Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Polskich Parlamentarzystów

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie;
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 231)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 248)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 2670).
Numer druku sejmowego: 2670
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 247)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 145)

13 czerwca 2018
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017 (druk nr 2415).
Numer druku sejmowego: 2415
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 110)

30 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 108)

28 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002)
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2002
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 99)

24 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 96)

13 września 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1778)
Temat: Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1455 i 1575)
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1750 i 1760)
Numer druku sejmowego: 1778
Numer druku sejmowego: 1455
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1575
Numer druku sejmowego: 1750
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1760
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 95)

12 września 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Temat: Zapoznanie się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (druk nr 1634)
Temat: Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 1635)
Numer druku sejmowego: 1725
Numer druku sejmowego: 1634
Numer druku sejmowego: 1635
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 92)

05 lipca 2017
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016 (druk nr 1539)
Numer druku sejmowego: 1539
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 150)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych jednostek – stan obecny koszty utrzymania oraz planowane zmiany
Temat: Projekt dezyderatu na temat opakowań papierosów slim
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 85)

06 czerwca 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1584)
Numer druku sejmowego: 1584
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 84)

02 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1563)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)
Numer druku sejmowego: 1563
Numer druku sejmowego: 1491
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 144)

24 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1323)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników
Numer druku sejmowego: 1323
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 82)

23 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423)
Numer druku sejmowego: 1423
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 142)

11 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r.
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 137)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429)
Numer druku sejmowego: 1308
Numer druku sejmowego: 1429
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 138)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481)
Numer druku sejmowego: 1481
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 77)

19 kwietnia 2017
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1406)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 1406
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 135)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii Francji i Holandii
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 134)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 1428)
Numer druku sejmowego: 1428
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 129)

22 marca 2017
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 126)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie:
Temat: Informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 124)

08 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. )” Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 119)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zmian
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 117)

08 lutego 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat konsultacji publicznych w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. prowadzonych przez Komisję Europejską
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 69)

26 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 665)
Numer druku sejmowego: 665
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 104)

13 grudnia 2016
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1109
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 65)

13 grudnia 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1046)
Numer druku sejmowego: 1046
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 60)

06 grudnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1063)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (druk nr 1060)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1048)
Numer druku sejmowego: 1063
Numer druku sejmowego: 1060
Numer druku sejmowego: 1048
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 100)

30 listopada 2016
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Infrastruktury i Budownictwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 48)

30 listopada 2016
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji
Temat: Informacja nt perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 92)

15 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 972)
Numer druku sejmowego: 972
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 49)

08 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 771)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych ustawy o muzeach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 806)
Numer druku sejmowego: 771
Numer druku sejmowego: 806
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 78)

06 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 879)
Numer druku sejmowego: 879
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 76)

05 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794)
Numer druku sejmowego: 794
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 77)

05 października 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 75)

04 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792)
Numer druku sejmowego: 792
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne
Zatrudnieni
Marian Curyło
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie;
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 231)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 248)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 2670).
Numer druku sejmowego: 2670
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 247)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 145)

13 czerwca 2018
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017 (druk nr 2415).
Numer druku sejmowego: 2415
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 110)

30 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 108)

28 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002)
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2002
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 99)

24 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 96)

13 września 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1778)
Temat: Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1455 i 1575)
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1750 i 1760)
Numer druku sejmowego: 1778
Numer druku sejmowego: 1455
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1575
Numer druku sejmowego: 1750
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1760
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 95)

12 września 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Temat: Zapoznanie się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (druk nr 1634)
Temat: Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 1635)
Numer druku sejmowego: 1725
Numer druku sejmowego: 1634
Numer druku sejmowego: 1635
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 92)

05 lipca 2017
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016 (druk nr 1539)
Numer druku sejmowego: 1539
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 150)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych jednostek – stan obecny koszty utrzymania oraz planowane zmiany
Temat: Projekt dezyderatu na temat opakowań papierosów slim
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 85)

06 czerwca 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1584)
Numer druku sejmowego: 1584
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 84)

02 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1563)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)
Numer druku sejmowego: 1563
Numer druku sejmowego: 1491
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 144)

24 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1323)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników
Numer druku sejmowego: 1323
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 82)

23 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423)
Numer druku sejmowego: 1423
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 142)

11 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r.
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 137)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429)
Numer druku sejmowego: 1308
Numer druku sejmowego: 1429
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 138)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481)
Numer druku sejmowego: 1481
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 77)

19 kwietnia 2017
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1406)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 1406
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 135)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii Francji i Holandii
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 134)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 1428)
Numer druku sejmowego: 1428
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 129)

22 marca 2017
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 126)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie:
Temat: Informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 124)

08 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. )” Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 119)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zmian
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 117)

08 lutego 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat konsultacji publicznych w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. prowadzonych przez Komisję Europejską
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 69)

26 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 665)
Numer druku sejmowego: 665
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 104)

13 grudnia 2016
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1109
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 65)

13 grudnia 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1046)
Numer druku sejmowego: 1046
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 60)

06 grudnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1063)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (druk nr 1060)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1048)
Numer druku sejmowego: 1063
Numer druku sejmowego: 1060
Numer druku sejmowego: 1048
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 100)

30 listopada 2016
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Infrastruktury i Budownictwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 48)

30 listopada 2016
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji
Temat: Informacja nt perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 92)

15 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 972)
Numer druku sejmowego: 972
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 49)

08 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 771)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych ustawy o muzeach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 806)
Numer druku sejmowego: 771
Numer druku sejmowego: 806
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 78)

06 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 879)
Numer druku sejmowego: 879
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 76)

05 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794)
Numer druku sejmowego: 794
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 77)

05 października 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 75)

04 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792)
Numer druku sejmowego: 792
Lobbysta: Marian Curyło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne
Zatrudnieni
Marian Curyło