Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Wojciech Olenderek

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 176)

14 marca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 428, 1888, 2523, 2671 i 3279).
Numer druku sejmowego: 1888
Numer druku sejmowego: 2671
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 428
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 175)

12 marca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw polityki społecznej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428).
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888).
Temat: Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2523).
Numer druku sejmowego: 1888
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 2671
Numer druku sejmowego: 428
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 172)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2523).
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk 2671).
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 2671
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 103)

12 grudnia 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2108)
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw polityki społecznej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888)
Numer druku sejmowego: 1888
 • Obecność na posiedzeniu
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 176)

14 marca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 428, 1888, 2523, 2671 i 3279).
Numer druku sejmowego: 1888
Numer druku sejmowego: 2671
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 428
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 175)

12 marca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw polityki społecznej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428).
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888).
Temat: Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2523).
Numer druku sejmowego: 1888
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 2671
Numer druku sejmowego: 428
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 172)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2523).
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk 2671).
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 2671
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 103)

12 grudnia 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2108)
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw polityki społecznej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888)
Numer druku sejmowego: 1888
 • Obecność na posiedzeniu