Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Kancelaria Adwokacka Jerzy Woliński

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Klienci
Sprawy

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektóre inne ustawy

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą

20 października 2017
Numer druku sejmowego: UD305
Pobierz źródło
 • Przedmiot zgłoszenia: Formą podjętej działalności lobbingowej było zgłoszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, mających na celu rozszerzenie przesłanek uprawniających do zajmowania stanowisk w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  Efekt: Zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione w procedowanym i przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą

27 lutego 2018
Numer druku sejmowego: UD305
 • Przedmiot zgłoszenia: Pan Jerzy Woliński – Kancelaria Adwokacka zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do ww. projektu ustawy (mających na celu rozszerzenie przesłanek uprawniających do zajmowania stanowisk w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit a-j o zasadach zarządzania mieniem państwowym).
  Efekt: Departament Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierował do Pana Jerzego Wolińskiego – Kancelaria Adwokacka pismo z dnia 14 marca 2018 r. informujące o nieuwzględnieniu powyższych uwag oraz o przyczynie ich nieuwzględnienia.
Rejestry
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
20 października 2017 -
Nr w rejestrze: 413
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP-WAR-0234- 18/2017
Branże
Administracja państwowaFinanse publiczneGospodarka
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie
Klienci
Chartered Institute of Management Accountants Instytut Oddział w Polsce
Sprawy

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektóre inne ustawy

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą

20 października 2017
Numer druku sejmowego: UD305
 • Przedmiot zgłoszenia: Formą podjętej działalności lobbingowej było zgłoszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, mających na celu rozszerzenie przesłanek uprawniających do zajmowania stanowisk w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  Efekt: Zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione w procedowanym i przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą

27 lutego 2018
Numer druku sejmowego: UD305
 • Przedmiot zgłoszenia: Pan Jerzy Woliński – Kancelaria Adwokacka zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do ww. projektu ustawy (mających na celu rozszerzenie przesłanek uprawniających do zajmowania stanowisk w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit a-j o zasadach zarządzania mieniem państwowym).
  Efekt: Departament Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierował do Pana Jerzego Wolińskiego – Kancelaria Adwokacka pismo z dnia 14 marca 2018 r. informujące o nieuwzględnieniu powyższych uwag oraz o przyczynie ich nieuwzględnienia.
Rejestry
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
20 października 2017 -
Nr w rejestrze: 413
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP-WAR-0234- 18/2017
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie