Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Jan Abgarowicz

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Propozycja Prezydium Komisji powołania dr. hab., prof. UW Lecha Nijakowskiego na stałego doradcę Komisji,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planowanych na rok 2020 środków budżetowych przeznaczonych na działania mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, wraz z zestawieniem środków finansowych przeznaczonych na powyższe cele w budżetach na lata 2018 i 2019 oraz stopnia ich wykorzystania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 94)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat aktualnych dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat priorytetów polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2019–2020,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat efektywności funkcjonowania w 2019 r. Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 67)

12 kwietnia 2018
Temat: Dyskusja na temat znaczenia pamięci ludobójstwa Ormian (1915-1918) dla tożsamości mniejszości ormiańskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 53)

26 października 2017
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o realizacji w mediach publicznych audycji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w latach 2014–2017
Temat: Dyskusja na temat znaczenia nowych mediów dla zachowania i rozwoju tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 51)

11 października 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat  nr 3 w sprawie wyasygnowania środków na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Temat: Wnioski i postulaty przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zgłoszone w trakcie wyjazdowego posiedzenia Komisji w dniach  19–20 września 2017 r. na terenie województwa opolskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 46)

12 września 2017
Temat: Informacja Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą problematyki mniejszości narodowych i etnicznych podejmowanej w ramach działalności IPN w latach 2013-2016
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 39)

10 maja 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 36)

22 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie wyasygnowania środków na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Temat: Dyskusja na temat kryteriów i podziału środków wspierających inicjatywy służące zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 34)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat działań podejmowanych na rzecz równego traktowania bez względu na pochodzenie narodowe i etniczne w latach 2013–2016
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 33)

22 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony zabytków ważnych dla mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2013–2016
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat stanu i ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 28)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat edukacji mniejszości ormiańskiej w Polsce
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości ormiańskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 15)

09 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie warunków mieszkaniowych w małopolskich osiedlach romskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie możliwości ograniczenia bezrobocia wśród mniejszości romskiej
Temat: Dyskusja na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa małopolskiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 8)

09 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych w 2015 roku przez pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 4)

27 stycznia 2016
Temat: Projekt uchwały w sprawie powołania stałego doradcy Komisji
Temat: „V Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2015”
 • Obecność na posiedzeniu
Sprawy

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Propozycja Prezydium Komisji powołania dr. hab., prof. UW Lecha Nijakowskiego na stałego doradcę Komisji,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planowanych na rok 2020 środków budżetowych przeznaczonych na działania mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, wraz z zestawieniem środków finansowych przeznaczonych na powyższe cele w budżetach na lata 2018 i 2019 oraz stopnia ich wykorzystania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 94)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat aktualnych dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat priorytetów polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2019–2020,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat efektywności funkcjonowania w 2019 r. Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 67)

12 kwietnia 2018
Temat: Dyskusja na temat znaczenia pamięci ludobójstwa Ormian (1915-1918) dla tożsamości mniejszości ormiańskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 53)

26 października 2017
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o realizacji w mediach publicznych audycji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w latach 2014–2017
Temat: Dyskusja na temat znaczenia nowych mediów dla zachowania i rozwoju tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 51)

11 października 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat  nr 3 w sprawie wyasygnowania środków na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Temat: Wnioski i postulaty przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zgłoszone w trakcie wyjazdowego posiedzenia Komisji w dniach  19–20 września 2017 r. na terenie województwa opolskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 46)

12 września 2017
Temat: Informacja Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą problematyki mniejszości narodowych i etnicznych podejmowanej w ramach działalności IPN w latach 2013-2016
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 39)

10 maja 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 36)

22 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie wyasygnowania środków na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Temat: Dyskusja na temat kryteriów i podziału środków wspierających inicjatywy służące zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 34)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat działań podejmowanych na rzecz równego traktowania bez względu na pochodzenie narodowe i etniczne w latach 2013–2016
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 33)

22 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony zabytków ważnych dla mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2013–2016
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat stanu i ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 28)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat edukacji mniejszości ormiańskiej w Polsce
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości ormiańskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 15)

09 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie warunków mieszkaniowych w małopolskich osiedlach romskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie możliwości ograniczenia bezrobocia wśród mniejszości romskiej
Temat: Dyskusja na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa małopolskiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 8)

09 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych w 2015 roku przez pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 4)

27 stycznia 2016
Temat: Projekt uchwały w sprawie powołania stałego doradcy Komisji
Temat: „V Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2015”
 • Obecność na posiedzeniu