Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD462

08 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer projektu z wykazu: UD223

21 lutego 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD475

24 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Numer projektu z wykazu: UD421

08 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
Lobbysta: Paweł Krzywina
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
Lobbysta: Paweł Krzywina
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
Lobbysta: Paweł Krzywina
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 11.49

23 września 2015
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Numer projektu z wykazu: 11.45

20 maja 2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Numer projektu z wykazu: RD393

01 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

09 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
02.04.2002
Nr KRS: 0000101063
Siedziba: ul. Górnośląska 5 00-443, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Sprawy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD462

08 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer projektu z wykazu: UD223

21 lutego 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD475

24 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Numer projektu z wykazu: UD421

08 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
Lobbysta: Paweł Krzywina
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
Lobbysta: Paweł Krzywina
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
Lobbysta: Paweł Krzywina
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 11.49

23 września 2015
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Numer projektu z wykazu: 11.45

20 maja 2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Numer projektu z wykazu: RD393

01 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

09 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
02.04.2002
Nr KRS: 0000101063
Siedziba: ul. Górnośląska 5 00-443, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni