Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Akty prawne

Filtrowanie
NazwaPoczątek pracAutor
Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie operacyjnych poziomów interwencyjnych dla natychmiastowych działań interwencyjnych oraz innych działań interwencyjnych24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legalnych jednostek miar24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji zastępczej24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 202024 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarciu układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej21 lutego 2020Projekt rządowy
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych21 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej21 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań strażaka powracającego do kraju z delegowania do działań poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny21 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa po powrocie do kraju z wykonywania zadań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny21 lutego 2020Projekt rządowy
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej21 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów21 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej21 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające21 lutego 2020Projekt rządowy
1
2
3
...
475
Następna