Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Marcin Grzelecki

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Branże
 • Zatrudnienie
 • Klienci
 • Przepustki do sejmu
Sprawy

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

01 kwietnia 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Pobierz źródło
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego wskazali na konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę ochrony interesów w toku. Podnieśli także, że NFI prowadzą długotrwałe procesy inwestycyjne przy uwzględnieniu obowiązujących uwarunkowań prawnych
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego złożyli opinię prawną prof. zw. dr. hab. Hanny Litwińczuk kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przedmiotem opinii jest ocena projektu Ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie problematyki podatkowej. Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego poinformowali również, iż rozważane jest przez nich rozszerzenie zakresu zgłoszenia o propozycje dotyczące wprowadzenia ustawowej możliwości przekształcenia NFI w fundusze działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego omówili postulowane rozwiązania prawne: zagwarantowaniu narodowym funduszom inwestycyjnym (NFI) zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dotychczasowych zasadach w odniesieniu do udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą na terytorium RP nabytych przed wejściem w życie zmian na podstawie projektu ustawy oraz wprowadzenie rocznego vacatio legis celem umożliwienia NFI przystosowania się do nowych regulacji.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
01 kwietnia 2010 -
Nr w rejestrze: 157
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Branże
Gospodarka
Zatrudnienie
Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Spółka komandytowa
Klienci
BBI Capital NFI S.A.
BBI Zeneris NFI S.A.
Jupiter NFI S.A.
NFI Empik Media & Fashion S.A.
NFI Krezus S.A.
Przepustki do sejmu
15.03.2012 - 31.12.2012
Przedmiot lobbingu: Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i Prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do Państwa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę ochrony interesów w toku (art.2 Konstytucji RP)
Sprawy

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

01 kwietnia 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego wskazali na konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę ochrony interesów w toku. Podnieśli także, że NFI prowadzą długotrwałe procesy inwestycyjne przy uwzględnieniu obowiązujących uwarunkowań prawnych
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego złożyli opinię prawną prof. zw. dr. hab. Hanny Litwińczuk kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przedmiotem opinii jest ocena projektu Ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie problematyki podatkowej. Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego poinformowali również, iż rozważane jest przez nich rozszerzenie zakresu zgłoszenia o propozycje dotyczące wprowadzenia ustawowej możliwości przekształcenia NFI w fundusze działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego omówili postulowane rozwiązania prawne: zagwarantowaniu narodowym funduszom inwestycyjnym (NFI) zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dotychczasowych zasadach w odniesieniu do udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą na terytorium RP nabytych przed wejściem w życie zmian na podstawie projektu ustawy oraz wprowadzenie rocznego vacatio legis celem umożliwienia NFI przystosowania się do nowych regulacji.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
01 kwietnia 2010 -
Nr w rejestrze: 157
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Branże
Gospodarka
Klienci
BBI Capital NFI S.A.
BBI Zeneris NFI S.A.
Jupiter NFI S.A.
NFI Empik Media & Fashion S.A.
NFI Krezus S.A.
Przepustki do sejmu
15.03.2012 - 31.12.2012
Przedmiot lobbingu: Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i Prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do Państwa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę ochrony interesów w toku (art.2 Konstytucji RP)