Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Analizy / Artykuł

Nowe prawa: zmienia się skład Państwowej Komisji Wyborczej

Kadencja obecnej PKW wygasła z początkiem nowej kadencji Sejmu. Nowy skład po raz pierwszy zostanie wybrany przez posłów. Zmieniły się również wymagania stawiane kandydatom.

#częściowo weszło we wtorek, 12 listopada

  • Wraz z końcem kadencji parlamentu wygasła kadencja składu Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). 
  • Prezydent ma 100 dni od daty wyborów na powołanie nowego składu (termin mija w styczniu 2020 r.). Do posiedzenia otwierającego prace nowej PKW będzie ona działać w starym składzie. 
  • W skład nowej PKW wejdą: sędzia Trybunału Konstytucyjnego wskazany przez Prezesa TK; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazany przez Prezesa NSA oraz 7 osób wybranych przez Sejm (wskazanych przez kluby parlamentarne). Wcześniej skład PKW wskazywały tylko środowiska sędziowskie (wybierał ich TK, NSA i Sąd Najwyższy).
  • Osoby wybierane przez Sejm muszą spełnić następujące wymagania: mieć kwalifikacje sędziowskie (m.in. egzamin i aplikacja sędziowska, ale nie muszą mieć doświadczenia zawodowego) albo co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, jej wiceprezesa lub radcy lub 3 lata wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo staż pracy w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej placówce naukowej i tytuł naukowy profesora albo doktora habilitowanego nauk prawnych.
  • Kadencja członków PKW wybranych przez Sejm odpowiada kadencji Sejmu i wygasa 150 dni od wyborów parlamentarnych. Członkowie wybierani przez TK i NSA sprawują funkcję przez 9 lat.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

#częściowo weszło w środę, 13 listopada

  • Minister finansów uzyskał dostęp do wykazu studentów i osób ubiegających się o stopień doktora. Wśród uzyskanych informacji są daty rozpoczęcia i zakończenia studiów oraz imię, nazwisko, data urodzenia i numer PESEL. Minister wykorzysta te dane na potrzeby Krajowej Administracji Skarbowej, która zajmuje się m.in. udzielaniem informacji podatkowych, interpretacją prawa podatkowego czy zapobieganiem przestępczości podatkowej. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

#weszło w czwartek, 14 listopada

  • Od 2022 r. co pięć lat w Polsce będą sporządzane strategiczne mapy hałasu z wykorzystaniem wspólnych dla Unii Europejskiej metod obliczeniowych hałasu. Państwa członkowskie tworzyły takie mapy już od 2007 r., ale miały dowolność w stosowaniu metod,, przez co dane nie były jednolite i trudno było dokonać oceny sytuacji dla całej UE.
  • Władze miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz zarządcy dróg, linii kolejowych i lotnisk będą sporządzać mapy hałasu i dostarczać dane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary finansowe.
  • Marszałkowie województw będą opracowywać programy ochrony przed hałasem dotyczące wszystkich terenów objętych strategiczną mapą hałasu, a nie tylko terenów, na których przekroczono dopuszczalny poziom hałasu, tak jak było dotychczas.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Branże
Administracja państwowa