Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 4)

19 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61).
Numer druku sejmowego: 61
Lobbysta: Alfred Franke
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 292)

11 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3456).
Numer druku sejmowego: 3456
Lobbysta: Tomasz Bęben
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 178)

27 marca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 132 w sprawie zmian przepisów dotyczących udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami,
Temat: Petycja w sprawie aktualizacji przepisów niektórych ustaw (BKSP-145-456/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany przepisów zawartych w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, poprzez wykreślenie art. 7 albo ograniczenie jego stosowania do tzw. szkód na osobie oraz wykreślenie art. 9 (BKSP-145-457/18),
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 168)

17 stycznia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 126 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przepisów dotyczących ochrony zwierząt.
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 127 w sprawie wieku emerytalnego rolników.
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 244 § 1, art. 250 § 2, art. 282 § 2, art. 324 § 1 oraz art. 367 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz. 754 ze zm.) w zakresie dostosowania ich do aktualnej struktury Sądu Najwyższego (BKSP-145-439/18).
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 147)

05 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra środowiska na dezyderat nr 104 w sprawie procedur demontażu umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie części odzyskiwanych z demontowanych samochodów;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (BKSP-145-360/18);
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
Lobbysta: Adam Zięba
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 147)

05 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra środowiska na dezyderat nr 104 w sprawie procedur demontażu umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie części odzyskiwanych z demontowanych samochodów;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (BKSP-145-360/18);
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
Lobbysta: Tomasz Bęben
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 128)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Mariusz Dudek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

27 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

27 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Tomasz Bęben
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
05.08.2005
Nr KRS: 0000239091
Siedziba: ul. Za Dębami 3 05-075, Warszawa
Branże
Finanse publiczneGospodarkaInfrastrukturaOchrona środowiska
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Tomasz Bęben
Sprawy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 4)

19 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61).
Numer druku sejmowego: 61
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 292)

11 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3456).
Numer druku sejmowego: 3456
Lobbysta: Tomasz Bęben
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 178)

27 marca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 132 w sprawie zmian przepisów dotyczących udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami,
Temat: Petycja w sprawie aktualizacji przepisów niektórych ustaw (BKSP-145-456/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany przepisów zawartych w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, poprzez wykreślenie art. 7 albo ograniczenie jego stosowania do tzw. szkód na osobie oraz wykreślenie art. 9 (BKSP-145-457/18),
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 168)

17 stycznia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 126 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przepisów dotyczących ochrony zwierząt.
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 127 w sprawie wieku emerytalnego rolników.
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 244 § 1, art. 250 § 2, art. 282 § 2, art. 324 § 1 oraz art. 367 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz. 754 ze zm.) w zakresie dostosowania ich do aktualnej struktury Sądu Najwyższego (BKSP-145-439/18).
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 147)

05 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra środowiska na dezyderat nr 104 w sprawie procedur demontażu umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie części odzyskiwanych z demontowanych samochodów;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (BKSP-145-360/18);
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
Lobbysta: Adam Zięba
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 147)

05 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra środowiska na dezyderat nr 104 w sprawie procedur demontażu umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie części odzyskiwanych z demontowanych samochodów;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (BKSP-145-360/18);
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
Lobbysta: Tomasz Bęben
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 128)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Mariusz Dudek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

27 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Numer projektu z wykazu: UC89

27 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Tomasz Bęben
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Alfred Franke
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
05.08.2005
Nr KRS: 0000239091
Siedziba: ul. Za Dębami 3 05-075, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje branżowe i izby