego z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. – o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 154)

13 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1714)
Numer druku sejmowego: 1714
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 180)

13 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych jednostek pomocniczych gminy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 2115)
Numer druku sejmowego: 2115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 112)

06 grudnia 2017
Temat: Wniosek oraz poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2002 i 2070)
Temat: Wniosek oraz poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2003 i 2071)
Numer druku sejmowego: 2003
Numer druku sejmowego: 2002
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 149)

05 grudnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
Numer druku sejmowego: 2048
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 78)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 148)

05 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 2038)
Numer druku sejmowego: 2038
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 146)

23 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
Numer druku sejmowego: 2048
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 143)

22 listopada 2017
Temat: Projekt dezyderatu do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu na rzece San w miejscowości Munina-Sobiecin” w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 144)

22 listopada 2017
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju międzynarodowych połączeń kolejowych w tym transgranicznych wykonywanych przez PKP Intercity S A i pozostałych przewoźników kolejowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 128)

09 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1835 i 1984)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 126)

08 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie wejść policji do siedzib kobiecych organizacji pozarządowych dzień po „czarnym wtorku”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 123)

27 października 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatyw ustawodawczych w sprawie projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Etyki Poselskiej (Posiedzenie nr 42)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Mirosława Suchonia w dniu 5 lipca 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej stanowiącej podstawę wniosku posła Tomasza Jaskóły z dnia 13 lipca 2017 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Tomasza Lenza na sali plenarnej Sejmu podczas 46 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 lipca 2017 r. stanowiącej podstawę wniosku poseł Iwony Arent i posła Grzegorza Janika z dnia 20 lipca 2017 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Jacka Żalka w dniu 25 czerwca 2017 r. w programie „Woronicza 17” w stacji TVP Info stanowiącej podstawę wniosku Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita z dnia 26 czerwca 2017 r. – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 134)

25 października 2017
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat stopnia realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 wykorzystania środków unijnych oraz szczegółowego przedstawienia ilości kilometrów wybudowanych dróg krajowych i autostrad ilości rozstrzygniętych przetargów kosztów budowy 1 km dróg i autostrad za okres październik 2015 r. – październik 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 118)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1852)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 1815)
Numer druku sejmowego: 1815
Numer druku sejmowego: 1852
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 86)

11 października 2017
Temat: Informacja na temat planów związków sportów zimowych na sezon startowy 2017/18 ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie rozbudowy i modernizacji tras biegowych i biathlonowych wraz ze strzelnicą oraz zapleczem socjalnym na Kubalonce Wisła – Istebna
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 117)

10 października 2017
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780)
Numer druku sejmowego: 1780
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 116)

05 października 2017
Temat: Informacja na temat problematyki funkcjonowania wschodniej granicy państwa na odcinku polsko-ukraińskim (bezpieczeństwo na granicy rozbudowa drogowych i kolejowych przejść granicznych wraz z infrastrukturą)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 84)

27 września 2017
Temat: Uzupełnienie składu Podkomisji stałej do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
Temat: Informacja na temat działalności Polskiego Związku Golfa oraz planach działalności w najbliższej przyszłości
Temat: Informacja na temat działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz planach działalności w najbliższej przyszłości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 123)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 150)

27 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1632)
Numer druku sejmowego: 1632
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 66)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 118)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740)
Numer druku sejmowego: 1740
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 115)

20 lipca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 1766)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 114)

19 lipca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 1766)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 94)

19 lipca 2017
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727)
Numer druku sejmowego: 1727
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 110)

18 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla marszałka Sejmu RP wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat okoliczności zatrzymania Herberta Moravca i czynności podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z tym zatrzymaniem”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 111)

18 lipca 2017
Temat: Na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 109)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 138)

12 lipca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1712)
Numer druku sejmowego: 1712
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 108)

06 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666)
Numer druku sejmowego: 1624
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 108)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 135)

05 lipca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 102)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 231)

04 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 1637)
Numer druku sejmowego: 1637
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 107)

04 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka (druk nr 1629)
Numer druku sejmowego: 1629
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 101)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 133)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560)
Numer druku sejmowego: 1560
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 99)

21 czerwca 2017
Temat: Przeprowadzenie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1533)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624)
Temat: Rozpatrzenie projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1624
Numer druku sejmowego: 1533
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 100)

21 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r. ” (druk nr 1547)
Temat: Przyjęcie dezyderatu Komisji Infrastruktury do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie problemów infrastruktury drogowej i kolejowej w powiecie chojnickim
Numer druku sejmowego: 1547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 97)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 217)

20 czerwca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1561 i 1594)
Numer druku sejmowego: 1561
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 96)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1454)
Numer druku sejmowego: 1454
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 90)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 124)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560)
Numer druku sejmowego: 1560
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 60)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 89)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 1531)
Numer druku sejmowego: 1531
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 102)

25 maja 2017
Temat: Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 roku ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1462)
Numer druku sejmowego: 1462
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 87)

25 maja 2017
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie potrzeb inwestycyjnych związanych z rozprowadzeniem ruchu z trasy S14 poprzez budowę węzłów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 86)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 83)

24 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania pn „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819)
Numer druku sejmowego: 819
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 78)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 70)

11 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zadaniach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 1495)
Numer druku sejmowego: 1495
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 71)

11 maja 2017
Temat: Wybór składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 1410)
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wsparcia starań dotyczących wpisania obiektów w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Numer druku sejmowego: 1410
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 203)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 74)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 100)

11 maja 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 30 i 1521)
Numer druku sejmowego: 30
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 39)

10 maja 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 98)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 200)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 72)

09 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 97)

20 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 1412 i 1448)
Numer druku sejmowego: 1412
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 75)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat potencjału eksportowego polskiej branży transportowej ze szczególnym uwzględnieniem producentów taboru kolejowego w Polsce oraz polskich firm branży budowlanej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 93)

04 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 1412)
Numer druku sejmowego: 1412
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 73)

04 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 348)
Numer druku sejmowego: 348
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 72)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat ułatwień dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 84)

03 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planowanych inwestycji w bazę dydaktyczno-szkoleniową Policji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 83)

23 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 101)

23 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 65)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 95)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po 1 stycznia 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 80)

09 lutego 2017
Temat: Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat nr 1 w sprawie powołania Ogólnopolskiego Muzeum Policji
Temat: Informacja ministra cyfryzacji o stanie zaawansowania procesu informatyzacji administracji publicznej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 63)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 168)

08 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druki nr 1244 i 1269)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 56)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 78)

16 grudnia 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 1061 1146 i 1159)
Numer druku sejmowego: 1061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 77)

16 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie utworzenia Muzeum Policji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 76)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 55)

15 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061 i 1146)
Numer druku sejmowego: 1061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 73)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 52)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061)
Numer druku sejmowego: 1061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 72)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1116)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 71)

01 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 1044 i 1083)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 1062)
Numer druku sejmowego: 1044
Numer druku sejmowego: 1062
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 69)

30 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1044)
Numer druku sejmowego: 1044
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 79)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 68)

29 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 985)
Numer druku sejmowego: 985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 52)

23 listopada 2016
Temat: Informacja na temat możliwości przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Przemyśl – Lwów
Temat: Informacja na temat perspektyw poprawy infrastruktury drogowej po otwarciu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice
Temat: Informacja na temat perspektyw rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na pograniczu ukraińsko-polskim w kontekście rozbudowy Via Carpatia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 63)

15 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 773
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 49)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 41)

14 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 997)
Numer druku sejmowego: 997
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 56)

04 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratora Generalnego na temat narastającego problemu przestępstw na tle rasowym i etnicznym oraz aktów agresji wobec osób o odmiennych poglądach politycznych jak również działań jakie mają zamiar podjąć rząd i organy ścigania w celu przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

04 października 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459)
Numer druku sejmowego: 840
Numer druku sejmowego: 459
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 40)

21 września 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnych problemów polskich przewoźników w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych osób i towarów – stan przewozów oraz perspektywa ich funkcjonowania.
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat przestrzegania warunków bezpieczeństwa przewozów w transporcie.
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – wniosku Klubu Parlamentarnego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu w sprawie sytuacji związanej z planowanym od dnia 1 lipca 2016 r. rozpoczęciem stosowania przez Republikę Francuską szkodliwych dla polskiej branży transportowej przepisów dotyczących delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji oraz działań podjętych przez rząd w celu wstrzymania stosowania tych przepisów lub ich złagodzenia oraz form pomocy planowanych przez rząd dla polskich przewoźników mających na celu umożliwienie poprawnego stosowania nowych przepisów”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 53)

16 września 2016
Temat: Podsumowanie przeprowadzonej wizytacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Kaszubskiego Dywizjonu SG w Nowej Pasłęce oraz placówki SG w Krynicy Morskiej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 39)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku usług pocztowych w tym funkcjonowania ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
Temat: Informacja prezesa Poczty Polskiej S A na temat rozwoju procesu cyfryzacji na rynku usług pocztowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 48)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 767)
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773)
Numer druku sejmowego: 773
Numer druku sejmowego: 767
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 37)

21 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druki nr 710 i 745)
Numer druku sejmowego: 710
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 33)

19 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druki nr 644 i 721)
Numer druku sejmowego: 644
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 32)

18 lipca 2016
Temat: Rządowy projektu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk nr 644)
Numer druku sejmowego: 644
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 648 i 658)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 642 i 657)
Numer druku sejmowego: 648
Numer druku sejmowego: 642
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 26)

05 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558)
Numer druku sejmowego: 558
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 30)

23 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 648).
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642).
Numer druku sejmowego: 648
Numer druku sejmowego: 642
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 42)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą NIK (druk nr 617)
Numer druku sejmowego: 617
Numer druku sejmowego: 553
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 40)

09 czerwca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 516 i 567)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 41)

09 czerwca 2016
Temat: Dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyjaśnienia okoliczności towarzyszących zatrzymaniu Igora S przez funkcjonariuszy Policji na wrocławskim Rynku oraz jego późniejszej śmierci na komisariacie przy ul Trzemeskiej we Wrocławiu”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 21)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 323 i 540)
Numer druku sejmowego: 323
Numer druku sejmowego: 54
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 38)

07 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 37)

20 maja 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 23)

19 maja 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 515)
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i 517)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 460
Numer druku sejmowego: 515
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 35)

17 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu bezpieczeństwa dokumentów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 34)

12 maja 2016
Temat: Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 391)
Numer druku sejmowego: 391
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 25)

12 maja 2016
Temat: Informacja na temat regulaminu rozgrywek Ekstraklasy S A w piłce nożnej w sezonie 2015/16 ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz planowanych zmian przepisów w sezonie 2016/17
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 21)

11 maja 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 472)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 18)

27 kwietnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw i senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 334 i 374)
Numer druku sejmowego: 334
Numer druku sejmowego: 374
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 21)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 30)

12 kwietnia 2016
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 398)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 29)

01 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wyników audytu przeprowadzonego w Biurze Ochrony Rządu w związku z wypadkiem z udziałem limuzyny przewożącej prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 4 marca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druki nr 189 i 330)
Numer druku sejmowego: 189
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 26)

17 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (druki nr 332 i 354)
Numer druku sejmowego: 332
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 11)

17 marca 2016
Temat: Wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 294)
Numer druku sejmowego: 294
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 23)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 302)
Numer druku sejmowego: 302
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 12)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 25)

16 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (druk nr 332)
Numer druku sejmowego: 332
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 41)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 15)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 22)

09 marca 2016
Temat: Obywatelski projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 20)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 14)

08 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 217 i 237)
Numer druku sejmowego: 217
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 9)

09 lutego 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 217)
Numer druku sejmowego: 217
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 15)

09 lutego 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 217)
Numer druku sejmowego: 217
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 14)

26 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 stycznia 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 154 i nr 183)
Numer druku sejmowego: 154
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 8)

30 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i 143)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 6)

30 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 7)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i nr 143)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Numer druku sejmowego: 141
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 6)

22 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119)
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

17 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 115)
Numer druku sejmowego: 115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 4)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 5)

15 grudnia 2015
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druki nr 74 i 90)
Numer druku sejmowego: 9
Numer druku sejmowego: 74
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 2)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 4)

10 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 74)
Numer druku sejmowego: 74
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

09 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68)
Numer druku sejmowego: 68
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu