Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Dealerów Samochodów

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 296)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 190)

04 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3495 i 3575).
Numer druku sejmowego: 3495
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3575
Lobbysta: Paweł Tuzinek
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 128)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Paweł Tuzinek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Paweł Tuzinek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
16.10.2009
Nr KRS: 0000339262
Siedziba: ul. 11 listopada 28A 05-816, Michałowice
Branże
Administracja państwowaInfrastrukturaOchrona środowiska
Kategorie
związki pracodawców
Zatrudnieni
Paweł Tuzinek
Sprawy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 296)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 190)

04 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3495 i 3575).
Numer druku sejmowego: 3495
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3575
Lobbysta: Paweł Tuzinek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 128)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Paweł Tuzinek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
Lobbysta: Paweł Tuzinek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
16.10.2009
Nr KRS: 0000339262
Siedziba: ul. 11 listopada 28A 05-816, Michałowice
Kategorie
związki pracodawców