Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Akty prawne

Filtrowanie
NazwaPoczątek pracAutor
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów03 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim03 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego03 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej03 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego03 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu przewozowego03 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Drobina w województwie mazowieckim03 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego02 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania02 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe02 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii02 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat nawigacyjnych02 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym02 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym02 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym01 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego01 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej01 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 202001 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności01 lipca 2020Projekt rządowy
Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych01 lipca 2020Projekt rządowy
1
2
3
...
507
Następna