Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Krzysztof Janeczko

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 28)

04 listopada 2020
Temat: rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2017 r. (druk nr 706).
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 197)

30 lipca 2019
Temat: Rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2016 r. (druk nr 3350);
Temat: Informacja ministra środowiska na temat stanu lasów prywatnych w Polsce oraz wywiązywania się przez starostów z realizacji nadzoru nad lasami prywatnymi.
Numer druku sejmowego: 3350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 147)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 215)

17 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. (druk nr 547)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 394 i 411)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 28)

04 listopada 2020
Temat: rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2017 r. (druk nr 706).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 197)

30 lipca 2019
Temat: Rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2016 r. (druk nr 3350);
Temat: Informacja ministra środowiska na temat stanu lasów prywatnych w Polsce oraz wywiązywania się przez starostów z realizacji nadzoru nad lasami prywatnymi.
Numer druku sejmowego: 3350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 147)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 215)

17 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. (druk nr 547)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 394 i 411)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu
Branże
InfrastrukturaOchrona środowiskaRolnictwo
Zatrudnienie
Lasy Państwowe
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 28)

04 listopada 2020
Temat: rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2017 r. (druk nr 706).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 197)

30 lipca 2019
Temat: Rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2016 r. (druk nr 3350);
Temat: Informacja ministra środowiska na temat stanu lasów prywatnych w Polsce oraz wywiązywania się przez starostów z realizacji nadzoru nad lasami prywatnymi.
Numer druku sejmowego: 3350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 147)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 215)

17 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. (druk nr 547)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 394 i 411)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 28)

04 listopada 2020
Temat: rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2017 r. (druk nr 706).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 197)

30 lipca 2019
Temat: Rządowy dokument: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2016 r. (druk nr 3350);
Temat: Informacja ministra środowiska na temat stanu lasów prywatnych w Polsce oraz wywiązywania się przez starostów z realizacji nadzoru nad lasami prywatnymi.
Numer druku sejmowego: 3350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 149)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 218)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2718
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 147)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 215)

17 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. (druk nr 547)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 547
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 394 i 411)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu