Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 16)

23 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 5)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

07 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

07 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 236)

24 października 2018
Temat: Informacja ministra finansów oraz ministra infrastruktury na temat praktyk służb skarbowych, wobec firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych i stosowanych stawek podatku od towarów i usług. Rozbieżne stanowiska ww. resortów a mianowicie resortu infrastruktury występującego w roli zamawiającego i resortu finansów realizującego kontrole podatkowe nie uległy zmianie, mimo debaty na posiedzeniu Komisji poświęconej tej problematyce i deklaracji złożonych przez przedstawiciela ministra finansów podjęcia rozmów z zainteresowanymi firmami przy udziale resortu infrastruktury. Niestety firmy wykonawcze ponoszą daleko idące konsekwencje w okolicznościach przez siebie niezawinionych (utrata płynności i upadłości).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 224)

12 września 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 176)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury oraz ministra finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stawek podatku od towarów i usług
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 134)

25 października 2017
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat stopnia realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 wykorzystania środków unijnych oraz szczegółowego przedstawienia ilości kilometrów wybudowanych dróg krajowych i autostrad ilości rozstrzygniętych przetargów kosztów budowy 1 km dróg i autostrad za okres październik 2015 r. – październik 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

05 lipca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 499

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 498

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
27.03.2002
Nr KRS: 0000026162
Siedziba: Mogilska 25 31-542, Kraków
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 16)

23 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 5)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

07 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

07 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 236)

24 października 2018
Temat: Informacja ministra finansów oraz ministra infrastruktury na temat praktyk służb skarbowych, wobec firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych i stosowanych stawek podatku od towarów i usług. Rozbieżne stanowiska ww. resortów a mianowicie resortu infrastruktury występującego w roli zamawiającego i resortu finansów realizującego kontrole podatkowe nie uległy zmianie, mimo debaty na posiedzeniu Komisji poświęconej tej problematyce i deklaracji złożonych przez przedstawiciela ministra finansów podjęcia rozmów z zainteresowanymi firmami przy udziale resortu infrastruktury. Niestety firmy wykonawcze ponoszą daleko idące konsekwencje w okolicznościach przez siebie niezawinionych (utrata płynności i upadłości).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 224)

12 września 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 176)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury oraz ministra finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stawek podatku od towarów i usług
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 134)

25 października 2017
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat stopnia realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 wykorzystania środków unijnych oraz szczegółowego przedstawienia ilości kilometrów wybudowanych dróg krajowych i autostrad ilości rozstrzygniętych przetargów kosztów budowy 1 km dróg i autostrad za okres październik 2015 r. – październik 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

05 lipca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 499

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Numer projektu z wykazu: 498

12 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
27.03.2002
Nr KRS: 0000026162
Siedziba: Mogilska 25 31-542, Kraków
Kategorie
organizacje branżowe i izby