Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Tomasz Jasiński

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 21)

11 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rodziny o senackim projekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 370)
Numer druku sejmowego: 408
Numer druku sejmowego: 370
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 21)

11 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rodziny o senackim projekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 370)
Numer druku sejmowego: 408
Numer druku sejmowego: 370
 • Obecność na posiedzeniu
Branże
Polityka społeczna
Zatrudnienie
Forum Związków Zawodowych
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 21)

11 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rodziny o senackim projekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 370)
Numer druku sejmowego: 408
Numer druku sejmowego: 370
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 21)

11 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rodziny o senackim projekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 370)
Numer druku sejmowego: 408
Numer druku sejmowego: 370
 • Obecność na posiedzeniu