Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 134)

24 lipca 2019
Temat: „Informacja Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka na temat sytuacji wszystkich stoczni zależnych od Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni”.
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 130)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3582).
Numer druku sejmowego: 3582
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 130)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3582).
Numer druku sejmowego: 3582
Lobbysta: Jan Jarmakowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 106)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra obrony narodowej na temat działalności MARS FIZ na terenach stoczniowych w Szczecinie i Świnoujściu, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad kontraktacją budowy promu pasażersko-samochodowego w Szczecinie – kontynuacja.
Temat: Informacja ministrów gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz obrony narodowej na temat sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA, spółce ST3 Offshore, Stoczni Marynarki Wojennej SA oraz Stoczni Remontowej Nauta SA.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 97)

11 września 2018
Temat: Informacja na temat programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),
Temat: Informacja na temat funkcjonowania małych i średnich portów.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 84)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat funkcjonowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 50)

20 marca 2017
Temat: Zagrożenia dla funkcjonowania przystani rybackiej w Rewalu
Temat: Aktualna sytuacja Polskiej Żeglugi Morskiej
Temat: Aktualna sytuacja i perspektyw rozwoju przemysłu stoczniowego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 47)

22 lutego 2017
Temat: Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 44)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja na temat przyszłości średnich morskich szkół zawodowych i szkół żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 42)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju portów morskich
Temat: Informacje Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli:
Temat: „Warunki rozwoju portów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 39)

01 grudnia 2016
Temat: Dyskusja na temat wpływu regulacji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele na działalność podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obrocie portowo-morskim (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 35)

03 listopada 2016
Temat: Informacja na temat interpretacji podatkowych w sprawie naliczania podatku od nieruchomości od obiektów infrastruktury portowej aktualnej sytuacji prawnej w tym zakresie oraz wysokości obciążeń zarządów portów morskich z tego tytułu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 33)

19 października 2016
Temat: Omówienie aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju Stoczni Marynarki Wojennej S A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 29)

13 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską”
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 2 Komisji w sprawie morskiej infrastruktury dostępowej do portów w Świnoujściu i Szczecinie
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 25)

06 lipca 2016
Temat: Informacja na temat wykorzystania potencjału gospodarczego rzek w Polsce z uwzględnieniem budowy i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej
Lobbysta: Grzegorz Pettke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 18)

19 maja 2016
Temat: Dyskusja na temat sytuacji marynarzy zatrudnionych na statkach morskich
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 14)

28 kwietnia 2016
Temat: Prezentacja projektu założeń do „Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030”
Temat: Prezentacja założeń rządowego projektu ustawy o pracy na statkach żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 11)

16 marca 2016
Temat: Prezentacja rządowego projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

30 grudnia 2014
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

30 grudnia 2014
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
09.10.2001
Nr KRS: 0000050505
Siedziba: Armii Krajowej 24 81-372, Gdynia
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
21 lipca 2006 -
Nr w rejestrze: 60
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP/730-65/06
Branże
ŻeglugaGospodarka
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Rafał Machowiak
Jerzy Lewandowski
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 134)

24 lipca 2019
Temat: „Informacja Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka na temat sytuacji wszystkich stoczni zależnych od Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 130)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3582).
Numer druku sejmowego: 3582
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 130)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3582).
Numer druku sejmowego: 3582
Lobbysta: Jan Jarmakowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 106)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra obrony narodowej na temat działalności MARS FIZ na terenach stoczniowych w Szczecinie i Świnoujściu, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad kontraktacją budowy promu pasażersko-samochodowego w Szczecinie – kontynuacja.
Temat: Informacja ministrów gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz obrony narodowej na temat sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA, spółce ST3 Offshore, Stoczni Marynarki Wojennej SA oraz Stoczni Remontowej Nauta SA.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 97)

11 września 2018
Temat: Informacja na temat programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),
Temat: Informacja na temat funkcjonowania małych i średnich portów.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 84)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat funkcjonowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 50)

20 marca 2017
Temat: Zagrożenia dla funkcjonowania przystani rybackiej w Rewalu
Temat: Aktualna sytuacja Polskiej Żeglugi Morskiej
Temat: Aktualna sytuacja i perspektyw rozwoju przemysłu stoczniowego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 47)

22 lutego 2017
Temat: Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 44)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja na temat przyszłości średnich morskich szkół zawodowych i szkół żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 42)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju portów morskich
Temat: Informacje Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli:
Temat: „Warunki rozwoju portów morskich”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 39)

01 grudnia 2016
Temat: Dyskusja na temat wpływu regulacji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele na działalność podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obrocie portowo-morskim (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 35)

03 listopada 2016
Temat: Informacja na temat interpretacji podatkowych w sprawie naliczania podatku od nieruchomości od obiektów infrastruktury portowej aktualnej sytuacji prawnej w tym zakresie oraz wysokości obciążeń zarządów portów morskich z tego tytułu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 33)

19 października 2016
Temat: Omówienie aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju Stoczni Marynarki Wojennej S A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 29)

13 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską”
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 2 Komisji w sprawie morskiej infrastruktury dostępowej do portów w Świnoujściu i Szczecinie
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 25)

06 lipca 2016
Temat: Informacja na temat wykorzystania potencjału gospodarczego rzek w Polsce z uwzględnieniem budowy i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej
Lobbysta: Grzegorz Pettke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 18)

19 maja 2016
Temat: Dyskusja na temat sytuacji marynarzy zatrudnionych na statkach morskich
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 14)

28 kwietnia 2016
Temat: Prezentacja projektu założeń do „Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030”
Temat: Prezentacja założeń rządowego projektu ustawy o pracy na statkach żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 11)

16 marca 2016
Temat: Prezentacja rządowego projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

30 grudnia 2014
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

30 grudnia 2014
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
09.10.2001
Nr KRS: 0000050505
Siedziba: Armii Krajowej 24 81-372, Gdynia
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
21 lipca 2006 -
Nr w rejestrze: 60
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP/730-65/06
Kategorie
organizacje branżowe i izby