Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Analizy / Artykuł

Nowe prawa: pomoc dla rolników i zakładów ubezpieczeniowych dotkniętych COVID-19

Rząd przejmie część ryzyka ponoszonego przez ubezpieczycieli ze względu na epidemię. Dla rolników przygotowano pomoc w postaci jednorazowych wypłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#weszło w środę, 19 sierpnia

Mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia będą obowiązkowo wprowadzane do bazy danych Europejskiej Agencji Chemikaliów. Organ nadzoru nad chemikaliami zmienia nazwę z inspektora ds. substancji chemicznych na prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

#weszło w piątek/sobotę, 20/21 sierpnia

Znikają ograniczenia czasu pracy w domach pomocy społecznej. Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii w placówkach pomocy społecznej (np. dom pomocy społecznej) działających całodobowo pracodawca może za zgodą pracownika zmieniać system i rozkład czasu pracy pracowników oraz nakładać na pracownika nadgodziny. Przestają wtedy obowiązywać zasady określające okres odpoczynku pracownika na poziomie 35 godzin w tygodniu, ale musi zostać zachowane min. 11 godzin przerwy w ciągu doby. Pracodawca odpowiada za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

#weszło w piątek, 21 sierpnia

Rząd przejmie część ryzyka ubezpieczycieli. Rząd przygotował rozwiązania prawne, żeby przeciwdziałać ograniczaniu ubezpieczeń dla przedsiębiorców ze względu na COVID-19. Ze względu na epidemię istnieje ryzyko, że zakłady ubezpieczeniowe będą obniżać lub likwidować limity odszkodowań w kredycie kupieckim, żeby zabezpieczyć przed wzrostem liczby lub wysokości ubezpieczeń do wpłacenia. Z ubezpieczania kredytów kupieckich korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą się zabezpieczyć przed ryzykiem nieotrzymania płatności za towar lub usługę. Taki kredyt polega na odroczeniu terminu płatności za towar lub usługę, ale zawsze istnieje ryzyko, że druga strona nie dotrzyma umowy i przedsiębiorca zostanie bez środków. Żeby uchronić rynek zaproponowano rozwiązanie, w którym minister rozwoju będzie zawierał umowy reasekuracyjne z zainteresowanymi udziałem w programie zakładami ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń będą mogły w zamian za przekazanie państwu części składki ubezpieczeniowej przenieść (“zreasekurować”) na nie część ubezpieczonego ryzyka. Skarb państwa wypłaci przejęte odszkodowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

#częściowo weszło w poniedziałek, 24 sierpnia

Konsultanci wojewódzcy otrzymują dostęp do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych niezbędny do nadzoru nad przeprowadzaniem szkoleń specjalizacyjnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

#weszło we wtorek, 25 sierpnia 

7 tys. euro dla rolników w korona-kryzysie. Rolnicy otrzymają wsparcie w kryzysie wywołanym przez COVID-19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Program został uzupełniony o działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19". Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowej płatności ryczałtowej na podstawie decyzji administracyjnej. Maksymalna kwota pomocy wynosi 7 tys. euro i jest uzależniona od rodzaju i wielkości produkcji rolnej. Ustawa określa, którzy producenci rolni mogą skorzystać z pomocy – rolnik musi posiadać konkretną liczbę zwierząt hodowlanych na dzień 1 marca (np. co najmniej 1 tys. sztuk kurcząt rzeźnych) i musi nadal prowadzić działalność rolniczą. Pomoc jest skierowana także do ogrodników uprawiających rośliny ozdobne. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć w terminie między 9 a 30 września w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – osobiście, pocztą i przez ePUAP (więcej informacji). Wszystkie wnioski powinny zostać rozpatrzone planowo do końca roku (31.12).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

#weszło w sobotę, 29 sierpnia

Zmiany w zasadach prowadzenia spisów powszechnych, w okresie pandemii. Prowadzenie badań statystycznych w okresie epidemii ma realizować bezpieczeństwo badających i badanych. Rachmistrze spisowi będą mogli zbierać dane telefonicznie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r