Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat wieloletniego krajowego planu strategicznego dla akwakultury,
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa (z uwzględnieniem problemów i propozycji ich rozwiązania),
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat morskich obszarów chronionych i planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 113)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat przydzielonych Polsce kwot połowowych na 2019 rok.
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat nowej perspektywy Europejskiego Funduszu Rybackiego 2021–2027.
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz zagrożeń realizacji zasady n+3.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 75)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat strat powodowanych w rybactwie przez ptaki i ssaki chronione
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 176)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 92)

28 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia z programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie 2 5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”
Temat: Odpowiedź Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dezyderat nr 3/8 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 176)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 92)

28 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia z programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie 2 5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”
Temat: Odpowiedź Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dezyderat nr 3/8 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 67)

12 września 2017
Temat: Informacja na temat wykorzystania europejskich środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla polskich rybaków
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 67)

12 września 2017
Temat: Informacja na temat wykorzystania europejskich środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla polskich rybaków
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 152)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 77)

20 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 152)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 77)

20 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 24)

30 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363)
Numer druku sejmowego: 293
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 363
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 21)

16 marca 2016
Temat: Obrona polskiej ziemi jako dobra narodowego w kontekście proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Temat: Ocena rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Branże
ŻeglugaGospodarkaOchrona środowiskaRolnictwo
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Katarzyna Stachowicz
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat wieloletniego krajowego planu strategicznego dla akwakultury,
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa (z uwzględnieniem problemów i propozycji ich rozwiązania),
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat morskich obszarów chronionych i planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 113)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat przydzielonych Polsce kwot połowowych na 2019 rok.
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat nowej perspektywy Europejskiego Funduszu Rybackiego 2021–2027.
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz zagrożeń realizacji zasady n+3.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 75)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat strat powodowanych w rybactwie przez ptaki i ssaki chronione
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 176)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 92)

28 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia z programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie 2 5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”
Temat: Odpowiedź Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dezyderat nr 3/8 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 176)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 92)

28 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia z programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie 2 5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”
Temat: Odpowiedź Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dezyderat nr 3/8 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 67)

12 września 2017
Temat: Informacja na temat wykorzystania europejskich środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla polskich rybaków
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 67)

12 września 2017
Temat: Informacja na temat wykorzystania europejskich środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla polskich rybaków
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 152)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 77)

20 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 152)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 77)

20 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 24)

30 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363)
Numer druku sejmowego: 293
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 363
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 21)

16 marca 2016
Temat: Obrona polskiej ziemi jako dobra narodowego w kontekście proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Temat: Ocena rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu