Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Łukasz Adamczyk

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Branże
 • Zatrudnienie
 • Klienci
Sprawy

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

13 grudnia 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Pobierz źródło
 • Przedmiot zgłoszenia: W czasie spotkania z przedstawicielem podmiotu zainteresowanego zostało przekazane pisemne stanowisko Ministerstwa Finansów odnoszące się do propozycji rozwiązań legislacyjnych postulowanych przez podmiot zainteresowany co do rozwiązań zapisów ustawowych dotyczących kwestii podatkowych. Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego poprosili o wyznaczenie 7 dniowego terminu celem pisemnego odniesienia się do stanowiska Ministerstwa Finansów.
  Efekt: Prowadzący spotkanie udzielił przedstawicielom podmiotu zainteresowanego terminu do dnia 20 grudnia 2010 r., w celu pisemnego zajęcia stanowiska co do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

21 lipca 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego stwierdził, iż okres 10 letni jest odpowiednio długim okresem umożliwiającym przygotowanie się przez narodowe fundusze inwestycyjne do zmiany stanu prawnego i dokonanie zmian inwestycyjnych.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego zwrócił się o przeprowadzenie konsultacji projektu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie jego zgodności z prawem wspólnotowym, a także zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: W trakcie spotkania przedstawiciel podmiotu zainteresowanego stwierdził, iż przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania prawne dotyczące prawa podatkowego stanowią naruszenie prawa konstytucyjnego, prawa wspólnotowego oraz zawartych przez Rzeczypospolitą Polską umów o ochronie inwestycji zagranicznych. Powyższa teza znalazła odzwierciedlenie w ekspertyzie przygotowanej przez profesora Izdebskiego. Ekspertyza ta zostanie w czasie kilku najbliższych dni przekazana do Ministerstwa Skarbu Państwa.
  Efekt: Prowadząca spotkanie zobowiązała przedstawiciela podmiotu zainteresowanego do przedstawienia na piśmie stanowiska dotyczącego proponowanych rozwiązań prawnych na piśmie w terminie 7 dni od daty dzisiejszego spotkania.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego poinformował także, iż w przypadku uchwalenia proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań, narodowe fundusze inwestycyjne będą skarżyć zmiany ustawy do Komisji Europejskiej.
  Efekt: Brak informacji.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

22 czerwca 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego został poinformowany o stanowisku Ministra Finansów co do rozwiązań dotyczących kwestii podatkowych, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Finansów celem ich przyjęcia w projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego zwrócił się o udzielenie mu stosownego stanowiska Ministerstwa Finansów.
  Efekt: Prowadzący spotkanie poinformował przedstawiciela podmiotu zainteresowanego, iż zostaną mu przesłane kopie, w których zainteresowane projektem ustawy urzędy - Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odniosły się do propozycji podmiotu lobbującego. W piśmie przewodnim podmiot zainteresowany zostanie poinformowany o terminie w jakim powinien przedstawić stanowisko.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

01 kwietnia 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego omówili postulowane rozwiązania prawne: zagwarantowaniu narodowym funduszom inwestycyjnym (NFI) zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dotychczasowych zasadach w odniesieniu do udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą na terytorium RP nabytych przed wejściem w życie zmian na podstawie projektu ustawy oraz wprowadzenie rocznego vacatio legis celem umożliwienia NFI przystosowania się do nowych regulacji.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego wskazali na konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę ochrony interesów w toku. Podnieśli także, że NFI prowadzą długotrwałe procesy inwestycyjne przy uwzględnieniu obowiązujących uwarunkowań prawnych
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego złożyli opinię prawną prof. zw. dr. hab. Hanny Litwińczuk kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przedmiotem opinii jest ocena projektu Ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie problematyki podatkowej.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego poinformowali również, iż rozważane jest przez nich rozszerzenie zakresu zgłoszenia o propozycje dotyczące wprowadzenia ustawowej możliwości przekształcenia NFI w fundusze działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
13 grudnia 2010 -
Nr w rejestrze: 157
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Branże
Gospodarka
Zatrudnienie
Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Spółka komandytowa
Klienci
BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.
NFI Krezus S.A.
NFI Empik Media & Fashion S.A.
Jupiter NFI S.A.
Sprawy

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

13 grudnia 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: W czasie spotkania z przedstawicielem podmiotu zainteresowanego zostało przekazane pisemne stanowisko Ministerstwa Finansów odnoszące się do propozycji rozwiązań legislacyjnych postulowanych przez podmiot zainteresowany co do rozwiązań zapisów ustawowych dotyczących kwestii podatkowych. Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego poprosili o wyznaczenie 7 dniowego terminu celem pisemnego odniesienia się do stanowiska Ministerstwa Finansów.
  Efekt: Prowadzący spotkanie udzielił przedstawicielom podmiotu zainteresowanego terminu do dnia 20 grudnia 2010 r., w celu pisemnego zajęcia stanowiska co do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

21 lipca 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego stwierdził, iż okres 10 letni jest odpowiednio długim okresem umożliwiającym przygotowanie się przez narodowe fundusze inwestycyjne do zmiany stanu prawnego i dokonanie zmian inwestycyjnych.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego zwrócił się o przeprowadzenie konsultacji projektu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie jego zgodności z prawem wspólnotowym, a także zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: W trakcie spotkania przedstawiciel podmiotu zainteresowanego stwierdził, iż przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania prawne dotyczące prawa podatkowego stanowią naruszenie prawa konstytucyjnego, prawa wspólnotowego oraz zawartych przez Rzeczypospolitą Polską umów o ochronie inwestycji zagranicznych. Powyższa teza znalazła odzwierciedlenie w ekspertyzie przygotowanej przez profesora Izdebskiego. Ekspertyza ta zostanie w czasie kilku najbliższych dni przekazana do Ministerstwa Skarbu Państwa.
  Efekt: Prowadząca spotkanie zobowiązała przedstawiciela podmiotu zainteresowanego do przedstawienia na piśmie stanowiska dotyczącego proponowanych rozwiązań prawnych na piśmie w terminie 7 dni od daty dzisiejszego spotkania.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego poinformował także, iż w przypadku uchwalenia proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań, narodowe fundusze inwestycyjne będą skarżyć zmiany ustawy do Komisji Europejskiej.
  Efekt: Brak informacji.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

22 czerwca 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego został poinformowany o stanowisku Ministra Finansów co do rozwiązań dotyczących kwestii podatkowych, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Finansów celem ich przyjęcia w projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciel podmiotu zainteresowanego zwrócił się o udzielenie mu stosownego stanowiska Ministerstwa Finansów.
  Efekt: Prowadzący spotkanie poinformował przedstawiciela podmiotu zainteresowanego, iż zostaną mu przesłane kopie, w których zainteresowane projektem ustawy urzędy - Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odniosły się do propozycji podmiotu lobbującego. W piśmie przewodnim podmiot zainteresowany zostanie poinformowany o terminie w jakim powinien przedstawić stanowisko.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Skarbu Państwa

01 kwietnia 2010
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego omówili postulowane rozwiązania prawne: zagwarantowaniu narodowym funduszom inwestycyjnym (NFI) zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dotychczasowych zasadach w odniesieniu do udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą na terytorium RP nabytych przed wejściem w życie zmian na podstawie projektu ustawy oraz wprowadzenie rocznego vacatio legis celem umożliwienia NFI przystosowania się do nowych regulacji.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego wskazali na konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę ochrony interesów w toku. Podnieśli także, że NFI prowadzą długotrwałe procesy inwestycyjne przy uwzględnieniu obowiązujących uwarunkowań prawnych
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego złożyli opinię prawną prof. zw. dr. hab. Hanny Litwińczuk kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przedmiotem opinii jest ocena projektu Ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie problematyki podatkowej.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele podmiotu zainteresowanego poinformowali również, iż rozważane jest przez nich rozszerzenie zakresu zgłoszenia o propozycje dotyczące wprowadzenia ustawowej możliwości przekształcenia NFI w fundusze działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
  Efekt: Prowadząca spotkanie poinformowała, że informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz złożone przez zainteresowanych dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów jako podmiotu właściwego rzeczowo z uwagi na charakter postulowanych zmian prawnych dotyczących kwestii podatkowych.
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
13 grudnia 2010 -
Nr w rejestrze: 157
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Branże
Gospodarka
Klienci
BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.
NFI Krezus S.A.
NFI Empik Media & Fashion S.A.
Jupiter NFI S.A.