Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Akty prawne

Filtrowanie
NazwaPoczątek pracAutor
Projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach19 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej19 lutego 2020Projekt rządowy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego19 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto19 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie19 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN18 lutego 2020Projekt rządowy
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych przysługujących pracownikom wykonującym zadania poza granicami państwa wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz niektórych innych ustaw18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy o świadczeniu dobry start18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu18 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych17 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana17 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa17 lutego 2020Projekt rządowy
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej17 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”17 lutego 2020Projekt rządowy
1
2
3
...
473
Następna