Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

07 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

06 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

06 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 161)

24 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 1213)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 1210)
Temat: Uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092)
Numer druku sejmowego: 1213
Numer druku sejmowego: 1210
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA 21

16 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA11

11 marca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
01.02.2016
Nr KRS: 0000599255
Siedziba: ul. Piękna 15/16 00-549, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne
Sprawy

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

07 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

06 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

06 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 161)

24 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 1213)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 1210)
Temat: Uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092)
Numer druku sejmowego: 1213
Numer druku sejmowego: 1210
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA 21

16 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA11

11 marca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
01.02.2016
Nr KRS: 0000599255
Siedziba: ul. Piękna 15/16 00-549, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne