Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Analizy / Artykuł

Nowe prawa: kolejny krok w walce z nieekologicznymi kopciuchami

Wprowadzanie na rynek wysokoemisyjnych kotłów zostało już zakazane w zeszłym roku, ale przedsiębiorcy handlowali nimi nadal wykorzystując prawną lukę. Nowe przepisy mają to zmienić.

#weszło w środę, 20 listopada

  • Karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia objęto rodziców oddających swoje dzieci do nielegalnej adopcji, czyli adopcji z pominięciem postępowania o przysposobienie (poprzez np. fałszywe wskazanie przez biologiczną matkę jako ojca mężczyzny, który zapłacił za adopcję, a nie ojca biologicznego), za pieniądze lub korzyści osobiste oraz osoby adoptujące nielegalnie dzieci. Dotychczas taka kara obejmowała jedynie osoby zajmujące się organizowaniem takich adopcji na szerszą skalę. 
  • Do 5 lat pozbawienia wolności grozi za zatajenie przed sądem informacji o oddaniu dziecka do adopcji w zamian za korzyści. Jeśli ta informacja nie zostanie zatajona, sąd sam oceni, czy doszło do transakcji, która przekreśla adopcję. Inaczej ma być traktowana sytuacja, gdy podczas procesu adopcyjnego przekazano artykuły dla dziecka, takie jak pieluchy czy wózek, a inaczej sytuacja, gdy strony zawarły ze sobą porozumienie, które nie ma na celu dobra dziecka.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

#weszło w sobotę, 23 listopada

  • W życie weszła nowelizacja, która ma przeciwdziałać zjawisku wprowadzania na rynek nieekologicznych kotłów grzewczych przez wykorzystywanie luk w przepisach. Od zeszłego roku obowiązuje zakaz wprowadzania na rynek kotłów gorszych niż należących do piątej, najbardziej ekologicznej klasy emisyjnej. Przedsiębiorcy mimo to obchodzili ten wymóg sprzedając kopciuchy np. pod inną nazwą czy jako kotły o innych przeznaczeniu (np. na ciepłą wodę). Takie kotły były tańsze niż ekologiczne. Teraz Inspekcja Handlowa będzie kontrolować przedsiębiorców pod kątem spełniania wymagań. Oprócz tego doprecyzowano definicję kotłów, których dotyczy zakaz. 
  • Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek wysokoemisyjne kotły węglowe (tzw. kopciuchy) zapłacą karę administracyjną wysokości 5 proc. przychodu z poprzedniego roku kalendarzowego, ale nie mniejszą niż 10 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca nie miał żadnych przychodów, kara będzie wynosić 10 tys. zł. Karę wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.
  • Polska będzie ograniczać sprowadzanie z zagranicy kopciuchów, które nie spełniają obowiązujących w kraju wymagań. Wprowadzono zapis o ograniczeniu przestrzegania zasady swobodnego przepływu towarów w UE w tym zakresie (unijne prawo daje taką możliwość).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej

  • Państwowa służba hydrometeorologiczna i państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (do takich budowli należą np. zapory wodne) działające w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz państwowa służba hydrogeologiczna, podlegająca pod Państwowy Instytut Geologiczny, są teraz finansowane z budżetu państwa, a nie, jak dotychczas, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
  • Uprawnienia właścicielskie w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym przeniesiono z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na Wody Polskie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

  • Operatorzy świadczący usługi transgranicznego doręczania paczek mają obowiązek przekazywania do Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o swojej działalności, oferowanych usługach i ogólnych warunkach ich świadczenia, w tym udostępniania cenników usług. 
  • Za niewywiązanie się z tego obowiązku UKE nałoży na operatorów kary finansowe. Prezes UKE sam określi wysokość kary, ale nie może być ona wyższa niż 2 proc. przychodu z roku obrotowego poprzedzającego rok nałożenia kary.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne

Branże
Ochrona środowiska