Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 5)

19 grudnia 2019
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69).
Numer druku sejmowego: 69
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 103)

29 sierpnia 2019
Temat: Zaopiniowanie dla marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:  K 6/16, K 16/19;
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 (druk nr 3663).
Numer druku sejmowego: 3663
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3480);
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wraz z autopoprawką (druki nr 3386 i 3386-A).
Numer druku sejmowego: 3386
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3386-A
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 184)

26 czerwca 2019
Temat: Zapoznanie się z Raportami z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2017 r. i za 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 152)

18 lipca 2018
Temat: Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznik Prawa Obywatelskich (druk nr 2602).
Numer druku sejmowego: 2602
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 73)

02 lipca 2018
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą skarg i wniosków oraz interwencji podejmowanych w latach 2015–2017 w sprawach zachowań antymuzułmańskich i islamofobicznych
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą postępowań wszczętych w 2017 r. w sprawach w których motywacją sprawcy było wyznanie muzułmańskie
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 130)

10 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2390)
Numer druku sejmowego: 2390
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 110)

30 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2003
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 109)

29 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 108)

28 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002)
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2002
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 104)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przyczyn i okoliczności śmierci pani Agnieszki Pysz w dniu 7 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 104)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przyczyn i okoliczności śmierci pani Agnieszki Pysz w dniu 7 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 94)

12 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1847)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką (druki nr 1631 i 1631-A)
Numer druku sejmowego: 1847
Numer druku sejmowego: 1631
Lobbysta: Marcin Szwed
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 117)

10 października 2017
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780)
Numer druku sejmowego: 1835
Numer druku sejmowego: 1780
Lobbysta: Jacek Białas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 88)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 1783)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 908)
Temat: Uzupełnienie składu osobowego podkomisji stałej do spraw rynku pracy
Numer druku sejmowego: 1783
Numer druku sejmowego: 908
Numer druku sejmowego: 1713
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 87)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713)
Numer druku sejmowego: 1713
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 82)

23 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423)
Numer druku sejmowego: 1423
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 80)

10 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1406)
Numer druku sejmowego: 1406
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 79)

09 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423)
Numer druku sejmowego: 1423
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 57)

23 marca 2017
Temat: Informacja o sytuacji prasy w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 65)

13 grudnia 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1046)
Numer druku sejmowego: 1046
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 69)

30 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1044)
Numer druku sejmowego: 1044
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 45)

30 listopada 2016
Temat: Informacja o zagranicznym kapitale na rynku medialnym w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Dyskusja nad problemem rasizmu i mowy nienawiści (hate speech) w cyberprzestrzeni
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. wraz z protokołem dodatkowym dotyczącym penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 55)

29 listopada 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1041)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 887)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druk nr 931)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1041
Numer druku sejmowego: 887
Numer druku sejmowego: 931
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 47)

27 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 851)
Numer druku sejmowego: 851
Lobbysta: Tomasz Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 47)

27 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 851)
Numer druku sejmowego: 851
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 44)

17 października 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 880)
Numer druku sejmowego: 880
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 44)

17 października 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 880)
Numer druku sejmowego: 880
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 25)

29 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o: – obywatelskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 550), – poselskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 569), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 129).
Numer druku sejmowego: 550
Numer druku sejmowego: 558
Numer druku sejmowego: 569
Numer druku sejmowego: 129
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 25)

29 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o: – obywatelskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 550), – poselskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 569), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 129).
Numer druku sejmowego: 550
Numer druku sejmowego: 558
Numer druku sejmowego: 569
Numer druku sejmowego: 129
Lobbysta: Marcin Szwed
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 28)

08 czerwca 2016
Temat: Raport „Rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 r. ” – prezentowany przez panią poseł Małgorzatę Gosiewską
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 38)

07 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 37)

20 maja 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 10)

13 stycznia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
Numer druku sejmowego: 154
Lobbysta: Artur Pietryka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 5)

21 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 122)
Numer druku sejmowego: 122
Lobbysta: Marcin Szwed
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
14.08.2001
Nr KRS: 0000035831
Siedziba: ul. Zgoda 11 00-018, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne
Sprawy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 5)

19 grudnia 2019
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69).
Numer druku sejmowego: 69
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 103)

29 sierpnia 2019
Temat: Zaopiniowanie dla marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:  K 6/16, K 16/19;
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 (druk nr 3663).
Numer druku sejmowego: 3663
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3480);
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wraz z autopoprawką (druki nr 3386 i 3386-A).
Numer druku sejmowego: 3386
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3386-A
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 184)

26 czerwca 2019
Temat: Zapoznanie się z Raportami z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2017 r. i za 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 152)

18 lipca 2018
Temat: Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznik Prawa Obywatelskich (druk nr 2602).
Numer druku sejmowego: 2602
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 73)

02 lipca 2018
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą skarg i wniosków oraz interwencji podejmowanych w latach 2015–2017 w sprawach zachowań antymuzułmańskich i islamofobicznych
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą postępowań wszczętych w 2017 r. w sprawach w których motywacją sprawcy było wyznanie muzułmańskie
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 130)

10 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2390)
Numer druku sejmowego: 2390
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 110)

30 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2003
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 109)

29 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 108)

28 listopada 2017
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002)
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003)
Numer druku sejmowego: 2002
Numer druku sejmowego: 2003
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 104)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przyczyn i okoliczności śmierci pani Agnieszki Pysz w dniu 7 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 104)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przyczyn i okoliczności śmierci pani Agnieszki Pysz w dniu 7 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 94)

12 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1847)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką (druki nr 1631 i 1631-A)
Numer druku sejmowego: 1847
Numer druku sejmowego: 1631
Lobbysta: Marcin Szwed
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 117)

10 października 2017
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780)
Numer druku sejmowego: 1835
Numer druku sejmowego: 1780
Lobbysta: Jacek Białas
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 88)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 1783)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 908)
Temat: Uzupełnienie składu osobowego podkomisji stałej do spraw rynku pracy
Numer druku sejmowego: 1783
Numer druku sejmowego: 908
Numer druku sejmowego: 1713
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 87)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713)
Numer druku sejmowego: 1713
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 82)

23 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423)
Numer druku sejmowego: 1423
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 80)

10 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1406)
Numer druku sejmowego: 1406
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 79)

09 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423)
Numer druku sejmowego: 1423
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 57)

23 marca 2017
Temat: Informacja o sytuacji prasy w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 65)

13 grudnia 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1046)
Numer druku sejmowego: 1046
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 69)

30 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1044)
Numer druku sejmowego: 1044
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 45)

30 listopada 2016
Temat: Informacja o zagranicznym kapitale na rynku medialnym w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Dyskusja nad problemem rasizmu i mowy nienawiści (hate speech) w cyberprzestrzeni
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. wraz z protokołem dodatkowym dotyczącym penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 55)

29 listopada 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1041)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 887)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druk nr 931)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1041
Numer druku sejmowego: 887
Numer druku sejmowego: 931
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 47)

27 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 851)
Numer druku sejmowego: 851
Lobbysta: Tomasz Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 47)

27 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 851)
Numer druku sejmowego: 851
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 44)

17 października 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 880)
Numer druku sejmowego: 880
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 44)

17 października 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 880)
Numer druku sejmowego: 880
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 25)

29 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o: – obywatelskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 550), – poselskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 569), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 129).
Numer druku sejmowego: 550
Numer druku sejmowego: 558
Numer druku sejmowego: 569
Numer druku sejmowego: 129
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 25)

29 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o: – obywatelskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 550), – poselskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 569), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 129).
Numer druku sejmowego: 550
Numer druku sejmowego: 558
Numer druku sejmowego: 569
Numer druku sejmowego: 129
Lobbysta: Marcin Szwed
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 28)

08 czerwca 2016
Temat: Raport „Rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 r. ” – prezentowany przez panią poseł Małgorzatę Gosiewską
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 38)

07 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
Lobbysta: Marcin Wolny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 37)

20 maja 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 10)

13 stycznia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
Numer druku sejmowego: 154
Lobbysta: Artur Pietryka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 5)

21 grudnia 2015
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 122)
Numer druku sejmowego: 122
Lobbysta: Marcin Szwed
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
14.08.2001
Nr KRS: 0000035831
Siedziba: ul. Zgoda 11 00-018, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne