Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Analizy / Artykuł

Nowe prawa w tym tygodniu (15 - 21 stycznia 2018 r.)

W życie weszła prezydencka ustawa o KRS. Za utrudnianie polowań myśliwym będą grzywny.

#wchodzi w środę, 17 stycznia

 • W ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora pojawił się zapis, który umożliwia obniżenie uposażenia posła lub senatora, jeśli ten narusza „swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego”.
 • Szczegółowe zasady nakładania kar finansowych na parlamentarzystów określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Głosowanie

 • Polski Związek Łowiecki (PZŁ) może wyrazić zgodę na przedterminowe wypowiedzenie umowy dzierżawy terenu łowieckiego z kołem łowieckim, jeśli koło nie stosuje się do wytycznych państwa, w tym obowiązkowych odstrzałów zwierząt.
 • Można strzelać do zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach w ramach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych (np. z powodu ASF).
 • Za tzw. sanitarny odstrzał zwierzęcia myśliwemu przysługuje 80 proc. kwoty ryczałtu wypłacanego przez państwo. 20 proc. trafi do zarządcy obwodu łowieckiego.
 • Powiatowi lekarze weterynarii oraz wojewodowie mogą wydawać zakazy i nakazy związane z zagrożeniem chorobami zakaźnymi wśród zwierząt, m.in. czasowy zakaz dokarmiania, odłów czy też poszukiwanie padłych zwierząt.
 • Za celowe utrudnianie polowania grozi kara grzywny.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Głosowanie

 • Kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa może zgłosić grupa 2 tys. obywateli lub 25 sędziów. Spośród nich kluby poselskie wskażą swoich kandydatów, każdy klub nie więcej niż dziewięciu. Ostateczną listę kandydatów ustali komisja sejmowa – będzie musiał się na niej znaleźć przynajmniej jeden kandydat każdego klubu parlamentarnego.
 • Członków KRS z listy wybierze Sejm większością 3/5 głosów. Jeśli nie uda się uzyskać wymaganej większości, posłowie wybiorą członków KRS bezwzględną większością głosów.
 • Żeby powołać sędziego lub asesora sądowego, KRS musi przedstawić Prezydentowi RP odpowiedni wniosek wraz z informacją o pozostałych kandydatach na dane stanowisko.
 • Obrady KRS mogą być transmitowane przez internet.

Ścieżka prac nad ustawą o o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w czwartek, 18 stycznia

 • Poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych zarządza Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD), a nie jak dotychczas Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
 • Zastępców Głównego Inspektora Transportu Drogowego powołuje minister na drodze otwartego konkursu na wniosek GITD.
 • Z opłat za autostrady są zwolnione pojazdy poruszające się jako pojazdy uprzywilejowane i uczestniczące w akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 18 stycznia

 • Zezwolenia na usunięcie krzewu lub drzewa na terenach zabytkowych wydaje wojewódzki konserwator zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Poprzednio decyzja również należała do konserwatora, ale podejmował ją wyłącznie na podstawie ustawy o ochronie zabytków.
 • Ustawa o ochronie przyrody daje konserwatorowi szersze możliwości. Np. może wymagać od wnioskodawcy, że nie wytnie drzewa, tylko je przesadzi lub posadzi nowe w innym miejscu. Może też nakładać kary za nielegalną wycinkę.
 • Przepisami obu ustaw wojewódzki konserwator zabytków będzie kierował się podejmując decyzję o wycince we wpisanych do rejestru zabytków parkach i ogrodach.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Głosowanie

 • Polski jednotorowy rynek energii został przekształcony w rynek dwutorowy – energii i mocy. Towarem na rynku mocy jest gotowość do jej dostarczenia energii o określonej mocy.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne mogą skupować na specjalnych aukcjach zobowiązania do dostarczania mocy oraz pozostawania w gotowości do jej dostarczania (tzw. obowiązki mocowe) od różnych podmiotów np. wytwórców energii, magazynów.

Ścieżka prac nad ustawą o rynku mocy

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 19 stycznia

 • Obniżona stawka VAT (7 proc.) na soczewki kontaktowe i szkła okularowe obowiązuje tylko w przypadku, gdy służą one korekcie wzroku.
 • Smoczki dla niemowląt i dzieci nadal są objęte 7 proc. stawką VAT.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Głosowanie

 • Osoba, która, broniąc się przed napaścią we własnym domu, posesji lub lokalu, przekroczy granice obrony koniecznej, to znaczy naruszy jakiekolwiek dobra napastnika: życie, zdrowie, mienie – nie podlega karze, chyba, że sąd uzna, że zrobiła to w sposób rażący.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy Kodeks karny

Głosowanie

Tagi