Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Kategorie
Sprawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
Zobacz stronę projektu w RCL
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Numer projektu z wykazu: 440

26 października 2015
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Numer projektu z wykazu: 440

26 października 2015
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

Projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 499

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 499

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Numer projektu z wykazu: MZ220

08 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Numer projektu z wykazu: MZ220

08 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Numer projektu z wykazu: UD191

22 grudnia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Numer projektu z wykazu: UD191

22 grudnia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
01.08.2002
Nr KRS: 0000125208
Siedziba: ul. Świętokrzyska 14/501 00-050, Warszawa
Kategorie
związki zawodowe
Sprawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Numer projektu z wykazu: 440

26 października 2015
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Numer projektu z wykazu: 440

26 października 2015
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 406

03 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

Projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 499

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 499

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Numer projektu z wykazu: MZ220

08 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Numer projektu z wykazu: MZ220

08 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Numer projektu z wykazu: UD191

22 grudnia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Numer projektu z wykazu: UD191

22 grudnia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
01.08.2002
Nr KRS: 0000125208
Siedziba: ul. Świętokrzyska 14/501 00-050, Warszawa
Kategorie
związki zawodowe