Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Akty prawne

Filtrowanie
NazwaPoczątek pracAutor
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia25 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 202024 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji zastępczej24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie operacyjnych poziomów interwencyjnych dla natychmiastowych działań interwencyjnych oraz innych działań interwencyjnych24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legalnych jednostek miar24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń24 lutego 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarciu układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej21 lutego 2020Projekt rządowy
1
2
3
...
475
Następna