Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Andrzej Konieczny

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 31)

27 listopada 2020
Temat: rozpatrzenie informacji na temat ochrony gruntów rolnych i leśnych na obszarach górskich i podgórskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 25)

16 października 2020
Temat: informację Ministra Środowiska na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 101)

09 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Energii dotyczącą oceny skutków wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat nadzoru nad zasobami naturalnymi Skarbu Państwa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 100)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat strat w lasach spowodowanych tegorocznymi nawałnicami deszczu i gradobiciem w województwach: pomorskim kujawsko-pomorskim wielkopolskim i łódzkim oraz podejmowanych działań w celu likwidacji poniesionych strat
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 116)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 140)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 1726)
Numer druku sejmowego: 1726
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 165)

20 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 1732 i 1746)
Numer druku sejmowego: 1732
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 84)

12 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie obrony Puszczy Białowieskiej – Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO (druk nr 1700)
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1647 i 1706)
Numer druku sejmowego: 1647
Numer druku sejmowego: 1700
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja nt gospodarowania populacją żubra w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 100)

30 listopada 2016
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Infrastruktury i Budownictwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 120)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 917)
Numer druku sejmowego: 917
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 73)

23 września 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 872)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 70)

22 września 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 832 i 865)
Numer druku sejmowego: 832
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 49)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 29)

21 czerwca 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 620)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. (druk nr 547)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 23)

07 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 476
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 42)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 24)

19 maja 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 28)

12 maja 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 366 i 489)
Numer druku sejmowego: 366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 19)

12 maja 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli „Elektrownie wiatrowe w świetle kontroli NIK Analiza zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy lądowych elektrowni wiatrowych”
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 23)

12 maja 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druki nr 427 i 458)
Temat: Odpowiedź Ministra Środowiska na dezyderat nr 1 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratowania Puszczy Białowieskiej
Numer druku sejmowego: 427
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 394 i 411)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 16)

31 marca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadzoru nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących
Temat: Projekty dezyderatów:
Temat: Informacja Ministra Środowiska o ochronie przed powodzią w Polsce w 2015 r. z perspektywą na lata 2016-2020
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przebiegu i wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. oraz zmian w systemie egzaminów zewnętrznych wprowadzanych od 1 września 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 31)

27 listopada 2020
Temat: rozpatrzenie informacji na temat ochrony gruntów rolnych i leśnych na obszarach górskich i podgórskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 25)

16 października 2020
Temat: informację Ministra Środowiska na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 101)

09 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Energii dotyczącą oceny skutków wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat nadzoru nad zasobami naturalnymi Skarbu Państwa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 100)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat strat w lasach spowodowanych tegorocznymi nawałnicami deszczu i gradobiciem w województwach: pomorskim kujawsko-pomorskim wielkopolskim i łódzkim oraz podejmowanych działań w celu likwidacji poniesionych strat
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 116)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 140)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 1726)
Numer druku sejmowego: 1726
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 165)

20 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 1732 i 1746)
Numer druku sejmowego: 1732
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 84)

12 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie obrony Puszczy Białowieskiej – Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO (druk nr 1700)
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1647 i 1706)
Numer druku sejmowego: 1647
Numer druku sejmowego: 1700
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja nt gospodarowania populacją żubra w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 100)

30 listopada 2016
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Infrastruktury i Budownictwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 120)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 917)
Numer druku sejmowego: 917
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 73)

23 września 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 872)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 70)

22 września 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 832 i 865)
Numer druku sejmowego: 832
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 49)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 29)

21 czerwca 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 620)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. (druk nr 547)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 23)

07 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 476
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 42)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 24)

19 maja 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 28)

12 maja 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 366 i 489)
Numer druku sejmowego: 366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 19)

12 maja 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli „Elektrownie wiatrowe w świetle kontroli NIK Analiza zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy lądowych elektrowni wiatrowych”
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 23)

12 maja 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druki nr 427 i 458)
Temat: Odpowiedź Ministra Środowiska na dezyderat nr 1 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratowania Puszczy Białowieskiej
Numer druku sejmowego: 427
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 394 i 411)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 16)

31 marca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadzoru nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących
Temat: Projekty dezyderatów:
Temat: Informacja Ministra Środowiska o ochronie przed powodzią w Polsce w 2015 r. z perspektywą na lata 2016-2020
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przebiegu i wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. oraz zmian w systemie egzaminów zewnętrznych wprowadzanych od 1 września 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu