Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r.

  • Sprawy
  • Pełna nazwa
  • Branże
  • Informacje o dokumencie
30
stycznia
2016
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy budżetowej na rok 2016
Za
236
Przeciw
207
Wstrzymało się
3
Nieobecnych
14
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 10 Numer głosowania: 361
30
stycznia
2016
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy budżetowej na rok 2016
Za
236
Przeciw
207
Wstrzymało się
3
Nieobecnych
14
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 10 Numer głosowania: 361
22
stycznia
2020

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie rządowego dokumentu: „Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku wraz z Raportem o pomocy  de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku (druk nr 146)”.
Uczestnicy

Izabela Kulesza-Rozesłaniec

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Marzena Włodarska

główny specjalista w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych Ministerstwa Finansów

Joanna Nowakowska

zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Michał Holeksa

wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
03
marca
2016

Podpisanie przez Prezydenta RP

25
lutego
2016

Informacja o zakończonych pracach nad projektem (Zaakceptowany)

25
lutego
2016

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

23
lutego
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
19
lutego
2016

Opinia Senatu

Pokaż na stronie Sejmu
29
stycznia
2016

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu

28
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druki nr 146 i 194), Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały w trybie art 40 ust 4 regulaminu Sejmu o wspólnym rozpatrzeniu projektów ustaw: o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) i o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69), zmiany w składach podkomisji stałych
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Teresa Olszewska-Perkiel

doradca szefa Kancelarii Sejmu

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych,
28
stycznia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
27
stycznia
2016

Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu

15
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146) – głosowanie poprawek, Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Wojciech Białończyk

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Tomasz Rzymkowski

Poseł, /Kukiz’15/

Joanna Mucha

Poseł, /PO/
15
stycznia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Teresa Olszewska-Perkiel

doradca szefa Kancelarii Sejmu

Marek Jamrogowicz

pierwszy zastępca prokuratora generalnego wraz ze współpracownikami

Łukasz Kamiński

prezes Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze współpracownikami

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wraz ze współpracownikami

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Agnieszka Wierchowiec

dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wraz ze współpracownikami

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Bogdan Rzońca

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/

Wiesław Janczyk

Przewodniczący poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):, Opinia Komisji Gospodarki i Rozwoju o:
Uczestnicy

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
13
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ryszard Szuster

podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

Poseł, /PO/

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Janczyk

Poseł, /PiS/
13
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o:
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Karol Krzywicki

zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz ze współpracownikami

Szymon Ruman

podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji wraz ze współpracownikami

Wiesław Janczyk

Poseł, /PiS/

Józefa Hrynkiewicz

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji
12
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Poseł, /PiS/

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
12
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):
Uczestnicy

Roman Jaworski

zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wraz ze współpracownikami

Jan Krzysztof Ardanowski

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Anna Paluch

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/
12
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Wiesław Janczyk

Przewodniczący poseł, /PiS/

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Dariusz Myrcha

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Grzegorz Wojciechowski

Poseł, /PiS/

Sławomir Jakubczak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Zieliński

sekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 1016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Dariusz Myrcha

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Marzena Machałek

Poseł, /PiS/

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Wróblewska

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Bogusława Kram

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Roman Jaworski

zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Krystian Szczepański

zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Anna Paluch

Poseł, /PiS/

Wojciech Skurkiewicz

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 r. (druk nr 146) w zakresie
Uczestnicy

Jan Węgrzyn

zastępca szefa Kancelarii Sejmu wraz ze współpracownikami, Zastępca szefa Kancelarii Sejmu

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Leonard Krasulski

Poseł, /PiS/

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Dorota Grodzka

specjaliści z Wydziału Analiz Społecznych, Gospodarczych i Polityk Unijnych Biura Analiz Sejmowych, Specjalista w Biurze Analiz Sejmowych

Wiesław Janczyk

Poseł, /PiS/

Tomasz Kaczyński

przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników NIK

Wojciech Szarama

Przewodniczący poseł, /PiS/

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Włodzimierz Nykiel

Poseł, /PO/

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Marzena Machałek

Poseł, /PiS/

Ewa Muszyńska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146) w zakresie części budżetowej 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe:
Uczestnicy

Sławomir Jakubczak

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Dariusz Myrcha

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz 15/

Jan Grabiec

Poseł, /PO/

Dariusz Zielecki

wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Igor Amarowicz

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami

Mieczysław Borowski

prezes Urzędu Dozoru Technicznego wraz ze współpracownikami

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Muszyńska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Igor Amarowicz

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jerzy Meysztowicz

Poseł, /N/

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Ewa Gast

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Waldemar Ozga

kierujący Centrum Cyfrowej Administracji wraz ze współpracownikami

Jarosław Florkiewicz

główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Karol Krzywicki

zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Tomasz Zdzikot

podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Informacja ministra spraw zagranicznych na temat aktualnej polityki zagranicznej
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Poseł, /PiS/

Artur Kucharski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Wojciech Tyciński

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ

Adam Szłapka

Poseł, /N/

Robert Tyszkiewicz

Poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Robert Barabasz

przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność” wraz ze współpracownikiem, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”

Tomasz Krzemieński

wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wraz ze współpracownikiem

Robert Brochocki

wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Władysław Budzeń

Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bartosz Józwiak

Poseł, /Kukiz15/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Daniel Kędzierski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Barbara Orlińska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Jan Paziewski

Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Jerzy Jachnik

Poseł, /Kukiz15/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Obrony Narodowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Zaopiniowanie dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154), Sprawy bieżące
Uczestnicy

Kamil Strzępek

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Cezary Grabarczyk

Poseł, /PO/

Marek Jakubiak

Poseł, /Kukiz’15/

Ryszard Nojszewski

doradcy w Najwyższej Izbie Kontroli

Stefan Niesiołowski

Poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Dorota Dulińska

podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Wojciech Kossakowski

Poseł, /PiS/

Marian Sypniewski

członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Joanna Mucha

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Tematy
Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Wojciech Skurkiewicz

Poseł, /PiS/

Dariusz Piontkowski

Poseł, /PiS/

Anna Elżbieta Sobecka

Wojciech Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Piotr Babinetz

Przewodniczący poseł, /PiS/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Rajmund Miller

Poseł, /PO/

Małgorzata Siedlecka-Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Monika Żołnierowicz-Kasprzyk

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Bartosz Arłukowicz

Przewodniczący poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Sławomir Grzelak

dyrektor Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Marek Suski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Jan Klawiter

Poseł, /niez./
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Jerzy Chróścikowski

przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Emil Sadowski

wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Gospodarki Rolnej prezes Koła nr 78 „Roś” w Piszu Polskiego Związku Wędkarskiego

Artur Łączyński

dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego

Jan Lisowski

p.o. dyrektor Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych, P.o. dyrektor Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych

Jan Krzysztof Ardanowski

05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Jest parę wariantów: informację o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2015) 616 (art 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2015) 620 (art 8 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2015) 597 612 617 619 (art 3 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Omówienie spraw bieżących
Uczestnicy

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Iga Cieślicka-Tomaszewska

z sekretariatu Komisji w Biurze Spraw Międzynarodowych

Leszek Skiba

podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Katarzyna Kacperczyk

podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Izabela Kloc

Przewodnicząca poseł, /PiS/
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Elżbieta Milewska

zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Dariusz Myrcha

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kessel

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Jakubczak

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Piotr Stomma

podsekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w MIB

Anna Paluch

Poseł, /PiS/

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kessel

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Brygida Śliwka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Janina Pszczółkowska

p.o. prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami, P.o. prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Magdalena Kochan

Przewodnicząca poseł, /PO/

Ewa Molska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Arkadiusz Marchewka

Poseł, /PO/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Katarzyna Krzywda

Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi MGMiŻŚ

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/
29
grudnia
2015

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu

22
grudnia
2015

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
05
października
2015

Początek prac w rządzie

Pełna nazwa
Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r.
Branże
Finanse publiczne
Informacje o dokumencie
8. kadencja
Projekt rządowy
Wnioskodawcy: Minister Finansów
Numer projektu z wykazu: UD212
Zobacz proces legislacyjny w RCL
30
stycznia
2016
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy budżetowej na rok 2016
Za
236
Przeciw
207
Wstrzymało się
3
Nieobecnych
14
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 10 Numer głosowania: 361
30
stycznia
2016
Więcej na MamPrawoWiedziec.pl
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy budżetowej na rok 2016
Za
236
Przeciw
207
Wstrzymało się
3
Nieobecnych
14
Numer kadencji: 8 Numer posiedzenia: 10 Numer głosowania: 361
22
stycznia
2020

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie rządowego dokumentu: „Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku wraz z Raportem o pomocy  de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku (druk nr 146)”.
Uczestnicy

Izabela Kulesza-Rozesłaniec

Katarzyna Gadecka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Marzena Włodarska

główny specjalista w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych Ministerstwa Finansów

Joanna Nowakowska

zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Michał Holeksa

wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
03
marca
2016

Podpisanie przez Prezydenta RP

25
lutego
2016

Informacja o zakończonych pracach nad projektem (Zaakceptowany)

25
lutego
2016

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

23
lutego
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
19
lutego
2016

Opinia Senatu

Pokaż na stronie Sejmu
29
stycznia
2016

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu

28
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druki nr 146 i 194), Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały w trybie art 40 ust 4 regulaminu Sejmu o wspólnym rozpatrzeniu projektów ustaw: o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) i o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69), zmiany w składach podkomisji stałych
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Teresa Olszewska-Perkiel

doradca szefa Kancelarii Sejmu

Władysław Budzeń

dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych,
28
stycznia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
27
stycznia
2016

Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu

15
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146) – głosowanie poprawek, Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Wojciech Białończyk

legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Legislator

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Tomasz Rzymkowski

Poseł, /Kukiz’15/

Joanna Mucha

Poseł, /PO/
15
stycznia
2016

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Teresa Olszewska-Perkiel

doradca szefa Kancelarii Sejmu

Marek Jamrogowicz

pierwszy zastępca prokuratora generalnego wraz ze współpracownikami

Łukasz Kamiński

prezes Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze współpracownikami

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wraz ze współpracownikami

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Agnieszka Wierchowiec

dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wraz ze współpracownikami

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Bogdan Rzońca

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Michał Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Paulina Hennig-Kloska

Poseł, /N/

Wiesław Janczyk

Przewodniczący poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/
14
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinia Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):, Opinia Komisji Gospodarki i Rozwoju o:
Uczestnicy

Artur Soboń

Poseł, /PiS/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
13
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ryszard Szuster

podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

Poseł, /PO/

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Wiesław Janczyk

Poseł, /PiS/
13
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie opinii Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o:
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Karol Krzywicki

zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz ze współpracownikami

Szymon Ruman

podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji wraz ze współpracownikami

Wiesław Janczyk

Poseł, /PiS/

Józefa Hrynkiewicz

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji
12
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jacek Sasin

Poseł, /PiS/

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
12
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146):
Uczestnicy

Roman Jaworski

zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wraz ze współpracownikami

Jan Krzysztof Ardanowski

Ksenia Angierman-Kozielska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Anna Paluch

Poseł, (PiS) – spoza składu Komisji

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/
12
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Jakub Krowiranda

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Wiesław Janczyk

Przewodniczący poseł, /PiS/

Andrzej Jaworski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Jan Szewczak

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Dariusz Myrcha

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Grzegorz Wojciechowski

Poseł, /PiS/

Sławomir Jakubczak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jarosław Zieliński

sekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 1016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Dariusz Myrcha

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Marzena Machałek

Poseł, /PiS/

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Krystyna Wróblewska

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Bogusława Kram

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Roman Jaworski

zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Krystian Szczepański

zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Anna Paluch

Poseł, /PiS/

Wojciech Skurkiewicz

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 r. (druk nr 146) w zakresie
Uczestnicy

Jan Węgrzyn

zastępca szefa Kancelarii Sejmu wraz ze współpracownikami, Zastępca szefa Kancelarii Sejmu

Włodzimierz Bernacki

Przewodniczący poseł, /PiS/

Leonard Krasulski

Poseł, /PiS/

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Jarosław Urbaniak

Poseł, /PO/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Dorota Grodzka

specjaliści z Wydziału Analiz Społecznych, Gospodarczych i Polityk Unijnych Biura Analiz Sejmowych, Specjalista w Biurze Analiz Sejmowych

Wiesław Janczyk

Poseł, /PiS/

Tomasz Kaczyński

przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników NIK

Wojciech Szarama

Przewodniczący poseł, /PiS/

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Włodzimierz Nykiel

Poseł, /PO/

Rafał Grupiński

Przewodniczący poseł, /PO/

Marzena Machałek

Poseł, /PiS/

Ewa Muszyńska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146) w zakresie części budżetowej 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe:
Uczestnicy

Sławomir Jakubczak

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Dariusz Myrcha

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz 15/

Jan Grabiec

Poseł, /PO/

Dariusz Zielecki

wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Igor Amarowicz

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami

Mieczysław Borowski

prezes Urzędu Dozoru Technicznego wraz ze współpracownikami

Paweł Szrot

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczący poseł, /N/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Elżbieta Wojciechowska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Muszyńska

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Igor Amarowicz

z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Jerzy Meysztowicz

Poseł, /N/

Krystyna Skowrońska

Poseł, /PO/
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Ewa Gast

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Waldemar Ozga

kierujący Centrum Cyfrowej Administracji wraz ze współpracownikami

Jarosław Florkiewicz

główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Karol Krzywicki

zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz ze współpracownikami, Zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Tomasz Zdzikot

podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
07
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Spraw Zagranicznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Informacja ministra spraw zagranicznych na temat aktualnej polityki zagranicznej
Uczestnicy

Konrad Głębocki

Poseł, /PiS/

Artur Kucharski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Wojciech Tyciński

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ

Adam Szłapka

Poseł, /N/

Robert Tyszkiewicz

Poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Robert Barabasz

przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność” wraz ze współpracownikiem, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”

Tomasz Krzemieński

wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wraz ze współpracownikiem

Robert Brochocki

wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji wraz ze współpracownikami, Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Władysław Budzeń

Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bartosz Józwiak

Poseł, /Kukiz15/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Daniel Kędzierski

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Barbara Orlińska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Matusiewicz

Poseł, /PiS/

Jan Paziewski

Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Jerzy Jachnik

Poseł, /Kukiz15/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Obrony Narodowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Zaopiniowanie dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154), Sprawy bieżące
Uczestnicy

Kamil Strzępek

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Cezary Grabarczyk

Poseł, /PO/

Marek Jakubiak

Poseł, /Kukiz’15/

Ryszard Nojszewski

doradcy w Najwyższej Izbie Kontroli

Stefan Niesiołowski

Poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Dorota Dulińska

podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Wojciech Kossakowski

Poseł, /PiS/

Marian Sypniewski

członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Joanna Mucha

Poseł, (PO) – spoza składu Komisji

Ireneusz Raś

Przewodniczący poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Tematy
Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Wojciech Skurkiewicz

Poseł, /PiS/

Dariusz Piontkowski

Poseł, /PiS/

Anna Elżbieta Sobecka

Wojciech Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Piotr Babinetz

Przewodniczący poseł, /PiS/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Zdrowia
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Rajmund Miller

Poseł, /PO/

Małgorzata Siedlecka-Nowak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Katarzyna Głowala

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Monika Żołnierowicz-Kasprzyk

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Bartosz Arłukowicz

Przewodniczący poseł, /PO/
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Sławomir Grzelak

dyrektor Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Marek Suski

Przewodniczący poseł, /PiS/

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Jan Klawiter

Poseł, /niez./
05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Jerzy Chróścikowski

przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Emil Sadowski

wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Gospodarki Rolnej prezes Koła nr 78 „Roś” w Piszu Polskiego Związku Wędkarskiego

Artur Łączyński

dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego

Jan Lisowski

p.o. dyrektor Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych, P.o. dyrektor Zespołu Finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych

Jan Krzysztof Ardanowski

05
stycznia
2016

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
Jest parę wariantów: informację o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2015) 616 (art 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2015) 620 (art 8 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2015) 597 612 617 619 (art 3 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ), Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146), Omówienie spraw bieżących
Uczestnicy

Zofia Szpringer

kierownik Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych

Iga Cieślicka-Tomaszewska

z sekretariatu Komisji w Biurze Spraw Międzynarodowych

Leszek Skiba

podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Katarzyna Kacperczyk

podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Izabela Kloc

Przewodnicząca poseł, /PiS/
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Elżbieta Milewska

zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej MF

Dariusz Myrcha

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kessel

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Sławomir Jakubczak

z sekretariatów komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Infrastruktury
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Piotr Stomma

podsekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ze współpracownikami, Podsekretarz stanu w MIB

Anna Paluch

Poseł, /PiS/

Kazimierz Smoliński

sekretarz stanu, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Marcin Mykietyński

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Elżbieta Kessel

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Brygida Śliwka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Janina Pszczółkowska

p.o. prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze współpracownikami, P.o. prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Magdalena Kochan

Przewodnicząca poseł, /PO/

Ewa Molska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
30
grudnia
2015

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Uczestnicy

Arkadiusz Marchewka

Poseł, /PO/

Jerzy Materna

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Katarzyna Krzywda

Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi MGMiŻŚ

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/
29
grudnia
2015

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu

22
grudnia
2015

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
05
października
2015

Początek prac w rządzie

Pełna nazwa
Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r.
Informacje o dokumencie
8. kadencja
Projekt rządowy
Wnioskodawcy: Minister Finansów
Numer projektu z wykazu: UD212
Zobacz proces legislacyjny w RCLZobacz proces legislacyjny w Sejmie