Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Branże / Zdrowie

Lista leków refundowanych, koszyk podstawowych świadczeń zdrowotnych, kwestie z pogranicza medycyny, etyki czy zdrowia publicznego, jak in-vitro czy dobrowolność szczepień

Ochrona zdrowia to jedna z kluczowych polityk publicznych. Krzyżują się w niej interesy wielu podmiotów.

Ze względu na coraz większe potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, spowodowane m.in. starzeniem się społeczeństwa czy niedostateczną liczbą personelu medycznego, projekty ustaw z zakresu ochrony zdrowia są przedmiotem intensywnego lobbingu.

Przykładowo w VIII kadencji Sejmu (2015-2019) zainteresowanie lobbystów wzbudziła większość projektów ustaw z obszaru ochrony zdrowia – lobbowanych było co najmniej 76 na 95 ustaw dotyczących zdrowia.

Z danych publicznych wynika, że w grupie lobbystów w branży zdrowotnej najliczniej reprezentowane są nie przedsiębiorstwa lecz fundacje i stowarzyszenia. Podmioty komercyjne są dopiero na trzecim miejscu, tuż za szpitalami i przychodniami.

Projekty ustaw w branży zdrowotnej wychodziły głównie z rządu, co oznacza, że to właśnie tam kształtuje się polityka zdrowotna. Jeśli wziąć pod uwagę jawność tego procesu, nie jest to dla nas dobra wiadomość. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia od 2015 r. miało miejsce 5 kontaktów lobbystów zawodowych z przedstawicielami tej instytucji. O lobbingu niezawodowym z tych oficjalnych informacji nie dowiemy się w zasadzie niczego. Na podstawie analizowanych przez nas informacji z konsultacji publicznych stopniowo poznajemy nazwy podmiotów, zgłaszających uwagi na różnych etapach procesu legislacyjnego w rządzie.

       

Posłowie wnieśli 8 projektów, a jeden z projektów – nowelizację ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Obywatelskich – komisja do spraw petycji.

Propozycje zmian w prawie dotyczącym polityki zdrowotnej rzadko zgłaszają także grupy obywateli. W VIII kadencji sejmu obywatele zebrali podpisy pod projektami dotyczącymi: utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, zwiększenia środków na finansowanie opieki zdrowotnej oraz likwidacji obowiązku szczepień.

Żaden z trzech projektów obywatelskich nie został uchwalony. 

Łącznie uchwalono 55 ustaw dotyczących zdrowia. Większość projektów zatrzymała się na wcześniejszych etapach ścieżki legislacyjnej.

Sylwia Szołucha06.06.2019
Nowe prawa: kary za nielegalną sprzedaż leków

Zmiany w prawie dotyczą głównie hurtowni leków i aptek.

Czytaj
Magdalena Wnuk15.05.2013
Kto i w jakich sprawach lobbuje w Sejmie?

Lobbing jest praktyką polityczną, realizowaną przez osoby bądź podmioty, niebędące przedstawicielami władz publicznych, polegającą na wywieraniu nacisku na organy sprawujące funkcje publiczne w celu osiągnięciu określonego celu.

Czytaj