Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Analizy / Artykuł

Lobbyści-politycy, czyli o drzwiach obrotowych w Unii Europejskiej raz jeszcze

Ponad 50% byłych Komisarzy europejskich i 30% byłych posłów do Parlamentu Europejskiego po odejściu z polityki zaczęło współpracę z organizacjami zarejestrowanymi w unijnym rejestrze lobbystów – wynika z opublikowanego wczoraj przez Transparency International EU raportu "Access all areas: when EU politicians become lobbyists".

Ponad 50% byłych Komisarzy europejskich i 30% byłych posłów do Parlamentu Europejskiego po odejściu z polityki zaczęło współpracę z organizacjami zarejestrowanymi w unijnym rejestrze lobbystów – wynika z opublikowanego wczoraj przez Transparency International EU raportu Access all areas: when EU politicians become lobbyists. To kolejny głos w debacie dot. zjawiska drzwi obrotowych, o którym kilkukrotnie pisaliśmy w zeszłym roku.

Drzwi obrotowe to nic innego jak zjawisko przenikania się świata polityki i lobbingu, kiedy politycy i urzędnicy po zakończeniu działalności publicznej zaczynają doradzać biznesowi. O drzwiach obrotowych można mówić także w odwrotnej sytuacji – gdy dawny lobbysta zaczyna zajmować się polityką. Co więcej przejść takich – z polityki do biznesu i z powrotem – może być wiele.

Z raportu przygotowanego przez Transparency International (TI) wynika, że drzwi obrotowe powoli stają się w instytucjach unijnych regułą, a nie wyjątkiem. W analizie wspomina się o 521 byłych Komisarzach bądź posłach, którzy postanowili po zakończeniu służby publicznej rozpocząć działalność lobbingową (wśród nich o byłym polskim pośle do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofie Lisku, który zajmuje się obecnie doradztwem m.in. w zakresie obronności dla firmy FIPRA International Limited).

26 posłów, którzy opuścili mury Parlamentu Europejskiego w 2014 r. pracuje dzisiaj dla brukselskich lobbystów.

Zjawisko drzwi obrotowych rodzi wysokie ryzyko powstania konfliktu interesów oraz „przejęcia” instytucji publicznych przez lobbystów, choćby ze względu na:

  1. działanie na rzecz przyszłego pracodawcy jeszcze w czasie piastowania publicznego stanowiska (w przypadku przejścia ze świata polityki do biznesu);
  2. działanie na rzecz byłego pracodawcy w czasie piastowania nowego stanowiska publicznego (w przypadku przejścia/powrotu ze świata biznesu do polityki);
  3. wykorzystywanie na rzecz pracodawcy poufnych, a nawet tajnych informacji, o których dana osoba dowiedziała się w trakcie sprawowania urzędu.

Co najmniej 20% najważniejszych lobbystów w UE pracowało wcześniej w instytucjach europejskich. Połowa zarejestrowanych w Brukseli lobbystów działających w imieniu Google może pochwalić się takim doświadczeniem.

Wszystkie organizacje mogą korzystać z doświadczenia jakie posiadają byli politycy, ale problem pojawia się wtedy gdy osoby te w jednej chwili tworzą unijne prawo, a w następnej lobbują swoich byłych kolegów w tym samym obszarze .

Daniel Freund (TI EU)

Z tych względów Transparency International, tak jak wiele innych organizacji pozarządowych, w szczególności zrzeszonych w ALTER-EU, apeluje o zmianę unijnych regulacji dotyczących zjawiska drzwi obrotowych, powołując się m.in. na doświadczenia kanadyjskie (o których piszemy w naszym raporcie Lobbying – a risk or an opportunity? Lobbying regulation in the Polish, Slovak, and Czech perspective) i francuskie. Apel ten w szczególny sposób dotyczy posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy w dalszym ciągu nie wprowadzili dla siebie żadnej karencji między zakończeniem pracy w Parlamencie a rozpoczęciem działalności lobbingowej; co więcej, blokując przyjęcie raportu Giegolda, pokazali że w najbliższym czasie nie mają zamiaru ukrócić nagannej praktyki przechodzenia do świata lobbingu tuż po zakończeniu kadencji parlamentarnej.

Z pełną treścią raportu Access all areas: when EU politicians become lobbyists można zapoznać się na stronie Transparency International EU, a także w dziale Rekomendacje na jawnylobbing.org.

logo osf
Publikacja współfinansowana ze środków projektu Lobbying transparency in Poland, finansowanego ze środków Open Society Initiative for Europe jako część działań Fundacji Open Society.
Branże
Unia Europejska
Tagi