Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 138)

29 sierpnia 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3729).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3729
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 121)

19 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156),
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk nr 3119).
Numer druku sejmowego: 3116
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3156
Lobbysta: Tomasz Bukowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 119)

17 stycznia 2019
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3116).
Numer druku sejmowego: 3116
Lobbysta: Tomasz Bukowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 120)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 158)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja o stanie realizacji cyfryzacji radia i telewizji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
Lobbysta: Tomasz Bukała
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 138)

13 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druk nr 2794).
Numer druku sejmowego: 2794
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 128)

21 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 2501)
Numer druku sejmowego: 2501
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 84)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 110)

14 marca 2018
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232)
Numer druku sejmowego: 2232
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 110)

14 marca 2018
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232)
Numer druku sejmowego: 2232
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 70)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 109)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 1851)
Numer druku sejmowego: 1851
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 69)

07 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku (druk nr 1458)
Temat: Rozpatrzenie dokumentu pn Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. (druk nr 1461)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1458
Numer druku sejmowego: 1461
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 58)

11 maja 2017
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o planach wdrażania e-usług
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 56)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o działaniach podjętych w związku z instrukcją szefa niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer dla polskich dziennikarzy pracujących w tym wydawnictwie
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o planowanych zapisach dekoncentracyjnych w związku z dominacją kapitału zagranicznego na polskich rynkach medialnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 49)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac w zakresie inicjatywy swobodnego dostępu i przepływu danych oraz zarządzania internetem
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 45)

15 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji o potrzebie i możliwości utworzenia sądu ochrony własności intelektualnej w Polsce
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad propozycją powołania podkomisji stałej do spraw polityki inteligentnych miast
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 44)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja o zwalczaniu wezwania do zapłaty za domniemane naruszenie praw autorskich głównie w Internecie „copyright trolling” i wykorzystywaniu służb państwowych do zbierania danych wykorzystywanych w masowych pozwach cywilnych
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 29)

05 września 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Rady Ministrów o powołanie Pana Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (druk nr 788)
Numer druku sejmowego: 788
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 31)

06 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 546)
Numer druku sejmowego: 546
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 25)

09 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 546)
Numer druku sejmowego: 546
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 20)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

19 maja 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
Lobbysta: Agata Krogulec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

10 sierpnia 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

03 lipca 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

27 stycznia 2015
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
15.02.2002
Nr KRS: 0000092274
Siedziba: ul. Przemysłowa 30 00-450, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 138)

29 sierpnia 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3729).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3729
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 121)

19 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156),
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk nr 3119).
Numer druku sejmowego: 3116
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3156
Lobbysta: Tomasz Bukowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 119)

17 stycznia 2019
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3116).
Numer druku sejmowego: 3116
Lobbysta: Tomasz Bukowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 120)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 158)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja o stanie realizacji cyfryzacji radia i telewizji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
Lobbysta: Tomasz Bukała
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 138)

13 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druk nr 2794).
Numer druku sejmowego: 2794
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 128)

21 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 2501)
Numer druku sejmowego: 2501
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 84)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 110)

14 marca 2018
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232)
Numer druku sejmowego: 2232
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 110)

14 marca 2018
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232)
Numer druku sejmowego: 2232
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 70)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 109)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 1851)
Numer druku sejmowego: 1851
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 69)

07 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku (druk nr 1458)
Temat: Rozpatrzenie dokumentu pn Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. (druk nr 1461)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1458
Numer druku sejmowego: 1461
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 58)

11 maja 2017
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o planach wdrażania e-usług
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 56)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o działaniach podjętych w związku z instrukcją szefa niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer dla polskich dziennikarzy pracujących w tym wydawnictwie
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o planowanych zapisach dekoncentracyjnych w związku z dominacją kapitału zagranicznego na polskich rynkach medialnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 49)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac w zakresie inicjatywy swobodnego dostępu i przepływu danych oraz zarządzania internetem
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 45)

15 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji o potrzebie i możliwości utworzenia sądu ochrony własności intelektualnej w Polsce
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad propozycją powołania podkomisji stałej do spraw polityki inteligentnych miast
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 44)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja o zwalczaniu wezwania do zapłaty za domniemane naruszenie praw autorskich głównie w Internecie „copyright trolling” i wykorzystywaniu służb państwowych do zbierania danych wykorzystywanych w masowych pozwach cywilnych
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 29)

05 września 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Rady Ministrów o powołanie Pana Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (druk nr 788)
Numer druku sejmowego: 788
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 31)

06 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 546)
Numer druku sejmowego: 546
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 25)

09 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 546)
Numer druku sejmowego: 546
Lobbysta: Józef Kot
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 20)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

19 maja 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
Lobbysta: Agata Krogulec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

10 sierpnia 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

03 lipca 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

27 stycznia 2015
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
15.02.2002
Nr KRS: 0000092274
Siedziba: ul. Przemysłowa 30 00-450, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby