Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Akty prawne

Filtrowanie
NazwaPoczątek pracAutor
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie operatu rybackiego20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne20 grudnia 2019Projekt rządowy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie danych przekazywanych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino20 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą19 grudnia 2019Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych18 grudnia 2019Projekt rządowy
1
2
3
...
463
Następna