Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku

  • Sprawy
  • Pełna nazwa
  • Branże
14
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych
Uczestnicy

Tadeusz Dziuba

Poseł, /PiS/

Wojciech Szarama

Przewodniczący poseł, /PiS/

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/

Barbara Chrobak

Poseł, /Kukiz15/

Tomasz Cieśluk

14
września
2017

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Rozpatrzenie dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Agnieszka Jasińska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Sachajko

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/

Dariusz Rzepnikowski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Zbigniew Ajchler

Poseł, /PO/
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Marek Suski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Grzelak

Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Iwona Kubaszewska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Tematy
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1737), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Sławomir Osuch

Bogusława Kram

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krzysztof Karkowski

legislatorzy z Biura Legislacyjnego

Wojciech Skurkiewicz

Poseł, /PiS/

Anna Paluch

Przewodnicząca poseł, /PiS/
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Tematy
zmiany w składzie osobowym prezydium Komisji, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Informacja Przewodniczącej o podjętych czynnościach w związku z kontynuacją rozpatrywania przed Komisją wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
Uczestnicy

Anna Sobaczewska-Młynarska

stali eksperci Komisji

Michał Dworzycki

asystent przewodniczącej Komisj

Michał Hajduk

stali eksperci Komisji

Maciej Zaremba

Paweł Osik

pełnomocnicy prezesa Najwyższej Izby Kontrol
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Ustawodawcza
Tematy
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art 121 ust 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn akt:  P 2/17 K 10/16 P 6/16 i P 3/17, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w zakresie działania Komisji (druk nr 1725)
Uczestnicy

Janusz Sanocki

Poseł, /niez./

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Wojciech Arndt

dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Wojciech Szarama

Poseł, /PiS/

Paweł Daniluk

eksperci BAS, Ekspert z Biura Analiz Sejmowych
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Zapoznanie się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (druk nr 1634), Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 1635)
Uczestnicy

Daniel Kędzierski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący poseł, /PiS/

Marcin Święcicki

Poseł, /PO/

Grzegorz Wojciechowski

Poseł, /PiS/

Janusz Sanocki

Poseł, /niez/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kessel

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Bogdan Rzońca

Przewodniczący poseł, /PiS/

Tomasz Emiljan

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druki nr 1651 i 1770), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji Zdrowia
Uczestnicy

Monika Żołnierowicz-Kasprzyk

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Maria Iwaszkiewicz

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator

Małgorzata Siedlecka-Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Paweł Mścichowski

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator

Józefa Hrynkiewicz

Poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Magdalena Soszyńska

zastępca dyrektora Biura Ministra Cyfryzacji

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Gast

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Mariusz Stolarz

doradca techniczny w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, Doradca techniczny w Departamencie Administracji Publicznej NIK

Katarzyna Prusak-Górniak

dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Cyfryzacji
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie, Zaopiniowanie dla Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druk nr 1655)
Uczestnicy

Włodzimierz Nykiel

Poseł, /PO/

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Paweł Mścichowski

legislatorzy z Biura Legislacyjnego

Włodzimierz Bernacki

Poseł, /PiS/

Dariusz Piontkowski

Poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Etyki Poselskiej
Tematy
Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Małgorzaty Gosiewskiej w dniu 11 kwietnia 2017 r. w wywiadzie udzielonym w programie Telewizji Republika „Prosto w oczy” stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 14 kwietnia 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Bartosza Kownackiego z trybuny sejmowej w dniu 23 lutego 2017 r. podczas rozpatrywania 17 punktu porządku dziennego: Informacja bieżąca stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 24 lutego 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Stanisława Pięty w dniu 31 marca 2017 r. na łamach dziennika „Super Express” stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 31 marca 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie i zaopiniowanie – dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Zajęcie stanowiska w sprawach które wpłynęły do Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Włodzimierz Bernacki

Poseł, /PiS/

Beata Maciak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krzysztof Mieszkowski

Poseł, /N/

Grzegorz Długi

Poseł, /Kukiz15/

Zbigniew Sosnowski

Poseł, /PSL/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Paulina Gabor

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Dariusz Pietruszka

asystent przewodniczącego Komisji

Maciej Berek

wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Marek Opioła

Poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk nr 1775), Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji bez zgody wyrażonej w ustawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych podpisanej w Warszawie dnia 6 października 2016 r. (druk nr 1674), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725), Sprawy bieżące
Uczestnicy

Robert Tyszkiewicz

Poseł, /PO/

Artur Kucharski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Przemysław Sadłoń

legislator z Biura Legislacyjnego, Legislator

Grzegorz Schetyna

Przewodniczący poseł, /PO/

Piotr Babiński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2017) 353 361 385 422 424 485 sygn EBC 3730/17 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 376 377 339 341 342 345 346 354 355 368 371 372 373 379 401 404 405 407 409 411 419 420 423 438 JOIN(2017) 30 31 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem z art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 356 357 359 360 366 367 369 374 375 378 380 382 384 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 402 403 406 408 410 412 413 414 416 421 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 480 JOIN(2017) 23 24 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), Zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie właściwości Komisji do Spraw Unii Europejskiej, W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniający rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017) 344 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniający rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylający rozporządzenie (UE) 1077/2011 (COM(2017) 352 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, W trybie art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa w ruchu – Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich (COM(2017) 283 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu
Uczestnicy

Dariusz Łubian

wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, Wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli

Marcin Święcicki

Poseł, /PO/

Agata Jackiewicz

z sekretariatu Komisji w BSM

Jarosław Wyrembak

eksperci ds. legislacji z Biura Analiz Sejmowych

Lech Kołakowski

Przewodniczący poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli Rozwój sportu osób niepełnosprawnych
Uczestnicy

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/

Krzysztofa Kaca

naczelnik Wydziału do Spraw Projektów w Departamencie Programów PFRON

Mirosław Przewoźnik

dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Jacek Falfus

Poseł, /PiS/

Marek Matuszewski

Poseł, /PiS/
20
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania komisji
Uczestnicy

Ilona Kielan-Glińska

Wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli

Joanna Góral

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Eliza Kalita

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kruk

Przewodnicząca poseł, /PiS/
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Monika Małowiecka

ekspert w Związku Powiatów Polskich

Magdalena Kochan

Poseł, /PO/

Marzena Okła-Drewnowicz

Poseł, /PO/

Krystian Jarubas

Poseł, /PSL/

Urszula Sęk

legislatorzy z Biura Legislacyjnego
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
zmiany w składzie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, Zaopiniowanie wniosku Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na rok 2017, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Sebastian Skuza

podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Stanisław Jarosz

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Barbara Bubula

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Grażyna Kućmierowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Anna Moskwa

podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami

Tadeusz Winiarz

Wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Jolanta Ostrowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Tomasz Emiljan

dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Andrzej Kniaziowski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Antoni Duda

Poseł, /PiS/

Danuta Pietraszewska

Przewodnicząca poseł, /PO/

Ryszard Galla

Poseł, /niez./

Beata Machul-Telus

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Tematy
Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat programu przygotowania służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i państwa wobec nowych zagrożeń o charakterze terrorystycznym, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Arkadiusz Czartoryski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jacek Karolak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Tomasz Miłkowski

szef Biura Ochrony Rządu

Bogdan Rzońca

Poseł, /PiS/

Jerzy Polaczek

Poseł, /PiS/
18
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Obrony Narodowej
Tematy
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1688), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) – w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Cezary Grabarczyk

Poseł, /PO/

Sławomir Osuch

Marek Zająkała

dyrektor Departamentu Obrony Narodowej Najwyższej Izby Kontroli, kmdr, Dyrektor Departamentu Obrony Narodowej Najwyższej Izby Kontroli

Iga Jakubowska

asystentka przewodniczącego Komisji
18
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Anna Ornat

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Malik

Poseł, /PiS/

Andrzej Gawron

Poseł, /PiS/

Andrzej Sośnierz

Poseł, /PiS/
18
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Senioralnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Elżbieta Przybylska

Andrzej Lewiński

wicedyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK, Wicedyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby Kontroli

Jerzy Płókarz

prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Małgorzata Zwiercan

Przewodnicząca poseł, /WiS/
04
lipca
2017

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku
Branże
Administracja państwowa
Zobacz proces legislacyjny w Sejmie
14
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych
Uczestnicy

Tadeusz Dziuba

Poseł, /PiS/

Wojciech Szarama

Przewodniczący poseł, /PiS/

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/

Barbara Chrobak

Poseł, /Kukiz15/

Tomasz Cieśluk

14
września
2017

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Rozpatrzenie dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Agnieszka Jasińska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Sachajko

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/

Dariusz Rzepnikowski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Zbigniew Ajchler

Poseł, /PO/
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Marek Suski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Grzelak

Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Iwona Kubaszewska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Tematy
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1737), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Sławomir Osuch

Bogusława Kram

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krzysztof Karkowski

legislatorzy z Biura Legislacyjnego

Wojciech Skurkiewicz

Poseł, /PiS/

Anna Paluch

Przewodnicząca poseł, /PiS/
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Tematy
zmiany w składzie osobowym prezydium Komisji, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Informacja Przewodniczącej o podjętych czynnościach w związku z kontynuacją rozpatrywania przed Komisją wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
Uczestnicy

Anna Sobaczewska-Młynarska

stali eksperci Komisji

Michał Dworzycki

asystent przewodniczącej Komisj

Michał Hajduk

stali eksperci Komisji

Maciej Zaremba

Paweł Osik

pełnomocnicy prezesa Najwyższej Izby Kontrol
13
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Ustawodawcza
Tematy
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art 121 ust 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn akt:  P 2/17 K 10/16 P 6/16 i P 3/17, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w zakresie działania Komisji (druk nr 1725)
Uczestnicy

Janusz Sanocki

Poseł, /niez./

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Wojciech Arndt

dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Wojciech Szarama

Poseł, /PiS/

Paweł Daniluk

eksperci BAS, Ekspert z Biura Analiz Sejmowych
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Zapoznanie się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (druk nr 1634), Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 1635)
Uczestnicy

Daniel Kędzierski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący poseł, /PiS/

Marcin Święcicki

Poseł, /PO/

Grzegorz Wojciechowski

Poseł, /PiS/

Janusz Sanocki

Poseł, /niez/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kessel

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Bogdan Rzońca

Przewodniczący poseł, /PiS/

Tomasz Emiljan

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druki nr 1651 i 1770), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji Zdrowia
Uczestnicy

Monika Żołnierowicz-Kasprzyk

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Maria Iwaszkiewicz

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator

Małgorzata Siedlecka-Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Paweł Mścichowski

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator

Józefa Hrynkiewicz

Poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Magdalena Soszyńska

zastępca dyrektora Biura Ministra Cyfryzacji

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Gast

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Mariusz Stolarz

doradca techniczny w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, Doradca techniczny w Departamencie Administracji Publicznej NIK

Katarzyna Prusak-Górniak

dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Cyfryzacji
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie, Zaopiniowanie dla Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druk nr 1655)
Uczestnicy

Włodzimierz Nykiel

Poseł, /PO/

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Paweł Mścichowski

legislatorzy z Biura Legislacyjnego

Włodzimierz Bernacki

Poseł, /PiS/

Dariusz Piontkowski

Poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Etyki Poselskiej
Tematy
Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Małgorzaty Gosiewskiej w dniu 11 kwietnia 2017 r. w wywiadzie udzielonym w programie Telewizji Republika „Prosto w oczy” stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 14 kwietnia 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Bartosza Kownackiego z trybuny sejmowej w dniu 23 lutego 2017 r. podczas rozpatrywania 17 punktu porządku dziennego: Informacja bieżąca stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 24 lutego 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Stanisława Pięty w dniu 31 marca 2017 r. na łamach dziennika „Super Express” stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 31 marca 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie i zaopiniowanie – dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Zajęcie stanowiska w sprawach które wpłynęły do Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Włodzimierz Bernacki

Poseł, /PiS/

Beata Maciak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krzysztof Mieszkowski

Poseł, /N/

Grzegorz Długi

Poseł, /Kukiz15/

Zbigniew Sosnowski

Poseł, /PSL/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Paulina Gabor

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Dariusz Pietruszka

asystent przewodniczącego Komisji

Maciej Berek

wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Marek Opioła

Poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk nr 1775), Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji bez zgody wyrażonej w ustawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych podpisanej w Warszawie dnia 6 października 2016 r. (druk nr 1674), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725), Sprawy bieżące
Uczestnicy

Robert Tyszkiewicz

Poseł, /PO/

Artur Kucharski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Przemysław Sadłoń

legislator z Biura Legislacyjnego, Legislator

Grzegorz Schetyna

Przewodniczący poseł, /PO/

Piotr Babiński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2017) 353 361 385 422 424 485 sygn EBC 3730/17 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 376 377 339 341 342 345 346 354 355 368 371 372 373 379 401 404 405 407 409 411 419 420 423 438 JOIN(2017) 30 31 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem z art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 356 357 359 360 366 367 369 374 375 378 380 382 384 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 402 403 406 408 410 412 413 414 416 421 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 480 JOIN(2017) 23 24 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), Zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie właściwości Komisji do Spraw Unii Europejskiej, W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniający rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017) 344 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniający rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylający rozporządzenie (UE) 1077/2011 (COM(2017) 352 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, W trybie art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa w ruchu – Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich (COM(2017) 283 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu
Uczestnicy

Dariusz Łubian

wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, Wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli

Marcin Święcicki

Poseł, /PO/

Agata Jackiewicz

z sekretariatu Komisji w BSM

Jarosław Wyrembak

eksperci ds. legislacji z Biura Analiz Sejmowych

Lech Kołakowski

Przewodniczący poseł, /PiS/
12
września
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli Rozwój sportu osób niepełnosprawnych
Uczestnicy

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/

Krzysztofa Kaca

naczelnik Wydziału do Spraw Projektów w Departamencie Programów PFRON

Mirosław Przewoźnik

dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Jacek Falfus

Poseł, /PiS/

Marek Matuszewski

Poseł, /PiS/
20
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania komisji
Uczestnicy

Ilona Kielan-Glińska

Wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli

Joanna Góral

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Eliza Kalita

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kruk

Przewodnicząca poseł, /PiS/
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Monika Małowiecka

ekspert w Związku Powiatów Polskich

Magdalena Kochan

Poseł, /PO/

Marzena Okła-Drewnowicz

Poseł, /PO/

Krystian Jarubas

Poseł, /PSL/

Urszula Sęk

legislatorzy z Biura Legislacyjnego
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
zmiany w składzie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, Zaopiniowanie wniosku Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na rok 2017, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Sebastian Skuza

podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Stanisław Jarosz

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Barbara Bubula

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Grażyna Kućmierowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Anna Moskwa

podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami

Tadeusz Winiarz

Wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Jolanta Ostrowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Tomasz Emiljan

dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Andrzej Kniaziowski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Antoni Duda

Poseł, /PiS/

Danuta Pietraszewska

Przewodnicząca poseł, /PO/

Ryszard Galla

Poseł, /niez./

Beata Machul-Telus

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
19
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Tematy
Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat programu przygotowania służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i państwa wobec nowych zagrożeń o charakterze terrorystycznym, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Arkadiusz Czartoryski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jacek Karolak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Tomasz Miłkowski

szef Biura Ochrony Rządu

Bogdan Rzońca

Poseł, /PiS/

Jerzy Polaczek

Poseł, /PiS/
18
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Obrony Narodowej
Tematy
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1688), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) – w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Cezary Grabarczyk

Poseł, /PO/

Sławomir Osuch

Marek Zająkała

dyrektor Departamentu Obrony Narodowej Najwyższej Izby Kontroli, kmdr, Dyrektor Departamentu Obrony Narodowej Najwyższej Izby Kontroli

Iga Jakubowska

asystentka przewodniczącego Komisji
18
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Anna Ornat

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Malik

Poseł, /PiS/

Andrzej Gawron

Poseł, /PiS/

Andrzej Sośnierz

Poseł, /PiS/
18
lipca
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Senioralnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Uczestnicy

Elżbieta Przybylska

Andrzej Lewiński

wicedyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK, Wicedyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby Kontroli

Jerzy Płókarz

prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Małgorzata Zwiercan

Przewodnicząca poseł, /WiS/
04
lipca
2017

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku
Zobacz proces legislacyjny w Sejmie