Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Imperial Tobacco Polska S.A.

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
 • Reprezentanci
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 2)

20 listopada 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2019 rok,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15).
Numer druku sejmowego: 15
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(UD557)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

23 września 2019
 • Przedmiot zgłoszenia: Wątpliwości budzą zaproponowane w ustawie zmiany dotyczące ewidencji, które mogą być prowadzone w formie elektronicznej (art. 138p ust. 1) już od stycznia 2020 roku. W naszej ocenie czas, jaki pozostał na wprowadzenie tych zmian jest absolutnie niewystarczający. Tak poważna zmiana w prowadzeniu ewidencji - zwłaszcza w dużych oraz skomplikowanych przedsiębiorstwach jak Imperial Tobacco Polska S.A. - wymaga od przedsiębiorców odpowiedniego przygotowania pod kątem informatycznym, jak i angażuje ogromne siły pracowników. Należy również wspomnieć o kosztach oraz dodatkowych nakładach finansowych przedsiębiorców, jakie trzeba przeznaczyć na wdrożenia - w tak ‘krótkim czasie - tak poważnej zmiany organizacyjnej w zakresie prowadzenia ewidencji. Proponowana zmiana Jest niespodziewanym utrudnieniem dla przedsiębiorców oraz znacznie wpłynie na codzienne funkcjonowanie całej spółki oraz powiązanych dostawców czy partnerów biznesowych. Ponadto, takie działanie ze strony instytucji publicznych jest niezgodne z przyjętymi założeniami Konstytucji Biznesu, która postuluje, aby wszelkie zmiany wprowadzane w prawie dawały przedsiębiorcom odpowiedni przewidywalny czas na przygotowanie oraz nie zakłócały działalności biznesowej. W związku z powyższym jako Imperial Tobacco Polska S.A., wnosimy o wprowadzenie minimum sześciu miesięcy w okresie przejściowego na wdrożenie w pełni ewidencji w formie elektronicznej. Ewidencje elektroniczne obowiązywałyby wówczas od 1 lipca 2020 roku, dając racjonalny czas przedsiębiorcom na pełne dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Pragniemy również (...) kwestię, która wywołuje nasze obawy. To wspomniane w projekcie ustawy zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Proponowane zmiany dotyczą uchylenia art. 3 ust. 6 powyższej ustawy. Dzięki tej proponowanej zmianie możliwe będzie określenie zwolnień od części albo całości obowiązków przewidzianych w ustawie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Pozwalamy sobie zgłosić zastrzeżenie jako Imperial Tobacco Polska S.A., co do propozycji rozwiązania, aby kwestia "zwolnień" w ramach skomplikowanego oraz wymagającego tzw. systemu SENT była regulowana w akcie niższej rangi, jakim jest rozporządzenie, nie zaś w ustawie. W pełni zdajemy sobie sprawę z intencji wnioskodawcy co do uelastycznienia systemu, niemniej jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy, stabilności prawa oraz przewidywalności działania władz publicznych, jak i prowadzenia biznesu w Polsce, uważamy iż obecne rozwiązania są odpowiednie, wystarczające i kwestie dotyczące systemu SENT powinny być regulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Ponadto, uważamy, że nie jest zasadne dodatkowe obejmowanie systemem SENT przepływów już funkcjonujących w systemie NCTS lub EMCS. Jest to dublowanie obowiązków oraz nakładanie dodatkowych oraz nieuzasadnionych biznesowo obciążeń administracyjno-organizacyjnych na przedsiębiorców. W związku z powyższym jako Imperial Tobacco Polska S.A. stanowoczo apelujemy o pozostawienie przepisu w ich obecnym brzmieniu oraz utrzymanie art. 3 ust. 6 w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
  Efekt: Brak informacji.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

03 grudnia 2018
 • Zgłoszenie lobbingowe

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

30 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1963
Numer druku sejmowego: 1964
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD295

20 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 36)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 62)

21 lipca 2016
Temat: Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 763)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 763
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 33)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 58)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 432 i 652)
Numer druku sejmowego: 432
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 652
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Numer projektu z wykazu: 10.53

28 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Numer projektu z wykazu: 10.53

28 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

09 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

09 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
12.07.2001
Nr KRS: 0000026888
Siedziba: Przemysłowa 1, Jankowice 62-080, Tarnowo Podgórne
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie
Zatrudnieni
Karolina Bursa-Moczulska
Grażyna Sokołowska
Anna Kaczkowska-Donaj
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 2)

20 listopada 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2019 rok,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15).
Numer druku sejmowego: 15
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(UD557)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

23 września 2019
 • Przedmiot zgłoszenia: Wątpliwości budzą zaproponowane w ustawie zmiany dotyczące ewidencji, które mogą być prowadzone w formie elektronicznej (art. 138p ust. 1) już od stycznia 2020 roku. W naszej ocenie czas, jaki pozostał na wprowadzenie tych zmian jest absolutnie niewystarczający. Tak poważna zmiana w prowadzeniu ewidencji - zwłaszcza w dużych oraz skomplikowanych przedsiębiorstwach jak Imperial Tobacco Polska S.A. - wymaga od przedsiębiorców odpowiedniego przygotowania pod kątem informatycznym, jak i angażuje ogromne siły pracowników. Należy również wspomnieć o kosztach oraz dodatkowych nakładach finansowych przedsiębiorców, jakie trzeba przeznaczyć na wdrożenia - w tak ‘krótkim czasie - tak poważnej zmiany organizacyjnej w zakresie prowadzenia ewidencji. Proponowana zmiana Jest niespodziewanym utrudnieniem dla przedsiębiorców oraz znacznie wpłynie na codzienne funkcjonowanie całej spółki oraz powiązanych dostawców czy partnerów biznesowych. Ponadto, takie działanie ze strony instytucji publicznych jest niezgodne z przyjętymi założeniami Konstytucji Biznesu, która postuluje, aby wszelkie zmiany wprowadzane w prawie dawały przedsiębiorcom odpowiedni przewidywalny czas na przygotowanie oraz nie zakłócały działalności biznesowej. W związku z powyższym jako Imperial Tobacco Polska S.A., wnosimy o wprowadzenie minimum sześciu miesięcy w okresie przejściowego na wdrożenie w pełni ewidencji w formie elektronicznej. Ewidencje elektroniczne obowiązywałyby wówczas od 1 lipca 2020 roku, dając racjonalny czas przedsiębiorcom na pełne dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Pragniemy również (...) kwestię, która wywołuje nasze obawy. To wspomniane w projekcie ustawy zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Proponowane zmiany dotyczą uchylenia art. 3 ust. 6 powyższej ustawy. Dzięki tej proponowanej zmianie możliwe będzie określenie zwolnień od części albo całości obowiązków przewidzianych w ustawie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Pozwalamy sobie zgłosić zastrzeżenie jako Imperial Tobacco Polska S.A., co do propozycji rozwiązania, aby kwestia "zwolnień" w ramach skomplikowanego oraz wymagającego tzw. systemu SENT była regulowana w akcie niższej rangi, jakim jest rozporządzenie, nie zaś w ustawie. W pełni zdajemy sobie sprawę z intencji wnioskodawcy co do uelastycznienia systemu, niemniej jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy, stabilności prawa oraz przewidywalności działania władz publicznych, jak i prowadzenia biznesu w Polsce, uważamy iż obecne rozwiązania są odpowiednie, wystarczające i kwestie dotyczące systemu SENT powinny być regulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Ponadto, uważamy, że nie jest zasadne dodatkowe obejmowanie systemem SENT przepływów już funkcjonujących w systemie NCTS lub EMCS. Jest to dublowanie obowiązków oraz nakładanie dodatkowych oraz nieuzasadnionych biznesowo obciążeń administracyjno-organizacyjnych na przedsiębiorców. W związku z powyższym jako Imperial Tobacco Polska S.A. stanowoczo apelujemy o pozostawienie przepisu w ich obecnym brzmieniu oraz utrzymanie art. 3 ust. 6 w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
  Efekt: Brak informacji.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

03 grudnia 2018
 • Zgłoszenie lobbingowe

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD457

30 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1963
Numer druku sejmowego: 1964
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Numer projektu z wykazu: UD295

20 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 36)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 62)

21 lipca 2016
Temat: Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 763)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 763
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 33)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 58)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 432 i 652)
Numer druku sejmowego: 432
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 652
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Numer projektu z wykazu: 10.53

28 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Numer projektu z wykazu: 10.53

28 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

09 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD207

09 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
12.07.2001
Nr KRS: 0000026888
Siedziba: Przemysłowa 1, Jankowice 62-080, Tarnowo Podgórne
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie
Zatrudnieni
Karolina Bursa-Moczulska
Grażyna Sokołowska
Anna Kaczkowska-Donaj