Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Grażyna Sokołowska

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

03 grudnia 2018
 • Zgłoszenie lobbingowe

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

30 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD295

20 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD263

20 lipca 2017
 • Zgłoszenie lobbingowe

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

19 grudnia 2016
 • Zgłoszenie lobbingowe

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

19 grudnia 2016
 • Zgłoszenie lobbingowe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC45

29 marca 2016
 • Zgłoszenie lobbingowe

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Numer projektu z wykazu: 10.53

28 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

09 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

03 grudnia 2018
 • Zgłoszenie lobbingowe

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

30 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD295

20 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD263

20 lipca 2017
 • Zgłoszenie lobbingowe

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

19 grudnia 2016
 • Zgłoszenie lobbingowe

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

19 grudnia 2016
 • Zgłoszenie lobbingowe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC45

29 marca 2016
 • Zgłoszenie lobbingowe

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Numer projektu z wykazu: 10.53

28 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

09 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych