Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

KGHM Polska Miedź S.A.

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
 • Reprezentanci
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 174)

02 kwietnia 2019
Temat: zmiana w składzie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami;
Temat: rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarki złożami strategicznych surowców kopalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Lobbysta: Paweł Gruza
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Lobbysta: Radosław Stach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Lobbysta: Piotr Paszko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

15 maja 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 77)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów w tym gazu łupkowego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 77)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów w tym gazu łupkowego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

16 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe

Numer projektu z wykazu: UC68

26 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA 21

07 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Numer projektu z wykazu: UC2

22 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie, spółki skarbu państwa i przedsiębiorstwa państwowe
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 174)

02 kwietnia 2019
Temat: zmiana w składzie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami;
Temat: rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarki złożami strategicznych surowców kopalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Lobbysta: Paweł Gruza
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Lobbysta: Radosław Stach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 142)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Energii o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Lobbysta: Piotr Paszko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu z wykazu: UD371

15 maja 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 77)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów w tym gazu łupkowego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 77)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów w tym gazu łupkowego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

16 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe

Numer projektu z wykazu: UC68

26 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA 21

07 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Numer projektu z wykazu: UC2

22 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie, spółki skarbu państwa i przedsiębiorstwa państwowe