Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Infrastruktury

01 stycznia 2019
Pobierz źródło
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany wymagań dotyczących miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych
  Efekt: zmiana została uwzględniona
 • Przedmiot zgłoszenia: stosowania załącznika nr 7a rozporządzenia w zakresie poszczególnych grup autobusów w sposób opisany w piśmie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 września 2016 r. (znak: DTD.4.054.24.2016.MB.1)
  Efekt: uwaga nie została uwzględniona
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany warunków szczegółowych dotyczących wyposażenia pojazdów samochodowych w lusterka
  Efekt: uwaga została częściowo uwzględniona
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany warunków dodatkowych dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
  Efekt: uwaga została częściowo uwzględniona
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany wymagań dla taksówek
  Efekt: uwaga została częściowo uwzględniona
 • Przedmiot zgłoszenia: zmiany wymagań dla ciągników rolniczych
  Efekt: uwaga nie została uwzględniona

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 292)

11 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3456).
Numer druku sejmowego: 3456
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 249)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878).
Numer druku sejmowego: 2878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 184)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 91)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2462)
Numer druku sejmowego: 2462
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: UD324

11 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: UD324

11 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 66)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 118)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740)
Numer druku sejmowego: 1740
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 77)

10 maja 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie potrzeb inwestycyjnych związanych z rozprowadzeniem ruchu z autostrady A4 poprzez budowy nowych węzłów oraz łączników
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 435

02 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 435

02 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD223

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD223

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD222

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD222

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Numer projektu z wykazu: 536

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Numer projektu z wykazu: 536

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Numer projektu z wykazu: 529

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Numer projektu z wykazu: 529

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Numer projektu z wykazu: 530

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Numer projektu z wykazu: 530

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 533

04 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 533

04 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

12 grudnia 2014
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

12 grudnia 2014
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Numer projektu z wykazu: 450

07 sierpnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Numer projektu z wykazu: 450

07 sierpnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
26.05.2004
Nr KRS: 0000205318
Siedziba: ul. Gdańska 51/a 01-633, Warszawa
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
04 maja 2006 -
Nr w rejestrze: 43
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP/730 -51/06
Branże
Cyfryzacja i technologieInfrastruktura
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Leszek Turek
Sprawy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Infrastruktury

01 stycznia 2019
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany wymagań dotyczących miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych
  Efekt: zmiana została uwzględniona
 • Przedmiot zgłoszenia: stosowania załącznika nr 7a rozporządzenia w zakresie poszczególnych grup autobusów w sposób opisany w piśmie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 września 2016 r. (znak: DTD.4.054.24.2016.MB.1)
  Efekt: uwaga nie została uwzględniona
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany warunków szczegółowych dotyczących wyposażenia pojazdów samochodowych w lusterka
  Efekt: uwaga została częściowo uwzględniona
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany warunków dodatkowych dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
  Efekt: uwaga została częściowo uwzględniona
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: zmiany wymagań dla taksówek
  Efekt: uwaga została częściowo uwzględniona
 • Przedmiot zgłoszenia: zmiany wymagań dla ciągników rolniczych
  Efekt: uwaga nie została uwzględniona

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 292)

11 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3456).
Numer druku sejmowego: 3456
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 249)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878).
Numer druku sejmowego: 2878
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 184)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 91)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2462)
Numer druku sejmowego: 2462
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: UD324

11 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: UD324

11 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 66)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 118)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740)
Numer druku sejmowego: 1740
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 77)

10 maja 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie potrzeb inwestycyjnych związanych z rozprowadzeniem ruchu z autostrady A4 poprzez budowy nowych węzłów oraz łączników
Lobbysta: Leszek Turek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD 243

03 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie . w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 435

02 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 435

02 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD223

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD223

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD222

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: UD222

02 czerwca 2015
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Numer projektu z wykazu: 536

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Numer projektu z wykazu: 536

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Numer projektu z wykazu: 529

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Numer projektu z wykazu: 529

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Numer projektu z wykazu: 530

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Numer projektu z wykazu: 530

15 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 533

04 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 533

04 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Numer projektu z wykazu: 390

14 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

12 grudnia 2014
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

12 grudnia 2014
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Numer projektu z wykazu: 451

06 listopada 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Numer projektu z wykazu: 450

07 sierpnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Numer projektu z wykazu: 450

07 sierpnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
26.05.2004
Nr KRS: 0000205318
Siedziba: ul. Gdańska 51/a 01-633, Warszawa
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
04 maja 2006 -
Nr w rejestrze: 43
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP/730 -51/06
Kategorie
organizacje branżowe i izby