Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Jędrzej Sadowski

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Branże
 • Zatrudnienie
 • Klienci
 • Przepustki do sejmu
Sprawy

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

19 lutego 2019
 • Przedmiot zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczyło uwzględnienia w treści załącznika do projektu rozporządzenia rozwiązań technologicznych w postaci kontenerów projektowanych do uprawy konopi na potrzeby rynku medycznego.
  Efekt: W odpowiedzi z dnia 4 marca 2019 r. poinformowano lobbystę, że przedmiotowy projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz wskazano adres strony internetowej, pod którym udostępniono uwagi i propozycje zgłoszone do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

18 października 2018
 • Przedmiot zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczyło uwzględnienia w treści załącznika do projektu rozporządzenia rozwiązań technologicznych w postaci kontenerów projektowanych do uprawy konopi na potrzeby rynku medycznego.
  Efekt: Uwzględnienie uwag możliwe po ostatecznym ustaleniu brzmienia projektu ww. rozporządzenia

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 129)

22 marca 2017
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 60)

07 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 45)

20 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 11)

10 marca 2016
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Prośba o spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Wolne Konopie i pacjentów medycznej marihuany.

Prośba o spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Sprawiedliwości

01 stycznia 2015
 • Przedmiot zgłoszenia: Brak informacji.
  Efekt: Brak informacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Zdrowia

01 stycznia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponowane zmiany dotyczyły m.in. zmiany definicji ziela konopi, wykreślenia z załącznika IV-N do ww. ustawy ziela konopi innych niż włókniste i żywicy konopi oraz zmian dotyczących aktów wykonawczych do tej ustawy.
  Efekt: Propozycje nie zostały uwzględnione w pracach nad ww. projektem ustawy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przesłanie pismaMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Prośba o opublikowanie w BIP treści korespondencji z urzędem w sprawie przedmiotowego projektu oraz na stronie RCL dotyczącej projektu oraz przekazanie do Rady Ministrów wystąpień lobbysty w celu zobowiązania komitetu stałego do ponownego przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania celem wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień.
  Efekt: Wystąpienie nie miało wpływu na proces stanowienia prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Minister Zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 października 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Zgłoszono szereg propozycji, jednak szczególną uwagę z punktu widzenia właściwości Ministra Finansów zwrócono na możliwość uzyskania dodatkowych przychodów do budżetu państwa, które mogą zostać wykorzystane na realizację zadań w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.
  Efekt: Wystąpienie nie miało wpływu na proces stanowienia prawa z racji wystąpienia z wnioskiem do organu innego niż właściwy w rozumieniu przepisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (art. 7 ust. 2). Organem właściwym jest Minister Zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Finansów

30 października 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Lobbyści zgłosili się do Ministra Finansów m.in. o wydanie opinii w sprawie formalnej dopuszczalności wprowadzenia dodatkowej opłaty za możliwość wprowadzenia do obrotu i stosowania w lecznictwie nieprzetworzonych części roślin oraz prostych przetworów z konopi.
  Efekt: Zgłoszone propozycje nie miały wpływu na proces stanowienia prawa.

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 129)

22 marca 2017
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 60)

07 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 45)

20 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 11)

10 marca 2016
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
19 lutego 2019 -
Nr w rejestrze: 215
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Zatrudniony przez: Sadowski Jędrzej
05 lipca 2017 -
Nr w rejestrze: 165
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Zatrudniony przez: Fundacja Biuro Do Spraw Załatwianych Innaczej
Przepustki do sejmu
25.06.2010 - 26.08.2010
Przedmiot lobbingu: Ochrona praw wolności osób zażywających substancje psychaktywne-ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
23.09.2010 - 07.12.2010
Przedmiot lobbingu: Ochrona praw i wolności osób uzależnionych od substancji psychotropowych
10.02.2015 - 31.12.2015
Przedmiot lobbingu: Druk 3107 i inne. Prawo stosowania medycznej marihuany w lecznictwie i zasady przyzwoitej legislacji. Postanowienie sygnalizacyjne TK SK 55/13. Uprawy konopi dla pacjentów. Uprawy konopi w celach naukowych pod nadzorem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
05.01.2016 - 31.12.2016
Przedmiot lobbingu: Narodowy system monitorowania stosowania w lecznictwie przetworów z konopi
23.01.2017 - 31.12.2017
Przedmiot lobbingu: Dostępność tzw. medycznej marihuany
Sprawy

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

19 lutego 2019
 • Przedmiot zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczyło uwzględnienia w treści załącznika do projektu rozporządzenia rozwiązań technologicznych w postaci kontenerów projektowanych do uprawy konopi na potrzeby rynku medycznego.
  Efekt: W odpowiedzi z dnia 4 marca 2019 r. poinformowano lobbystę, że przedmiotowy projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz wskazano adres strony internetowej, pod którym udostępniono uwagi i propozycje zgłoszone do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

18 października 2018
 • Przedmiot zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczyło uwzględnienia w treści załącznika do projektu rozporządzenia rozwiązań technologicznych w postaci kontenerów projektowanych do uprawy konopi na potrzeby rynku medycznego.
  Efekt: Uwzględnienie uwag możliwe po ostatecznym ustaleniu brzmienia projektu ww. rozporządzenia

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 129)

22 marca 2017
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 60)

07 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 45)

20 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 11)

10 marca 2016
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Prośba o spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Wolne Konopie i pacjentów medycznej marihuany.

Prośba o spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Sprawiedliwości

01 stycznia 2015
 • Przedmiot zgłoszenia: Brak informacji.
  Efekt: Brak informacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Zdrowia

01 stycznia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponowane zmiany dotyczyły m.in. zmiany definicji ziela konopi, wykreślenia z załącznika IV-N do ww. ustawy ziela konopi innych niż włókniste i żywicy konopi oraz zmian dotyczących aktów wykonawczych do tej ustawy.
  Efekt: Propozycje nie zostały uwzględnione w pracach nad ww. projektem ustawy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przesłanie pismaMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Prośba o opublikowanie w BIP treści korespondencji z urzędem w sprawie przedmiotowego projektu oraz na stronie RCL dotyczącej projektu oraz przekazanie do Rady Ministrów wystąpień lobbysty w celu zobowiązania komitetu stałego do ponownego przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania celem wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień.
  Efekt: Wystąpienie nie miało wpływu na proces stanowienia prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Minister Zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 października 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Zgłoszono szereg propozycji, jednak szczególną uwagę z punktu widzenia właściwości Ministra Finansów zwrócono na możliwość uzyskania dodatkowych przychodów do budżetu państwa, które mogą zostać wykorzystane na realizację zadań w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.
  Efekt: Wystąpienie nie miało wpływu na proces stanowienia prawa z racji wystąpienia z wnioskiem do organu innego niż właściwy w rozumieniu przepisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (art. 7 ust. 2). Organem właściwym jest Minister Zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Finansów

30 października 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 3107
 • Przedmiot zgłoszenia: Lobbyści zgłosili się do Ministra Finansów m.in. o wydanie opinii w sprawie formalnej dopuszczalności wprowadzenia dodatkowej opłaty za możliwość wprowadzenia do obrotu i stosowania w lecznictwie nieprzetworzonych części roślin oraz prostych przetworów z konopi.
  Efekt: Zgłoszone propozycje nie miały wpływu na proces stanowienia prawa.

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 81)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1675)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 129)

22 marca 2017
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 60)

07 lutego 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 45)

20 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
Numer druku sejmowego: 812
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 11)

10 marca 2016
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
19 lutego 2019 -
Nr w rejestrze: 215
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Zatrudniony przez: Sadowski Jędrzej
05 lipca 2017 -
Nr w rejestrze: 165
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Zatrudniony przez: Fundacja Biuro Do Spraw Załatwianych Innaczej
Przepustki do sejmu
25.06.2010 - 26.08.2010
Przedmiot lobbingu: Ochrona praw wolności osób zażywających substancje psychaktywne-ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
23.09.2010 - 07.12.2010
Przedmiot lobbingu: Ochrona praw i wolności osób uzależnionych od substancji psychotropowych
10.02.2015 - 31.12.2015
Przedmiot lobbingu: Druk 3107 i inne. Prawo stosowania medycznej marihuany w lecznictwie i zasady przyzwoitej legislacji. Postanowienie sygnalizacyjne TK SK 55/13. Uprawy konopi dla pacjentów. Uprawy konopi w celach naukowych pod nadzorem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
05.01.2016 - 31.12.2016
Przedmiot lobbingu: Narodowy system monitorowania stosowania w lecznictwie przetworów z konopi
23.01.2017 - 31.12.2017
Przedmiot lobbingu: Dostępność tzw. medycznej marihuany