Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Mariola Abkowicz

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 10)

29 czerwca 2020
Temat: informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat trudnej sytuacji finansowej organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, w warunkach panującej pandemii koronawirusa.
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Propozycja Prezydium Komisji powołania dr. hab., prof. UW Lecha Nijakowskiego na stałego doradcę Komisji,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planowanych na rok 2020 środków budżetowych przeznaczonych na działania mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, wraz z zestawieniem środków finansowych przeznaczonych na powyższe cele w budżetach na lata 2018 i 2019 oraz stopnia ich wykorzystania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 36)

22 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie wyasygnowania środków na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Temat: Dyskusja na temat kryteriów i podziału środków wspierających inicjatywy służące zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 10)

16 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości karaimskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Branże
Administracja państwowaPolityka społeczna
Zatrudnienie
Związek Karaimów Polskich
Sprawy

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 10)

29 czerwca 2020
Temat: informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat trudnej sytuacji finansowej organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, w warunkach panującej pandemii koronawirusa.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Propozycja Prezydium Komisji powołania dr. hab., prof. UW Lecha Nijakowskiego na stałego doradcę Komisji,
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planowanych na rok 2020 środków budżetowych przeznaczonych na działania mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, wraz z zestawieniem środków finansowych przeznaczonych na powyższe cele w budżetach na lata 2018 i 2019 oraz stopnia ich wykorzystania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 36)

22 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie wyasygnowania środków na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Temat: Dyskusja na temat kryteriów i podziału środków wspierających inicjatywy służące zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 10)

16 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości karaimskiej w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu