Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Branże / Sprawiedliwość

Sprawy związane z przestrzeganiem prawa, praw człowieka i praworządności oraz z funkcjonowaniem sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej.

W serwisie Jawny Lobbing są to przede wszystkim działania w ramach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Procedowane projekty ustaw dotyczą m.in. Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, zmian w kodeksach (np. cywilnym, karnym), komorników sądowych, Służby Więziennej.

W VIII kadencji, typami instytucji, które najczęściej lobbowały były: organizacje społeczne, organizacje branżowe i izby oraz przedsiębiorstwa i spółdzielnie. Stanowiły one ok. 70 proc. wszystkich podmiotów podejmujących działania lobbingowe w Ministerstwie Sprawiedliwości lub w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Na obradach Komisji i Sprawiedliwości i Praw Człowieka najczęściej obecne były: organizacje społeczne i stowarzyszenia oraz organizacje branżowe i izby. 

Byli to przedstawiciele następujących instytucji:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 20 razy

Związek Polskich Parlamentarzystów 15 razy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia” 9 razy

Największe zainteresowanie lobbystów w VIII kadencji pracami komisji sprawiedliwości i praw człowieka można było zaobserwować w kwietniu 2018 r. 

Wtedy posłowie pracowali nad trzema dużymi zmianami w sądownictwie:

Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (46 aktywności)

Ustawa o Sądzie Najwyższym (41 aktywności)

Ustawa o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (38 aktywności)

W VIII kadencji najwięcej projektów przedłożył rząd. 


       

 

Sylwia Szołucha09.11.2019
Nowe prawa: duże zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Sądy cywilne mają pracować sprawniej m.in. przez odejście od tzw. fikcyjnego doręczenia awizo oraz możliwość szybkiego oddalania bezzasadnych pozwów. Wprowadzono także korzystne rozwiązanie dla pracowników bezprawnie zwolnionych z pracy.

Czytaj
Sylwia Szołucha30.10.2019
Nowe prawa: loty ważnych osób w państwie na nowych zasadach

Oprócz tego m.in. uruchomienie rejestru sprawców kradzieży oraz więcej odszkodowań za represje z okresu PRL.

Czytaj