Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Projekt ustawy budżetowej na rok 2018

  • Sprawy
  • Pełna nazwa
  • Branże
  • Informacje o dokumencie
11
stycznia
2018
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie
Za
240
Przeciw
189
Wstrzymało się
2
Nieobecnych
29
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 56 Numer głosowania: 409
11
stycznia
2018
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie
Za
240
Przeciw
189
Wstrzymało się
2
Nieobecnych
29
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 56 Numer głosowania: 409
12
kwietnia
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Etyki Poselskiej
Tematy
Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Adama Andruszkiewicza zamieszczonej w serwisie społecznościowym Facebook oraz w wywiadzie dla „Prosto z Mostu” stanowiącej podstawę wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 21 września 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Józefy Hrynkiewicz z trybuny sejmowej w dniu 14 września 2017 r. podczas rozpatrywania 39 punktu porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 29 września 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Andrzeja Halickiego z dnia 14 września 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych stanowiącej podstawę wniosku posłów Przemysława Czarneckiego i Tadeusza Woźniaka z dnia 11 października 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Ryszarda Terleckiego na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada 2017 r. stanowiącej podstawę wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 14 listopada 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Michała Szczerby w trakcie wystąpienia z mównicy sejmowej w dniu 22 listopada 2017 r. podczas rozpatrywania pkt 9 porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiącej podstawę wniosku grupy posłów z dnia 24 listopada 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz w dniu 24 października 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w trakcie dyskusji nad rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich stanowiącej podstawę wniosków:, Stowarzyszenie Lambda Warszawa z dnia 25 października 2017 r., Stowarzyszenie Grupa Stonewall z dnia 26 października 2017 r., Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności z dnia 30 października 2017 r., Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza z dnia 26 października 2017 r., Osób prywatnych – kontynuacja, Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r., Zajęcie stanowiska w sprawach które wpłynęły do Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, (N) – spoza składu Komisji

Beata Maciak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Halicki

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Zbigniew Sosnowski

Poseł, /PSL-UED/
22
marca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Etyki Poselskiej
Tematy
Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Ryszarda Terleckiego na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada 2017 r. stanowiącej podstawę wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 14 listopada 2017 r., Sprawy bieżące, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Michała Szczerby w trakcie wystąpienia z mównicy sejmowej w dniu 22 listopada 2017 r. podczas rozpatrywania pkt 9 porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiącej podstawę wniosku grupy posłów z dnia 24 listopada 2017 r., Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz w dniu 24 października 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w trakcie dyskusji nad rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich stanowiącej podstawę wniosków:
Uczestnicy

Beata Maciak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Włodzimierz Bernacki

Poseł, /PiS/

Grzegorz Długi

Poseł, /Kukiz15/

Krzysztof Mieszkowski

Przewodniczący poseł, /N/

Zbigniew Sosnowski

Poseł, /PSL-UED/
29
stycznia
2018

Podpisanie przez Prezydenta RP

19
stycznia
2018

Opinia Senatu

15
stycznia
2018

Początek prac w rządzie

11
stycznia
2018

Informacja o zakończonych pracach nad projektem (Zaakceptowany)

11
stycznia
2018

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu

10
stycznia
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do  30 czerwca 2018 r., Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073)
Uczestnicy

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

zastępca dyrektora Biura Komisji Sejmowych

Elżbieta Kalbarczyk-Chochół

dyrektor Biura Finansów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami

Wojciech Kwiatkowski

dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze współpracownikami

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami
10
stycznia
2018

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
09
stycznia
2018

Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu

01
grudnia
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku ministra rozwoju i finansów w sprawie zmian w planie finansowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rok 2017, Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk  nr 1876) – głosowanie nad poprawkami
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

wicedyrektor Biura Komisji Sejmowych

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych, Kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
01
grudnia
2017

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
23
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych Biura Analiz Sejmowych

Agnieszka Kaczmarska

szef Kancelarii Sejmu wraz ze współpracownikami, Szef Kancelarii Sejmu

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
21
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Sebastian Skuza

podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze współpracownikami

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jan Szewczak

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych

Andrzej Szlachta

Poseł, /PiS/
21
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o części ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Jacek Polańczyk

dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz ze współpracownikami

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Maria Zuba

Poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
21
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Infrastruktury do ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Agnieszka Krupa

Zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych MIiB

Bogdan Rzońca

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Jolanta Baran

dyrektor generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wraz ze współpracownikami
15
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Zofia Szpringer

Jarosław Szarek

prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz ze współpracownikami, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Jan Rudowski

zastępca prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz ze współpracownikami, Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jan Paziewski

Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej MS

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
15
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Ewa Paluch

wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wraz ze współpracownikami

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
09
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1946 i 1986), Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i 1983), Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Zofia Szpringer

kierownik zespołu analiz finansowych i budżetu państwa z Biura Analiz Sejmowych
09
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie wniosku ministra energii obejmującego zmiany w załącznikach: 2 8 i 9 10 11 13
Uczestnicy

Marek Suski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Czerwiński

Poseł, /PO/

Włodzimierz Karpiński

Poseł, /PO/

Krzysztof Gadowski

Poseł, /PO/
08
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Joanna Mucha

Poseł, /PO/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jarosław Stawiarski

sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
08
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jarosław Stec

szef Zarządu Planowania Rzeczowego WP

Edward Siarka

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/
08
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych Biura Analiz Sejmowych

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dariusz Mińkowski

zastępca głównego inspektora pracy wraz ze współpracownikami

Barbara Bubula

Poseł, /PiS/

Błażej Parda

Poseł, /Kukiz15/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876).
Uczestnicy

Dariusz Myrcha

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Ryszard Zajączkowski

zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Sławomir Jakubczak

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Wojciech Szarama

Poseł, /PiS/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Wiesław Piotrzkowski

dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz ze współpracownikami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Włodzimierz Kotuniak

dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wraz ze współpracownikami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/

Grażyna Kućmierowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Krystyna Wróblewska

Poseł, /PiS/

Ewa Muszyńska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Krajewska

główny specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/

Anna Ornat

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie wniosku i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Urszula Sęk

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator z Biura Legislacyjnego

Ewa Muszyńska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Lidia Skrzyniarz

dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze współpracownikami

Elżbieta Gapińska

Poseł, /PO/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Ewa Kwiatkowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Daniel Kędzierski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Pawłowicz

Poseł, /PiS/

Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący poseł, /PiS/

Bogdan Święczkowski

prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego wraz ze współpracownikami, Prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Elżbieta Kessel

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Jolanta Misiak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Barbara Brodowska-Mączka

radca ministra w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Radca ministra w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Cezary Grabarczyk

Poseł, /PO/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Lech Oniszczenko

doradcy ekonomiczni w Najwyższej Izbie Kontroli

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2017) 559 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 556 557 561 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 554 589 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), Rozpatrzenie (w trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) Informacji o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Gospodarczych i Finansowych (7 listopada 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 723 755 757 COM(2017) 536 537 538), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876), Rozpatrzenie (w trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (COM(2017) 489 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Janczyk

sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Zofia Szpringer

kierownik zespołu z BAS

Konrad Kuszel

eksperci ds. legislacji z Biura Analiz Sejmowych

Lech Kołakowski

Przewodniczący poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Robert Tyszkiewicz

Przewodniczący poseł, /PO/

Adam Szłapka

Poseł, /N/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych, Kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Sławomir Dębski

dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wraz ze współpracownikami, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Jan Dziedziczak

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Arkadiusz Szymoniuk

zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz ze współpracownikami

Dariusz Rzepnikowski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Magdalena Kowalska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Dominik Szajbler

przewodniczący NSZZ Pracowników ARiMR w województwie łódzkim

Ewa Szymańska

zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Plan finansowy państwowej osoby prawnej z załącznika nr 14 – Rzecznika Finansowego, Część budżetowa 70 – Komisja Nadzoru Finansowego
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Marek Chrzanowski

przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wraz ze współpracownikami, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku ministra rozwoju i finansów w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Reprywatyzacji na 2017 rok, Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Marcin Kierwiński

Poseł, /PO/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/

Witold Bańka

minister sportu i turystyki, Minister sportu i turystyki

Jacek Falfus

Poseł, /PiS/

Marek Matuszewski

Poseł, /PiS/

Monika Jakóbczyk

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Sportu i Turystyki
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Uczestnicy

Rajmund Miller

Poseł, /PO/

Alicja Chybicka

Poseł, /PO/

Małgorzata Siedlecka-Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Bartosz Arłukowicz

Przewodniczący poseł, /PO/

Józefa Hrynkiewicz

Poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Tomasz Chabior

dyrektor finansowy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektor finansowy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego

Agnieszka Kubiak

dyrektor Departamentu Finansowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz ze współpracownikami

Danuta Chudzik

naczelnik wydziału w Departamencie Instytucji Płatniczej

Jerzy Bielecki

Poseł, /PiS/

Michał Widelski

Dyrektor generalny MC
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Adam Mirek

prezes Wyższego Urzędu Górniczego wraz ze współpracownikami, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Dariusz Pietruszka

asystent przewodniczącego Komisji

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/

Krystyna Skowrońska

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Wiesław Łyszczek

główny inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wraz ze współpracownikami, Główny inspektor pracy

Wiesław Łyszczek

główny inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wraz ze współpracownikami, Główny inspektor pracy

Mieczysław Łuczak

wiceprezes Najwyższej Izby Kontrol wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Tomasz Kaczyński

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Anna Elżbieta Sobecka

Wojciech Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mirosława Stachowiak-Różecka

Poseł, /PiS/

Piotr Babinetz

Poseł, /PiS/

Joanna Góral

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
24
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Zofia Hoffman

upoważniona do wykonywania uprawnień i obowiązków szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego, pełnomocnik ds. likwidacji Biura TK i organizacji Kancelarii TK wraz ze współpracownikami, Upoważniona do wykonywania uprawnień i obowiązków szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego

Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący poseł, /PiS/

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Krystyna Pawłowicz

Poseł, /PiS/

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny inspektor ochrony danych osobowych
24
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Janina Pszczółkowska

zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Justyna Pawlak

Zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Brygida Śliwka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Magdalena Kochan

Poseł, /PO/

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/
11
października
2017

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu

10
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Projekt harmonogramu prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Stanisław Jarosz

dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Piotr Dragańczuk

zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów
29
września
2017

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Projekt ustawy budżetowej na rok 2018
Informacje o dokumencie
8. kadencja
Projekt rządowy
Wnioskodawcy: Minister Rozwoju i Finansów
Numer projektu z wykazu: UD235
11
stycznia
2018
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie
Za
240
Przeciw
189
Wstrzymało się
2
Nieobecnych
29
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 56 Numer głosowania: 409
11
stycznia
2018
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie
Za
240
Przeciw
189
Wstrzymało się
2
Nieobecnych
29
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 56 Numer głosowania: 409
12
kwietnia
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Etyki Poselskiej
Tematy
Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Adama Andruszkiewicza zamieszczonej w serwisie społecznościowym Facebook oraz w wywiadzie dla „Prosto z Mostu” stanowiącej podstawę wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 21 września 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Józefy Hrynkiewicz z trybuny sejmowej w dniu 14 września 2017 r. podczas rozpatrywania 39 punktu porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 29 września 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Andrzeja Halickiego z dnia 14 września 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych stanowiącej podstawę wniosku posłów Przemysława Czarneckiego i Tadeusza Woźniaka z dnia 11 października 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Ryszarda Terleckiego na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada 2017 r. stanowiącej podstawę wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 14 listopada 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Michała Szczerby w trakcie wystąpienia z mównicy sejmowej w dniu 22 listopada 2017 r. podczas rozpatrywania pkt 9 porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiącej podstawę wniosku grupy posłów z dnia 24 listopada 2017 r. – kontynuacja, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz w dniu 24 października 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w trakcie dyskusji nad rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich stanowiącej podstawę wniosków:, Stowarzyszenie Lambda Warszawa z dnia 25 października 2017 r., Stowarzyszenie Grupa Stonewall z dnia 26 października 2017 r., Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności z dnia 30 października 2017 r., Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza z dnia 26 października 2017 r., Osób prywatnych – kontynuacja, Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r., Zajęcie stanowiska w sprawach które wpłynęły do Komisji, Sprawy bieżące
Uczestnicy

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, (N) – spoza składu Komisji

Beata Maciak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Halicki

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Zbigniew Sosnowski

Poseł, /PSL-UED/
22
marca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Etyki Poselskiej
Tematy
Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Ryszarda Terleckiego na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada 2017 r. stanowiącej podstawę wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 14 listopada 2017 r., Sprawy bieżące, Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Michała Szczerby w trakcie wystąpienia z mównicy sejmowej w dniu 22 listopada 2017 r. podczas rozpatrywania pkt 9 porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiącej podstawę wniosku grupy posłów z dnia 24 listopada 2017 r., Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz w dniu 24 października 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w trakcie dyskusji nad rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich stanowiącej podstawę wniosków:
Uczestnicy

Beata Maciak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Włodzimierz Bernacki

Poseł, /PiS/

Grzegorz Długi

Poseł, /Kukiz15/

Krzysztof Mieszkowski

Przewodniczący poseł, /N/

Zbigniew Sosnowski

Poseł, /PSL-UED/
29
stycznia
2018

Podpisanie przez Prezydenta RP

19
stycznia
2018

Opinia Senatu

15
stycznia
2018

Początek prac w rządzie

11
stycznia
2018

Informacja o zakończonych pracach nad projektem (Zaakceptowany)

11
stycznia
2018

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu

10
stycznia
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do  30 czerwca 2018 r., Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073)
Uczestnicy

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

zastępca dyrektora Biura Komisji Sejmowych

Elżbieta Kalbarczyk-Chochół

dyrektor Biura Finansów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami

Wojciech Kwiatkowski

dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze współpracownikami

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami
10
stycznia
2018

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
09
stycznia
2018

Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu

01
grudnia
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku ministra rozwoju i finansów w sprawie zmian w planie finansowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2017, Zaopiniowanie wniosku komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rok 2017, Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk  nr 1876) – głosowanie nad poprawkami
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Michał Nowak

wicedyrektor Biura Komisji Sejmowych

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych, Kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
01
grudnia
2017

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
23
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych Biura Analiz Sejmowych

Agnieszka Kaczmarska

szef Kancelarii Sejmu wraz ze współpracownikami, Szef Kancelarii Sejmu

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
21
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Sebastian Skuza

podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze współpracownikami

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jan Szewczak

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych

Andrzej Szlachta

Poseł, /PiS/
21
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o części ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Jacek Polańczyk

dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz ze współpracownikami

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Maria Zuba

Poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
21
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Infrastruktury do ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Agnieszka Krupa

Zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych MIiB

Bogdan Rzońca

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Jolanta Baran

dyrektor generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wraz ze współpracownikami
15
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Zofia Szpringer

Jarosław Szarek

prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz ze współpracownikami, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Jan Rudowski

zastępca prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz ze współpracownikami, Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jan Paziewski

Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej MS

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
15
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Ewa Paluch

wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wraz ze współpracownikami

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
09
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1946 i 1986), Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i 1983), Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/

Zofia Szpringer

kierownik zespołu analiz finansowych i budżetu państwa z Biura Analiz Sejmowych
09
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie wniosku ministra energii obejmującego zmiany w załącznikach: 2 8 i 9 10 11 13
Uczestnicy

Marek Suski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Czerwiński

Poseł, /PO/

Włodzimierz Karpiński

Poseł, /PO/

Krzysztof Gadowski

Poseł, /PO/
08
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Joanna Mucha

Poseł, /PO/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jarosław Stawiarski

sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
08
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jarosław Stec

szef Zarządu Planowania Rzeczowego WP

Edward Siarka

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/
08
listopada
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876):
Uczestnicy

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych Biura Analiz Sejmowych

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dariusz Mińkowski

zastępca głównego inspektora pracy wraz ze współpracownikami

Barbara Bubula

Poseł, /PiS/

Błażej Parda

Poseł, /Kukiz15/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876).
Uczestnicy

Dariusz Myrcha

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Ryszard Zajączkowski

zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Sławomir Jakubczak

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Wojciech Szarama

Poseł, /PiS/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej, Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Wiesław Piotrzkowski

dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz ze współpracownikami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Włodzimierz Kotuniak

dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wraz ze współpracownikami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/

Grażyna Kućmierowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Krystyna Wróblewska

Poseł, /PiS/

Ewa Muszyńska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Krajewska

główny specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/

Anna Ornat

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie wniosku i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Urszula Sęk

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator z Biura Legislacyjnego

Ewa Muszyńska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Lidia Skrzyniarz

dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze współpracownikami

Elżbieta Gapińska

Poseł, /PO/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Ewa Kwiatkowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Daniel Kędzierski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Pawłowicz

Poseł, /PiS/

Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący poseł, /PiS/

Bogdan Święczkowski

prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego wraz ze współpracownikami, Prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Elżbieta Kessel

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Jolanta Misiak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Barbara Brodowska-Mączka

radca ministra w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Radca ministra w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Cezary Grabarczyk

Poseł, /PO/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Lech Oniszczenko

doradcy ekonomiczni w Najwyższej Izbie Kontroli

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
26
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2017) 559 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 556 557 561 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2017) 554 589 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), Rozpatrzenie (w trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) Informacji o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Gospodarczych i Finansowych (7 listopada 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 723 755 757 COM(2017) 536 537 538), Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876), Rozpatrzenie (w trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (COM(2017) 489 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Janczyk

sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Zofia Szpringer

kierownik zespołu z BAS

Konrad Kuszel

eksperci ds. legislacji z Biura Analiz Sejmowych

Lech Kołakowski

Przewodniczący poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Robert Tyszkiewicz

Przewodniczący poseł, /PO/

Adam Szłapka

Poseł, /N/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych, Kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Sławomir Dębski

dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wraz ze współpracownikami, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Jan Dziedziczak

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Arkadiusz Szymoniuk

zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz ze współpracownikami

Dariusz Rzepnikowski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Magdalena Kowalska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Dominik Szajbler

przewodniczący NSZZ Pracowników ARiMR w województwie łódzkim

Ewa Szymańska

zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Plan finansowy państwowej osoby prawnej z załącznika nr 14 – Rzecznika Finansowego, Część budżetowa 70 – Komisja Nadzoru Finansowego
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Marek Chrzanowski

przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wraz ze współpracownikami, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Zaopiniowanie wniosku ministra rozwoju i finansów w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Reprywatyzacji na 2017 rok, Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Marcin Kierwiński

Poseł, /PO/

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/

Witold Bańka

minister sportu i turystyki, Minister sportu i turystyki

Jacek Falfus

Poseł, /PiS/

Marek Matuszewski

Poseł, /PiS/

Monika Jakóbczyk

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Sportu i Turystyki
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Uczestnicy

Rajmund Miller

Poseł, /PO/

Alicja Chybicka

Poseł, /PO/

Małgorzata Siedlecka-Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Bartosz Arłukowicz

Przewodniczący poseł, /PO/

Józefa Hrynkiewicz

Poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Tomasz Chabior

dyrektor finansowy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektor finansowy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego

Agnieszka Kubiak

dyrektor Departamentu Finansowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz ze współpracownikami

Danuta Chudzik

naczelnik wydziału w Departamencie Instytucji Płatniczej

Jerzy Bielecki

Poseł, /PiS/

Michał Widelski

Dyrektor generalny MC
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Adam Mirek

prezes Wyższego Urzędu Górniczego wraz ze współpracownikami, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Dariusz Pietruszka

asystent przewodniczącego Komisji

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/

Krystyna Skowrońska

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Wiesław Łyszczek

główny inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wraz ze współpracownikami, Główny inspektor pracy

Wiesław Łyszczek

główny inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wraz ze współpracownikami, Główny inspektor pracy

Mieczysław Łuczak

wiceprezes Najwyższej Izby Kontrol wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Tomasz Kaczyński

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/
25
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Anna Elżbieta Sobecka

Wojciech Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mirosława Stachowiak-Różecka

Poseł, /PiS/

Piotr Babinetz

Poseł, /PiS/

Joanna Góral

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
24
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Zofia Hoffman

upoważniona do wykonywania uprawnień i obowiązków szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego, pełnomocnik ds. likwidacji Biura TK i organizacji Kancelarii TK wraz ze współpracownikami, Upoważniona do wykonywania uprawnień i obowiązków szefa Biura Trybunału Konstytucyjnego

Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący poseł, /PiS/

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Krystyna Pawłowicz

Poseł, /PiS/

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny inspektor ochrony danych osobowych
24
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Uczestnicy

Janina Pszczółkowska

zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Justyna Pawlak

Zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Brygida Śliwka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Magdalena Kochan

Poseł, /PO/

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/
11
października
2017

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu

10
października
2017

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Projekt harmonogramu prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018
Uczestnicy

Jacek Sasin

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Stanisław Jarosz

dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Piotr Dragańczuk

zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów
29
września
2017

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Projekt ustawy budżetowej na rok 2018
Informacje o dokumencie
8. kadencja
Projekt rządowy
Wnioskodawcy: Minister Rozwoju i Finansów
Numer projektu z wykazu: UD235
Zobacz proces legislacyjny w RCLZobacz proces legislacyjny w Sejmie